<div class="bg-sky-25 mb-8">
  <div class="container py-6">
    <div class="row mb-5">
      <div class="col">
        <div class="d-flex align-items-center">
          <h2 class=" m-0">Kalendarium</h2>

          <a href="#" class="ml-3"><span class="sr-only">RSS-flöde</span> <i class="fas fa-rss fa-lg"></i>
</a>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="row">
      <div class="col-12 col-lg-6 col-xl-4 col-lined">
        <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row card-item-lined card-item-square h-100" title="Den svenska välfärdsstatens framväxt. Hälsa och välfärd i ett livscykelperspektiv" aria-label="Heading">
          <div class="card-img">
            <div class="card-img-container">
              <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" alt="Den svenska välfärdsstatens framväxt. Hälsa och välfärd i ett livscykelperspektiv">

            </div>
          </div>
          <div class="card-body">
            <div class="meta ">
              <span class="meta-date">13 september, kl 14:00</span>
              <span class="meta-category">Seminarium</span>
            </div>

            <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Den svenska välfärdsstatens framväxt. Hälsa och välfärd i ett livscykelperspektiv</h3>

          </div>
        </a>

      </div>
      <div class="col-12 col-lg-6 col-xl-4 col-lined">
        <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row card-item-lined card-item-square h-100" title="Proportionalitetsprincipen i EU-skatterätten" aria-label="Heading">
          <div class="card-img">
            <div class="card-img-container">
              <img src="../../images/default/seal-300x200@1x.jpg" srcset="../../images/default/seal-300x200@1x.jpg 1x, ../../images/default/seal-300x200@2x.jpg 2x" alt="Proportionalitetsprincipen i EU-skatterätten">

            </div>
          </div>
          <div class="card-body">
            <div class="meta ">
              <span class="meta-date">13 september, kl 15:30</span>
              <span class="meta-category">Seminarium</span>
            </div>

            <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Proportionalitetsprincipen i EU-skatterätten</h3>

          </div>
        </a>

      </div>
      <div class="col-12 col-lg-6 col-xl-4 col-lined">
        <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row card-item-lined card-item-square h-100" title="Proportionalitetsprincipen i EU-skatterätten" aria-label="Heading">
          <div class="card-img">
            <div class="card-img-container">
              <img src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_2@2x.jpg 2x" alt="Proportionalitetsprincipen i EU-skatterätten">

            </div>
          </div>
          <div class="card-body">
            <div class="meta ">
              <span class="meta-date">15 september, kl 14:00</span>
              <span class="meta-category">Seminarium</span>
            </div>

            <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Proportionalitetsprincipen i EU-skatterätten</h3>

          </div>
        </a>

      </div>
      <div class="col-12 col-lg-6 col-xl-4 col-lined">
        <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row card-item-lined card-item-square h-100" title="LinkedIn seminar: Optimize your online presence!" aria-label="Heading">
          <div class="card-img">
            <div class="card-img-container">
              <img src="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_3@2x.jpg 2x" alt="LinkedIn seminar: Optimize your online presence!">

            </div>
          </div>
          <div class="card-body">
            <div class="meta ">
              <span class="meta-date">16 september, kl 14:00</span>
              <span class="meta-category">Övrigt</span>
            </div>

            <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">LinkedIn seminar: Optimize your online presence!</h3>

          </div>
        </a>

      </div>
      <div class="col-12 col-lg-6 col-xl-4 col-lined">
        <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row card-item-lined card-item-square h-100" title="Jubileumsfester på Ekonomihögskolan och i Lundagård" aria-label="Heading">
          <div class="card-img">
            <div class="card-img-container">
              <img src="../../images/_content/placeholder_4@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_4@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_4@2x.jpg 2x" alt="Jubileumsfester på Ekonomihögskolan och i Lundagård">

            </div>
          </div>
          <div class="card-body">
            <div class="meta ">
              <span class="meta-date">15 september, kl 14:00</span>
              <span class="meta-category">Seminarium</span>
            </div>

            <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Jubileumsfester på Ekonomihögskolan och i Lundagård</h3>

          </div>
        </a>

      </div>
      <div class="col-12 col-lg-6 col-xl-4 col-lined">
        <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row card-item-lined card-item-square h-100" title="Jubileumsfester på Ekonomihögskolan och i Lundagård" aria-label="Heading">
          <div class="card-img">
            <div class="card-img-container">
              <img src="../../images/default/seal-300x200@1x.jpg" srcset="../../images/default/seal-300x200@1x.jpg 1x, ../../images/default/seal-300x200@2x.jpg 2x" alt="Jubileumsfester på Ekonomihögskolan och i Lundagård">

            </div>
          </div>
          <div class="card-body">
            <div class="meta ">
              <span class="meta-date">16 september, kl 14:00</span>
              <span class="meta-category">Övrigt</span>
            </div>

            <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Jubileumsfester på Ekonomihögskolan och i Lundagård</h3>

          </div>
        </a>

      </div>
    </div>
    <div class="row pt-5">
      <div class="col text-right">
        <a href="../../#.html" class="nav-undecorated">Visa fler händelser&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
</a>

      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="bg-sky-25 mb-8">
 <div class="container py-6">
  <div class="row mb-5">
   <div class="col">
    <div class="d-flex align-items-center">
     {{render "@heading--level-2" heading merge=true}}
     <a href="{{rss-link}}" class="ml-3"><span class="sr-only">RSS-flöde</span> {{render "@icon" rss-icon}}</a>
    </div>
   </div>
  </div>
  <div class="row">
   {{#each items}}
    <div class="col-12 col-lg-6 col-xl-4 col-lined">
     {{render "@list-item--lined-square" this merge=true}}
    </div>
   {{/each}}
  </div>
  <div class="row pt-5">
   <div class="col text-right">
    {{render "@read-more-link" read-more-link}}
   </div>
  </div>
 </div>
</div>
{
 "_full-width": true,
 "heading": {
  "content": "Kalendarium",
  "modifiers": [
   "m-0"
  ]
 },
 "rss-link": "#",
 "rss-icon": {
  "icon": "rss",
  "style": "fas",
  "modifiers": [
   "fa-lg"
  ]
 },
 "read-more-link": {
  "link": "#",
  "text": "Visa fler händelser"
 },
 "items": [
  {
   "image": {
    "src": "/images/_content/placeholder_1@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/placeholder_1@2x.jpg",
    "alt": "Den svenska välfärdsstatens framväxt. Hälsa och välfärd i ett livscykelperspektiv"
   },
   "meta": {
    "date": "13 september, kl 14:00",
    "category": "Seminarium"
   },
   "link": "#",
   "heading": "Den svenska välfärdsstatens framväxt. Hälsa och välfärd i ett livscykelperspektiv"
  },
  {
   "image": {
    "src": "/images/default/seal-300x200@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/default/seal-300x200@2x.jpg",
    "alt": "Proportionalitetsprincipen i EU-skatterätten"
   },
   "meta": {
    "date": "13 september, kl 15:30",
    "category": "Seminarium"
   },
   "link": "#",
   "heading": "Proportionalitetsprincipen i EU-skatterätten"
  },
  {
   "image": {
    "src": "/images/_content/placeholder_2@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/placeholder_2@2x.jpg",
    "alt": "Proportionalitetsprincipen i EU-skatterätten"
   },
   "meta": {
    "date": "15 september, kl 14:00",
    "category": "Seminarium"
   },
   "link": "#",
   "heading": "Proportionalitetsprincipen i EU-skatterätten"
  },
  {
   "image": {
    "src": "/images/_content/placeholder_3@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/placeholder_3@2x.jpg",
    "alt": "LinkedIn seminar: Optimize your online presence!"
   },
   "meta": {
    "date": "16 september, kl 14:00",
    "category": "Övrigt"
   },
   "link": "#",
   "heading": "LinkedIn seminar: Optimize your online presence!"
  },
  {
   "image": {
    "src": "/images/_content/placeholder_4@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/placeholder_4@2x.jpg",
    "alt": "Jubileumsfester på Ekonomihögskolan och i Lundagård"
   },
   "meta": {
    "date": "15 september, kl 14:00",
    "category": "Seminarium"
   },
   "link": "#",
   "heading": "Jubileumsfester på Ekonomihögskolan och i Lundagård"
  },
  {
   "image": {
    "src": "/images/default/seal-300x200@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/default/seal-300x200@2x.jpg",
    "alt": "Jubileumsfester på Ekonomihögskolan och i Lundagård"
   },
   "meta": {
    "date": "16 september, kl 14:00",
    "category": "Övrigt"
   },
   "link": "#",
   "heading": "Jubileumsfester på Ekonomihögskolan och i Lundagård"
  }
 ]
}

There are no notes for this item.