<div class="header-puffs pt-5 pb-5 ">
  <div class="row no-gutters">
    <div class="col-sm-12">
      <div class="row no-gutters">

        <div class="col-12 col-lg-4 pr-lg-3">
          <a href="#" class="nav-block masonry-tile-img">
            <div class="masonry-tile-img-bg">
              <img alt="[object Object]" src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x,
        /images/_content/placeholder_1@1x.jpg 2x">
            </div>
            <div class="masonry-tile-img-content">
              <div class="blockline">
                <h1>
                  <span class="a nav-block-link">Bildtitel
          <i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i>
         </span>

                </h1>
              </div>
            </div>
          </a>
        </div>
        <div class="col-12 col-lg-4 px-lg-2">
          <a href="#" class="nav-block masonry-tile-img">
            <div class="masonry-tile-img-bg">
              <img alt="[object Object]" src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x,
        /images/_content/placeholder_2@1x.jpg 2x">
            </div>
            <div class="masonry-tile-img-content">
              <div class="blockline">
                <h1>
                  <span class="a nav-block-link">Bildtitel
          <i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i>
         </span>

                </h1>
              </div>
            </div>
          </a>
        </div>
        <div class="col-12 col-lg-4 pl-lg-3">
          <a href="#" class="nav-block masonry-tile-img">
            <div class="masonry-tile-img-bg">
              <img alt="[object Object]" src="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg 1x,
        /images/_content/placeholder_3@1x.jpg 2x">
            </div>
            <div class="masonry-tile-img-content">
              <div class="blockline">
                <h1>
                  <span class="a nav-block-link">Bildtitel
          <i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i>
         </span>

                </h1>
              </div>
            </div>
          </a>
        </div>

      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="header-puffs pt-5 pb-5 ">
 <div class="row no-gutters">
  <div class="col-sm-12">
   <div class="row no-gutters">

    {{#each data}}
    <div class="col-12 col-lg-4 {{modifier}}">
     <a href="#" class="nav-block masonry-tile-img">
      <div class="masonry-tile-img-bg">
       <img
        alt="{{image-alt}}"
        src="{{path image.src}}"
        srcset="{{path image.src }} 1x,
        {{ image.src-2x}} 2x"

       >
      </div>
      <div class="masonry-tile-img-content">
       <div class="blockline">
        <h1>
         <span class="a nav-block-link">{{ image.title}}
          <i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i>
         </span>

        </h1>
       </div>
      </div>
     </a></div>
    {{/each}}

   </div>
  </div>
 </div>
</div>
{
 "_full-screen": true,
 "hej": "hej",
 "data": [
  {
   "image": {
    "title": "Bildtitel",
    "src": "/images/_content/placeholder_1@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/placeholder_1@1x.jpg"
   },
   "text": {
    "title": "LTH:s vision: Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen",
    "link": {
     "url": "#",
     "modifiers": [
      "nav-block-sky",
      "nav-block-fade-sky"
     ]
    }
   },
   "image-alt": {
    "title": "Studenter tävlar i syntetisk biologi"
   },
   "modifier": "pr-lg-3"
  },
  {
   "image": {
    "title": "Bildtitel",
    "src": "/images/_content/placeholder_2@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/placeholder_2@1x.jpg"
   },
   "text": {
    "title": "LTH:s vision: Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen",
    "link": {
     "url": "#",
     "modifiers": [
      "nav-block-sky",
      "nav-block-fade-sky"
     ]
    }
   },
   "image-alt": {
    "title": "Studenter tävlar i syntetisk biologi"
   },
   "modifier": "px-lg-2"
  },
  {
   "image": {
    "title": "Bildtitel",
    "src": "/images/_content/placeholder_3@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/placeholder_3@1x.jpg"
   },
   "text": {
    "title": "LTH:s vision: Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen",
    "link": {
     "url": "#",
     "modifiers": [
      "nav-block-sky",
      "nav-block-fade-sky"
     ]
    }
   },
   "image-alt": {
    "title": "Studenter tävlar i syntetisk biologi"
   },
   "modifier": "pl-lg-3"
  }
 ]
}

There are no notes for this item.