<div class="container pt-2 pt-lg-3 ">
  <nav aria-label="breadcrumb">
    <ol class="breadcrumb m-0 p-0 mb-0 font-size-sm bg-transparent">
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0"><a href="../../#.html">Hem</a></li>
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0"><a href="../../#.html">Nyheter</a></li>
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0 active" aria-current="page">Alla nyheter</li>
    </ol>
  </nav>
</div>

<main id="lunds-universitet" class="main">
  <div class="container mb-lg-10">
    <div class="row">
      <div class="col-12 col-lg-8 mb-5 mb-lg-0">
        <div class="row">
          <div class="col">
            <h1 class=" mt-0 mb-5">Alla nyheter</h1>

          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="col">
            <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Fotbollen - en kollektiv saga - Vilka är de starka drivkrafterna bakom fotbollsfansens hängivenhet? Etnologen Katarzyna Herd forskar på vad som är så magiskt med…"
              aria-label="Heading">
              <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
                <div class="card-img-container">
                  <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" alt="Fotbollen - en kollektiv saga">

                </div>
              </div>
              <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
                <div class="meta mb-0">
                  <span class="meta-date" datetime="2018-06-19">19 juni 2018</span>
                </div>

                <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Fotbollen - en kollektiv saga</h3>
                <p>Vilka är de starka drivkrafterna bakom fotbollsfansens hängivenhet? Etnologen Katarzyna Herd forskar på vad som är så magiskt med…</p>
              </div>
            </a>

            <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Dagens bryggerier har anor från järnåldern - Arkeologer har funnit förkolnat skalkorn med groddar som visar att man producerat malt till ölbryggning i Norden redan under järnåldern..."
              aria-label="Heading">
              <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
                <div class="card-img-container">
                  <img src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_2@2x.jpg 2x" alt="Dagens bryggerier har anor från järnåldern">

                </div>
              </div>
              <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
                <div class="meta mb-0">
                  <span class="meta-date" datetime="2018-06-18">18 juni 2018</span>
                </div>

                <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Dagens bryggerier har anor från järnåldern</h3>
                <p>Arkeologer har funnit förkolnat skalkorn med groddar som visar att man producerat malt till ölbryggning i Norden redan under järnåldern...</p>
              </div>
            </a>

            <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Ny styrelse för EFL utsedd - Vid dagens möte med fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan utsågs Jesper Falkheimer, Charlotta Johnsson samt Stein Kleppestø..."
              aria-label="Heading">
              <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
                <div class="card-img-container">
                  <img src="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_3@2x.jpg 2x" alt="Ny styrelse för EFL utsedd">

                </div>
              </div>
              <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
                <div class="meta mb-0">
                  <span class="meta-date" datetime="2018-06-17">17 juni 2018</span>
                </div>

                <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Ny styrelse för EFL utsedd</h3>
                <p>Vid dagens möte med fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan utsågs Jesper Falkheimer, Charlotta Johnsson samt Stein Kleppestø...</p>
              </div>
            </a>

            <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar - Riklig pollinering med många och olika pollinerande insekter ger…"
              aria-label="Heading">
              <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
                <div class="card-img-container">
                  <img src="../../images/_content/placeholder_4@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_4@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_4@2x.jpg 2x" alt="Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar">

                </div>
              </div>
              <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
                <div class="meta mb-0">
                  <span class="meta-date" datetime="2018-06-16">16 juni 2018</span>
                </div>

                <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar</h3>
                <p>Riklig pollinering med många och olika pollinerande insekter ger…</p>
              </div>
            </a>

            <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Ny styrelse för EFL utsedd - Vid dagens möte med fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan utsågs Jesper Falkheimer, Charlotta Johnsson samt Stein Kleppestø..."
              aria-label="Heading">
              <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
                <div class="card-img-container">
                  <img src="../../images/_content/placeholder_5@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_5@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_5@2x.jpg 2x" alt="Ny styrelse för EFL utsedd">

                </div>
              </div>
              <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
                <div class="meta mb-0">
                  <span class="meta-date" datetime="2018-06-15">15 juni 2018</span>
                </div>

                <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Ny styrelse för EFL utsedd</h3>
                <p>Vid dagens möte med fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan utsågs Jesper Falkheimer, Charlotta Johnsson samt Stein Kleppestø...</p>
              </div>
            </a>

            <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Mindre solel när försäljningen inte anpassas till marknaden - Solel passar många länder och skulle kunna vara vanligare…" aria-label="Heading">
              <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
                <div class="card-img-container">
                  <img src="../../images/_content/placeholder_6@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_6@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_6@2x.jpg 2x" alt="Mindre solel när försäljningen inte anpassas till marknaden">

                </div>
              </div>
              <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
                <div class="meta mb-0">
                  <span class="meta-date" datetime="2018-06-14">14 juni 2018</span>
                </div>

                <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Mindre solel när försäljningen inte anpassas till marknaden</h3>
                <p>Solel passar många länder och skulle kunna vara vanligare…</p>
              </div>
            </a>

            <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Så kan jordbruket klara torkan - Hur kan jordbruket och samhället i övrigt anpassa sig till ett allt lynnigare väder? Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära..."
              aria-label="Heading">
              <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
                <div class="card-img-container">
                  <img src="../../images/default/seal-300x200@1x.jpg" srcset="../../images/default/seal-300x200@1x.jpg 1x, ../../images/default/seal-300x200@2x.jpg 2x" alt="Så kan jordbruket klara torkan">

                </div>
              </div>
              <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
                <div class="meta mb-0">
                  <span class="meta-date" datetime="2018-06-13">13 juni 2018</span>
                </div>

                <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Så kan jordbruket klara torkan</h3>
                <p>Hur kan jordbruket och samhället i övrigt anpassa sig till ett allt lynnigare väder? Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära...</p>
              </div>
            </a>

            <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Uthållighet ger bra prestationer i skolan - Om du inte lyckas första gången så försök igen, och igen, och igen. Det ligger en viss sanning i det gamla lärartalesättet visar ny forskning"
              aria-label="Heading">
              <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
                <div class="card-img-container">
                  <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" alt="Uthållighet ger bra prestationer i skolan">

                </div>
              </div>
              <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
                <div class="meta mb-0">
                  <span class="meta-date" datetime="2018-06-12">12 juni 2018</span>
                </div>

                <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Uthållighet ger bra prestationer i skolan</h3>
                <p>Om du inte lyckas första gången så försök igen, och igen, och igen. Det ligger en viss sanning i det gamla lärartalesättet visar ny forskning</p>
              </div>
            </a>

            <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar - Riklig pollinering med många och olika pollinerande insekter ger…"
              aria-label="Heading">
              <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
                <div class="card-img-container">
                  <img src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_2@2x.jpg 2x" alt="Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar">

                </div>
              </div>
              <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
                <div class="meta mb-0">
                  <span class="meta-date" datetime="2018-06-11">11 juni 2018</span>
                </div>

                <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar</h3>
                <p>Riklig pollinering med många och olika pollinerande insekter ger…</p>
              </div>
            </a>

            <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Stora samhällsvinster med ökad plaståtervinning - En studie från Lunds universitet visar att det finns stora vinster med att sluta bränna plastavfall, både i form av minskade växthusgasutsläpp..."
              aria-label="Heading">
              <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
                <div class="card-img-container">
                  <img src="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_3@2x.jpg 2x" alt="Stora samhällsvinster med ökad plaståtervinning">

                </div>
              </div>
              <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
                <div class="meta mb-0">
                  <span class="meta-date" datetime="2018-06-10">10 juni 2018</span>
                </div>

                <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Stora samhällsvinster med ökad plaståtervinning</h3>
                <p>En studie från Lunds universitet visar att det finns stora vinster med att sluta bränna plastavfall, både i form av minskade växthusgasutsläpp...</p>
              </div>
            </a>

          </div>
        </div>

        <nav aria-label="Pagination" class="my-3">
          <ul class="pagination pagination-sm">
            <li class="page-item disabled">
              <a class="page-link" href="#"><span class="page-icon"><i class="fal fa-chevron-left fa-sm"></i></span><span class="page-label"> Föregående</span></a>
            </li>
            <li class="page-item active">
              <a class="page-link" href="#">1</a>
            </li>
            <li class="page-item">
              <a class="page-link" href="#">2</a>
            </li>
            <li class="page-item d-none d-md-block">
              <a class="page-link" href="#">3</a>
            </li>
            <li class="page-item">
              <span class="page-text"><i class="fal fa-ellipsis-h"></i></span>
            </li>
            <li class="page-item">
              <a class="page-link" href="#">8</a>
            </li>
            <li class="page-item">
              <a class="page-link" href="#"><span class="page-label">Nästa </span><span class="page-icon"><i class="fal fa-chevron-right fa-sm"></i></span></a>
            </li>
          </ul>
        </nav>

      </div>
      <div class="col-12 col-lg-4 col-xl-3 offset-xl-1">
        <div class="bg-flower-25 p-5 mb-5">
          <h3 class="mt-0 mb-3">Nyhetskategorier</h3>
          <ul class="nav flex-column nmx-3">
            <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link py-1">Medicin &amp; hälsa</a></li>
            <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link py-1">Samhälle &amp; Ekonomi</a></li>
            <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link py-1">Naturvetenskap &amp; Teknik</a></li>
            <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link py-1">Humaniora &amp; Teologi</a></li>
            <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link py-1">Konst, Musik &amp; Teater</a></li>
            <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link py-1">Övriga Nyheter</a></li>
          </ul>
        </div>

        <div class="bg-sky-25 p-5 mb-5">
          <h3 class="mt-0 mb-3">Intresserad av forskning och samhälle?</h3>
          <p><strong>Prenumerera på Apropå!</strong></p>
          <p>I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.</p>
          <form action="#" class="form">
            <div class="form-group">
              <label class=" w-100">
  Ange din e-postadress
  <input type="email" class="form-control" name="email">
 </label>
            </div>

            <div class="text-center">
              <input type="submit" class="btn btn-primary" value="Anmäl mig">

            </div>
          </form>
        </div>

      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="bg-sky-50 py-5 py-lg-9">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col col-lg-8 offset-lg-2 col-xl-6 offset-xl-3 text-center">
          <h2 class="mt-0">Intresserad av forskning och samhälle? Prenumerera på Apropå!</h2>
          <p class="mt-3">I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.</p>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col col-lg-8 offset-lg-2 col-xl-6 offset-xl-3 justify-content-center">
          <form action="#" class="mt-5">
            <div class="form-group">
              <label class="text-center d-block">
  Ange din e-postadress
  <div class="input-group">
   <input type="email" class="form-control" name="email">
   <div class="input-group-append d-none d-lg-block">
    <button class="btn btn-primary rounded-0" type="submit">Anmäl dig</button>
   </div>
  </div>
 </label>
              <div class="d-flex d-lg-none justify-content-center">
                <button class="btn rounded btn-primary" type="submit">Anmäl dig</button>
              </div>
            </div>

          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="bg-flower-25 py-5 py-lg-9">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-12 col-md-10 offset-md-1 text-center">
          <h2 class="mt-0 mb-7">Presskontakter</h2>
          <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
              <div class="card bg-transparent mb-5">
                <div class="px-lg-9">
                  <img src="../../images/_content/avatar-b@1x.jpg" srcset="../../images/_content/avatar-b@1x.jpg 1x, ../../images/_content/avatar-b@2x.jpg 2x" alt="Lorenzo Larsen" class=" card-image-top card-image-narrow">

                </div>
                <div class="card-body">
                  <div class="h5 card-title mt-0">Lorenzo Larsen</div>
                  <p class="card-text"><a href="mailto:lorenzo.larsen@kommunikation.lu.se">lorenzo.larsen@kommunikation.lu.se</a></p>
                  <p class="card-text"><a href="tel:046-222 70 17" class="text-nowrap">046-222 70 17</a> och
                    <a href="tel:0727-38 58 58" class="text-nowrap">0727-38 58 58</a></p>
                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
              <div class="card bg-transparent mb-5">
                <div class="px-lg-9">
                  <img src="../../images/_content/avatar-a@1x.jpg" srcset="../../images/_content/avatar-a@1x.jpg 1x, ../../images/_content/avatar-a@2x.jpg 2x" alt="Velma Andersson" class=" card-image-top card-image-narrow">

                </div>
                <div class="card-body">
                  <div class="h5 card-title mt-0">Velma Andersson</div>
                  <p class="card-text"><a href="mailto:velma.andersson@kommunikation.lu.se">velma.andersson@kommunikation.lu.se</a></p>
                  <p class="card-text"><a href="tel:046-222 70 28" class="text-nowrap">046-222 70 28</a> och
                    <a href="tel:0701-47 27 40" class="text-nowrap">0701-47 27 40</a></p>
                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
              <div class="card bg-transparent mb-5">
                <div class="px-lg-9">
                  <img src="../../images/default/seal-190x220@1x.png" srcset="../../images/default/seal-190x220@1x.png 1x, ../../images/default/seal-190x220@2x.png 2x" alt="Meera Trevino" class=" card-image-top card-image-narrow">

                </div>
                <div class="card-body">
                  <div class="h5 card-title mt-0">Meera Trevino</div>
                  <p class="card-text"><a href="mailto:meera.trevino@kommunikation.lu.se">meera.trevino@kommunikation.lu.se</a></p>
                  <p class="card-text"><a href="tel:046-222 70 18" class="text-nowrap">046-222 70 18</a> och
                    <a href="tel:0709-52 52 51" class="text-nowrap">0709-52 52 51</a></p>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

</main>
{{render "@breadcrumbs" breadcrumbs}}
<main id="lunds-universitet" class="main">
 <div class="container mb-lg-10">
  <div class="row">
   <div class="col-12 col-lg-8 mb-5 mb-lg-0">
    {{render "@news-list--all"}}
    {{render "@pagination"}}
   </div>
   <div class="col-12 col-lg-4 col-xl-3 offset-xl-1">
    {{render "@news-sidebar-categories"}}
    {{render "@news-sidebar-newsletter"}}
   </div>
  </div>
 </div>
 {{render "@news-newsletter-signup"}}
 {{render "@news-press-contact"}}
</main>
{
 "breadcrumbs": {
  "items": [
   {
    "link": "#",
    "text": "Hem"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Nyheter"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Alla nyheter"
   }
  ]
 }
}

There are no notes for this item.