<div class="container">
  <div class="row my-5">
    <div class="col">
      <div href="" class="h-100 p-3 py-lg-9">
        <h2 class=" mt-0">Öppettider</h2>

        <p><strong>Tisdag - Fredag:</strong><br>11:00 - 16:00</p>

        <p><strong>Lördag - Söndag:</strong><br>12:00-16:00</p>

        <a href="../../#.html" class="nav-undecorated">Läs mer om öppettider&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
</a>

      </div>
    </div>
    <div class="col">
      <div href="" class="h-100 p-3 py-lg-9">
        <h2 class=" mt-0">Entréavgift</h2>

        <p>Entré vuxen: <strong>50kr</strong></p>

        <p>Studenter: <strong>Gratis</strong></p>

        <p>Barn och ungdomar under 18: <strong>Gratis</strong></p>

        <a href="../../#.html" class="nav-undecorated">Läs mer om entréavgift&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
</a>

      </div>
    </div>
    <div class="col">
      <div href="" class="h-100 p-3 py-lg-9">
        <h2 class=" mt-0">För dig som forskar</h2>

        <p>Forskare och studenter har möjlighet att besöka Historiska museets samlingar för att studera föremål. Föremålen kan även lånas ut.</p>

        <a href="../../#.html" class="nav-undecorated">Läs mer om forskning&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
</a>

      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="container">
 <div class="row my-5">
  {{#each items}}
   <div class="col">
    <div href="{{#if link}}{{path link}}{{/if}}" class="h-100 p-3 py-lg-9">
     {{render "@heading--level-2" heading merge=true}}
     {{#each paragraphs}}
      {{render "@paragraph" this}}
     {{/each}}
     {{render "@read-more-link" read-more-link}}
    </div>
   </div>
  {{/each}}
 </div>
</div>
{
 "items": [
  {
   "heading": {
    "content": "Öppettider",
    "modifiers": [
     "mt-0"
    ]
   },
   "paragraphs": [
    {
     "content": "<strong>Tisdag - Fredag:</strong><br>11:00 - 16:00"
    },
    {
     "content": "<strong>Lördag - Söndag:</strong><br>12:00-16:00"
    }
   ],
   "read-more-link": {
    "link": "#",
    "text": "Läs mer om öppettider"
   }
  },
  {
   "heading": {
    "content": "Entréavgift",
    "modifiers": [
     "mt-0"
    ]
   },
   "paragraphs": [
    {
     "content": "Entré vuxen: <strong>50kr</strong>"
    },
    {
     "content": "Studenter: <strong>Gratis</strong>"
    },
    {
     "content": "Barn och ungdomar under 18: <strong>Gratis</strong>"
    }
   ],
   "read-more-link": {
    "link": "#",
    "text": "Läs mer om entréavgift"
   }
  },
  {
   "heading": {
    "content": "För dig som forskar",
    "modifiers": [
     "mt-0"
    ]
   },
   "paragraphs": [
    {
     "content": "Forskare och studenter har möjlighet att besöka Historiska museets samlingar för att studera föremål. Föremålen kan även lånas ut."
    }
   ],
   "read-more-link": {
    "link": "#",
    "text": "Läs mer om forskning"
   }
  }
 ]
}

There are no notes for this item.