<div class="container pt-2 pt-lg-3 ">
  <nav aria-label="breadcrumb">
    <ol class="breadcrumb m-0 p-0 mb-0 font-size-sm bg-transparent">
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0"><a href="../../#.html">Start</a></li>
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0"><a href="../../#.html">Utbildning</a></li>
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0"><a href="../../#.html">Program och kurser</a></li>
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0"><a href="../../#.html">Fristående kurser</a></li>
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0 active" aria-current="page">Företagsekonomi</li>
    </ol>
  </nav>
</div>

<main id="lunds-universitet" class="main">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="d-none d-xl-block col-xl-3 collapse">
        <ul class="nav-accordion nav-collapse nav-undecorated">
          <li>
            <a href="#" class="nav-link collapse">
              <div class="float-right ml-2"><i class="fal fa-chevron-down"></i></div>
              Program och kurser
            </a>
            <ul class="nav-accordion collapse show">
              <li>
                <a href="#" class="nav-link collapse">
                  <div class="float-right ml-2"><i class="fal fa-chevron-down"></i></div>
                  Nybörjarprogram
                </a>
                <ul class="nav-accordion collapse show">
                  <li>
                    <a href="#" class="nav-link collapse">
                      <div class="float-right ml-2"><i class="fal fa-chevron-down"></i></div>
                      BSc International Business
                    </a>
                    <ul class="nav-accordion collapse show">
                      <li>
                        <a href="#" class="nav-link active">
  
  Programstruktur
 </a>
                      </li>

                      <li>
                        <a href="#" class="nav-link">
  
  Möjligheter till fortsatta studier
 </a>
                      </li>

                    </ul>
                  </li>

                  <li>
                    <a href="#" class="nav-link collapse collapsed">
                      <div class="float-right ml-2"><i class="fal fa-chevron-right"></i></div>
                      Ekonomie kandidatprogram
                    </a>
                  </li>

                  <li>
                    <a href="#" class="nav-link collapse collapsed">
                      <div class="float-right ml-2"><i class="fal fa-chevron-right"></i></div>
                      Systemvetenskapligt kandidatprogram
                    </a>
                  </li>

                </ul>
              </li>

              <li>
                <a href="#" class="nav-link collapse collapsed">
                  <div class="float-right ml-2"><i class="fal fa-chevron-right"></i></div>
                  Fristående kurser
                </a>
              </li>

              <li>
                <a href="#" class="nav-link collapse collapsed">
                  <div class="float-right ml-2"><i class="fal fa-chevron-right"></i></div>
                  Magister- och masterprogram
                </a>
              </li>

              <li>
                <a href="#" class="nav-link collapse collapsed">
                  <div class="float-right ml-2"><i class="fal fa-chevron-right"></i></div>
                  Kompletterande utbildning för dig med utländsk examen
                </a>
              </li>

            </ul>
          </li>

          <li>
            <a href="#" class="nav-link collapse collapsed">
              <div class="float-right ml-2"><i class="fal fa-chevron-right"></i></div>
              Sök till Ekonomihögskolan
            </a>
          </li>

          <li>
            <a href="#" class="nav-link collapse collapsed">
              <div class="float-right ml-2"><i class="fal fa-chevron-right"></i></div>
              Livet som student
            </a>
          </li>

          <li>
            <a href="#" class="nav-link collapse collapsed">
              <div class="float-right ml-2"><i class="fal fa-chevron-right"></i></div>
              Studera utomlands
            </a>
          </li>

          <li>
            <a href="#" class="nav-link collapse collapsed">
              <div class="float-right ml-2"><i class="fal fa-chevron-right"></i></div>
              Praktik och internships
            </a>
          </li>

          <li>
            <a href="#" class="nav-link collapse collapsed">
              <div class="float-right ml-2"><i class="fal fa-chevron-right"></i></div>
              Examen och karriär
            </a>
          </li>

          <li>
            <a href="#" class="nav-link collapse collapsed">
              <div class="float-right ml-2"><i class="fal fa-chevron-right"></i></div>
              Forskarutbildning
            </a>
          </li>

        </ul>

      </div>
      <div class="col-12 col-xl-9 mb-6 mb-xl-0">
        <div class="row">
          <div class="col-12 col-lg-8 mb-6 mb-lg-0">
            <article>
              <h1>Universitetets historia</h1>

              <p class="lead">I Lund har det bedrivits högre studier ända sedan grundandet 1438 av ett studium generale – ungefär motsvarande dagens högskola – som utbildade blivande präster. Lunds universitet grundas dock inte förrän 1666 och nedan kan
                du läsa om universitetets historia i korthet.</p>

              <figure class="figure">
                <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" class="figure-img img-fluid m-0" alt="Bild av gamla Lund med Domkyrkan i mitten.">
                <figcaption class="figure-caption bg-dark text-white p-2">Bild av gamla Lund med Domkyrkan i mitten.</figcaption>
              </figure>

              <h2>Ett nytt svenskt universitet – men var?</h2>
              <p>Det hade ända sedan 1630-talet funnits planer på att grunda ett universitet någonstans i Götaland. Linköping, Skara, Växjö, Kalmar och Jönköping hade alla kommit på tal som möjliga universitetsstäder.
              </p>
              <p>Men med freden i Roskilde 1658 förlorar Danmark de sydliga landskapen Skåne, Blekinge och Halland till Sverige.
              </p>
              <p>Kort efter det att fredsavtalet är klart beger sig Karl X Gustav till Lund och träffar bland andra biskopen Peder Winstrup. Denne framför då ett starkt önskemål att kungen bör grunda ett universitet i denna landsdel, som ett
                led i försvenskningen av de nya landskapen.</p>
              <p>Ett universitet i Lund skulle alltså tillgodose behovet av ett Götalandsuniversitet samtidigt som bygden enklare skulle kunna försvenskas genom utbildning av fler svenska präster i området. Men Karl X Gustav tvekar.
              </p>
              <h2>Lunds universitet grundas</h2>
              <p>Först åtta år senare, under Karl XI:s förmyndarregering med drottning Hedvig Eleonora i spetsen, grundas Lunds universitet med stiftelsebrev, donationsbrev, privilegiebrev och konstitutioner (stadgar) – den 19 december 1666.</p>
              <h3>Invigning med förhinder</h3>
              <p>Men på grund av en försenad leverans av klädedräkter och insignier till de nya professorerna sker inte den formella invigningen av universitetet förrän 1668, på Karl-dagen – kungens namnsdag – den 28 januari. (Där har vi alltså
                anledningen till att universitetet 350-årsjubilerar under drygt 13 månader – från 19 december 2016 till 28 januari 2018!)</p>
              <p>Det nya universitetet får namnet <em>Regia Academia Carolina</em> – Kungliga Karolinska Akademin. Från början finns det bara fyra fakulteter:</p>
              <ul>
                <li>teologiska,</li>
                <li>juridiska,</li>
                <li>medicinska och</li>
                <li>filosofiska.</li>
              </ul>
              <h2>Det första universitetshuset</h2>
              <p>Universitetet saknar från början egna undervisningslokaler och undervisningen sker i Domkyrkan.
              </p>
              <p>I slutet av 1600-talet donerar dock Karl XI Kungshuset till universitetet, som då får sin första huvudbyggnad.
              </p>

              <figure class="figure">
                <img src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_2@2x.jpg 2x" class="figure-img img-fluid m-0" alt="Kungshuset, Lund. Bild: N N">
                <figcaption class="figure-caption bg-dark text-white p-2">Kungshuset, Lund. Bild: N N
                </figcaption>
              </figure>

              <h2>Tillväxten tar fart</h2>
              <p>Universitetets egentliga uppsving kommer först under 1700-talet när utbildningsutbudet och antalet studenter ökar väsentligt. Detta för med sig att nya behov uppstår på lärosätet.</p>
              <p>1852 får universitetet nya statuter (regler) som ersätter föråldrade bestämmelser, och staten tar över både ägande och ekonomiskt ansvar.</p>
              <h3>Studentskorna gör entré</h3>
              <p>På 1880-talet börjar för första gången också en liten skara kvinnliga studenter i Lund.
              </p>
              <p>I slutet av 1800-talet delas den filosofiska fakulteten upp i en humanistisk och en naturvetenskaplig fakultet.
              </p>
              <p>År 1900 är studenterna i Lund en liten elit som utbildas till högre statliga tjänster som präst, lärare, läkare och jurist – totalt runt 1000 studenter.</p>

              <figure class="figure">
                <img src="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_3@2x.jpg 2x" class="figure-img img-fluid m-0" alt="Studenter vid Lunds universitet. Bild: N N">
                <figcaption class="figure-caption bg-dark text-white p-2">Studenter vid Lunds universitet. Bild: N N</figcaption>
              </figure>

              <h2>Det moderna universitetet</h2>
              <p>1964 bryts de samhällsvetenskapliga ämnena ut ur den humanistiska fakulteten och blir en egen samhällsvetenskaplig fakultet.</p>
              <p>Och bara något år senare – 1969 – går Lunds Tekniska Högskola, LTH, från att vara en fristående skola till att bli universitetets tekniska fakultet.</p>
              <p>Senare har bland annat Ekonomihögskolan och Konst-, Musik- och Teaterhögskolorna i Malmö tillkommit.
              </p>
              <p>Det senaste tillskottet till universitetet är Campus Helsingborg som etablerades år 2000 och som med sina över 4 000 studenter och 15 utbildningsprogram idag är en betydande del av Lunds universitet.
              </p>
              <p>Lunds universitet är i dag en av Skandinaviens största institutioner för forskning och utbildning, med över 40 000 studenter och 7 500 anställda.</p>
              <h2>Mer om Lunds universitets historia</h2>
              <p>Filmen "People and Places" är en personlig reflektion över Lunds universitets historia
              </p>
              <p>
                <a href="https://www.youtube.com/watch?v=9xbE1ylBRX4&amp;index=13&amp;list=PLXGHXpAti7oGlhY4HJFbRWw8hijQNxQKT">Se
                  filmen "People &amp; Places" </a></p>
              <p><a href="http://lu350timeline.se/se_timeline.html">Utforska historiska nedslag i Lunds
                  universitets
                  tidslinje (extern sida)</a></p>

            </article>
          </div>
          <div class="col-12 col-lg-4">

            <figure class="figure">
              <img src="../../images/_content/placeholder_4@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_4@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_4@2x.jpg 2x" class="figure-img img-fluid m-0" alt="Karl XI år 1666. @Wikimedia commons">
              <figcaption class="figure-caption bg-dark text-white p-2">Karl XI år 1666. @Wikimedia commons
              </figcaption>
            </figure>
            <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9">
              <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.youtube.com/embed/9xbE1ylBRX4" allowfullscreen></iframe>
            </div>
          </div>

        </div>
        <div class="row">
          <div class="col-12 col-lg-8">
            <div class="border-top border-dark mt-5 py-3">
              Sidansvarig: <a href="mailto:Eva.Fredenholm@kommunikation.lu.se">Eva.Fredenholm@kommunikation.lu.se</a> &nbsp;|&nbsp; <strong>2018-03-26</strong>
            </div>

          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</main>
{{render "@breadcrumbs" }}
<main id="lunds-universitet" class="main">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="d-none d-xl-block col-xl-3 collapse">
        {{render "@side-navigation--level-4" }}
      </div>
      <div class="col-12 col-xl-9 mb-6 mb-xl-0">
        <div class="row">
          <div class="col-12 col-lg-8 mb-6 mb-lg-0">
            <article>
              <h1>Universitetets historia</h1>

              <p class="lead">I Lund har det bedrivits högre studier ända sedan grundandet 1438 av ett
                studium generale – ungefär
                motsvarande dagens högskola – som utbildade blivande präster. Lunds universitet grundas
                dock inte förrän 1666 och
                nedan kan du läsa om universitetets historia i korthet.</p>

              <figure class="figure">
                <img src="{{ path "/images/_content/placeholder_1@1x.jpg" }}"
                  srcset="{{ path "/images/_content/placeholder_1@1x.jpg" }} 1x, {{ path "/images/_content/placeholder_1@2x.jpg" }} 2x"
                  class="figure-img img-fluid m-0" alt="Bild av gamla Lund med Domkyrkan i mitten.">
                <figcaption class="figure-caption bg-dark text-white p-2">Bild av gamla Lund med
                  Domkyrkan i mitten.</figcaption>
              </figure>

              <h2>Ett nytt svenskt universitet – men var?</h2>
              <p>Det hade ända sedan 1630-talet funnits planer på att grunda ett universitet någonstans i
                Götaland.
                Linköping, Skara, Växjö, Kalmar och Jönköping hade alla kommit på tal som möjliga
                universitetsstäder.</p>
              <p>Men med freden i Roskilde 1658 förlorar Danmark de sydliga landskapen Skåne, Blekinge och
                Halland till
                Sverige.</p>
              <p>Kort efter det att fredsavtalet är klart beger sig Karl X Gustav till Lund och träffar
                bland andra
                biskopen Peder Winstrup. Denne framför då ett starkt önskemål att kungen bör grunda ett
                universitet i
                denna landsdel, som ett led i försvenskningen av de nya landskapen.</p>
              <p>Ett universitet i Lund skulle alltså tillgodose behovet av ett Götalandsuniversitet
                samtidigt som bygden
                enklare skulle kunna försvenskas genom utbildning av fler svenska präster i området. Men
                Karl X Gustav
                tvekar.</p>
              <h2>Lunds universitet grundas</h2>
              <p>Först åtta år senare, under Karl XI:s förmyndarregering med drottning Hedvig Eleonora i
                spetsen, grundas
                Lunds universitet med stiftelsebrev, donationsbrev, privilegiebrev och konstitutioner
                (stadgar) – den 19
                december 1666.</p>
              <h3>Invigning med förhinder</h3>
              <p>Men på grund av en försenad leverans av klädedräkter och insignier till de nya
                professorerna sker inte
                den formella invigningen av universitetet förrän 1668, på Karl-dagen – kungens namnsdag
                – den 28
                januari. (Där har vi alltså anledningen till att universitetet 350-årsjubilerar under
                drygt 13 månader –
                från 19 december 2016 till 28 januari 2018!)</p>
              <p>Det nya universitetet får namnet <em>Regia Academia Carolina</em> – Kungliga Karolinska
                Akademin. Från
                början finns det bara fyra fakulteter:</p>
              <ul>
                <li>teologiska,</li>
                <li>juridiska,</li>
                <li>medicinska och</li>
                <li>filosofiska.</li>
              </ul>
              <h2>Det första universitetshuset</h2>
              <p>Universitetet saknar från början egna undervisningslokaler och undervisningen sker i
                Domkyrkan.</p>
              <p>I slutet av 1600-talet donerar dock Karl XI Kungshuset till universitetet, som då får sin
                första
                huvudbyggnad.</p>


              <figure class="figure">
                <img src="{{ path "/images/_content/placeholder_2@1x.jpg" }}"
                  srcset="{{ path "/images/_content/placeholder_2@1x.jpg" }} 1x, {{ path "/images/_content/placeholder_2@2x.jpg" }} 2x"
                  class="figure-img img-fluid m-0" alt="Kungshuset, Lund. Bild: N N">
                <figcaption class="figure-caption bg-dark text-white p-2">Kungshuset, Lund. Bild: N N
                </figcaption>
              </figure>

              <h2>Tillväxten tar fart</h2>
              <p>Universitetets egentliga uppsving kommer först under 1700-talet när utbildningsutbudet
                och antalet
                studenter ökar väsentligt. Detta för med sig att nya behov uppstår på lärosätet.</p>
              <p>1852 får universitetet nya statuter (regler) som ersätter föråldrade bestämmelser, och
                staten tar över
                både ägande och ekonomiskt ansvar.</p>
              <h3>Studentskorna gör entré</h3>
              <p>På 1880-talet börjar för första gången också en liten skara kvinnliga studenter i Lund.
              </p>
              <p>I slutet av 1800-talet delas den filosofiska fakulteten upp i en humanistisk och en
                naturvetenskaplig
                fakultet.</p>
              <p>År 1900 är studenterna i Lund en liten elit som utbildas till högre statliga tjänster som
                präst, lärare,
                läkare och jurist – totalt runt 1000 studenter.</p>

              <figure class="figure">
                <img src="{{ path "/images/_content/placeholder_3@1x.jpg" }}"
                  srcset="{{ path "/images/_content/placeholder_3@1x.jpg" }} 1x, {{ path "/images/_content/placeholder_3@2x.jpg" }} 2x"
                  class="figure-img img-fluid m-0" alt="Studenter vid Lunds universitet. Bild: N N">
                <figcaption class="figure-caption bg-dark text-white p-2">Studenter vid Lunds
                  universitet. Bild: N N</figcaption>
              </figure>

              <h2>Det moderna universitetet</h2>
              <p>1964 bryts de samhällsvetenskapliga ämnena ut ur den humanistiska fakulteten och blir en
                egen
                samhällsvetenskaplig fakultet.</p>
              <p>Och bara något år senare – 1969 – går Lunds Tekniska Högskola, LTH, från att vara en
                fristående skola
                till att bli universitetets tekniska fakultet.</p>
              <p>Senare har bland annat Ekonomihögskolan och Konst-, Musik- och Teaterhögskolorna i Malmö
                tillkommit.</p>
              <p>Det senaste tillskottet till universitetet är Campus Helsingborg som etablerades år 2000
                och som med sina
                över 4 000 studenter och 15 utbildningsprogram idag är en betydande del av Lunds
                universitet.</p>
              <p>Lunds universitet är i dag en av Skandinaviens största institutioner för forskning och
                utbildning, med
                över 40 000 studenter och 7 500 anställda.</p>
              <h2>Mer om Lunds universitets historia</h2>
              <p>Filmen "People and Places" är en personlig reflektion över Lunds universitets historia
              </p>
              <p>
                <a
                  href="https://www.youtube.com/watch?v=9xbE1ylBRX4&amp;index=13&amp;list=PLXGHXpAti7oGlhY4HJFbRWw8hijQNxQKT">Se
                  filmen "People &amp; Places" </a></p>
              <p><a href="http://lu350timeline.se/se_timeline.html">Utforska historiska nedslag i Lunds
                  universitets
                  tidslinje (extern sida)</a></p>

            </article>
          </div>
          <div class="col-12 col-lg-4">

            <figure class="figure">
              <img src="{{ path "/images/_content/placeholder_4@1x.jpg" }}"
                srcset="{{ path "/images/_content/placeholder_4@1x.jpg" }} 1x, {{ path "/images/_content/placeholder_4@2x.jpg" }} 2x"
                class="figure-img img-fluid m-0" alt="Karl XI år 1666. @Wikimedia commons">
              <figcaption class="figure-caption bg-dark text-white p-2">Karl XI år 1666. @Wikimedia
                commons</figcaption>
            </figure>
            <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9">
              <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.youtube.com/embed/9xbE1ylBRX4"
                allowfullscreen></iframe>
            </div>
          </div>

        </div>
        <div class="row">
          <div class="col-12 col-lg-8">
            <div class="border-top border-dark mt-5 py-3">
              Sidansvarig: <a
                href="mailto:Eva.Fredenholm@kommunikation.lu.se">Eva.Fredenholm@kommunikation.lu.se</a>
              &nbsp;|&nbsp; <strong>2018-03-26</strong>
            </div>

          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</main>
{
 "_site": "ekonomihogskolan"
}

There are no notes for this item.