<main id="lunds-universitet" class="main">
  <div class="container mb-9">
    <div class="masonry-container masonry-container-1by1">
      <div class="masonry masonry-cols">
        <div class="masonry-col masonry-col-60">
          <div class="masonry-row masonry-row-75">
            <div class="masonry-tile masonry-tile-lg">
              <a href="#" class="nav-block masonry-tile-img">
                <div class="masonry-tile-img-bg">
                  <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" alt="Ekonomihögskolans finansprogram bland de 50 bästa i världen">

                </div>
                <div class="masonry-tile-img-content">
                  <div class="blockline">
                    <h1><span class="a nav-block-link">Ekonomihögskolans finansprogram bland de 50 bästa i världen&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span>
                    </h1>
                  </div>
                </div>
              </a>
            </div>

          </div>
          <div class="masonry-row masonry-row-25">
            <div class="masonry-tile">
              <a href="#" class="nav-block nav-block-flower nav-block-fade-flower" aria-label="Öppettider i sommar">
                <div class="p-3 p-lg-5">
                  <h1><span class="a nav-block-link">Öppettider i sommar&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span></h1>
                  <p>Under sommaren har Ekonomihögskolans reception och bibliotek begränsade öppettider. Även huvudentrén har andra öppettider sommartid.</p>
                </div>
              </a>
            </div>

          </div>
        </div>
        <div class="masonry-col masonry-col-40">
          <div class="masonry-row masonry-row-55">
            <div class="masonry-tile">
              <a href="#" class="nav-block nav-block-copper-50 nav-block-fade-copper-50" aria-label="Kompletterande utbildning för dig med utländsk examen">
                <div class="p-3 p-lg-5">
                  <h1><span class="a nav-block-link">Kompletterande utbildning för dig med utländsk examen&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span></h1>
                  <p>För dig som har en utländsk examen inom företagsekonomi eller systemvetenskap och som vill komma in på den svenska arbetsmarknaden.</p>
                </div>
              </a>
            </div>

          </div>
          <div class="masonry-row masonry-row-45">
            <div class="masonry-tile">
              <a href="#" class="nav-block masonry-tile-img">
                <div class="masonry-tile-img-bg">
                  <img src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_2@2x.jpg 2x" alt="Nyhet! BSc International Business startar i höst">

                </div>
                <div class="masonry-tile-img-content">
                  <div class="blockline">
                    <h1><span class="a nav-block-link">Nyhet! BSc International Business startar i höst&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span>
                    </h1>
                  </div>
                </div>
              </a>
            </div>

          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

  </div>
  <div class="container">
    <div class="row my-5">
      <div class="col">
        <div href="" class="h-100 p-3 py-lg-9">
          <h2 class=" mt-0">Öppettider</h2>

          <p><strong>Tisdag - Fredag:</strong><br>11:00 - 16:00</p>

          <p><strong>Lördag - Söndag:</strong><br>12:00-16:00</p>

          <a href="../../#.html" class="nav-undecorated">Läs mer om öppettider&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
</a>

        </div>
      </div>
      <div class="col">
        <div href="" class="h-100 p-3 py-lg-9">
          <h2 class=" mt-0">Entréavgift</h2>

          <p>Entré vuxen: <strong>50kr</strong></p>

          <p>Studenter: <strong>Gratis</strong></p>

          <p>Barn och ungdomar under 18: <strong>Gratis</strong></p>

          <a href="../../#.html" class="nav-undecorated">Läs mer om entréavgift&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
</a>

        </div>
      </div>
      <div class="col">
        <div href="" class="h-100 p-3 py-lg-9">
          <h2 class=" mt-0">För dig som forskar</h2>

          <p>Forskare och studenter har möjlighet att besöka Historiska museets samlingar för att studera föremål. Föremålen kan även lånas ut.</p>

          <a href="../../#.html" class="nav-undecorated">Läs mer om forskning&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
</a>

        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="bg-stone-25 py-9">
    <div class="container">
      <div class="row my-8">
        <div class="col-12 text-center ">
          <h2 class=" h1">Utbildning</h2>

          <p>På Ekonomihögskolan i Lund finns några av Sveriges populäraste utbildningar inom ekonomi och systemvetenskap.</p>

          <div class="mt-5">
            <a href="../../button1.html" class="btn mx-1 mb-3 btn-primary">Nybörjarprogram</a>

            <a href="../../button2.html" class="btn mx-1 mb-3 btn-primary">Magister- & masterprogram</a>

            <a href="../../button3.html" class="btn mx-1 mb-3 btn-primary">Kurser</a>

          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col mb-3">
          <a href="../../card1.html" class="card nav-block h-100" aria-label="Lorem ipsum dolor sit amet">
            <div class="card-img p-2">
              <div class="card-img-container">
                <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" alt="Studera utomlands bildbeskrivning.">

              </div>
            </div>
            <div class="card-body">
              <h3 class=" h2 nav-block-link m-0">Studera utomlands</h3>

              <p class=" mt-3">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur egestas nisi risus, sed vestibulum ex commodo sit amet. Integer lobortis ullamcorper lacus quis blandit.</p>

              <div class="nav-block-link ">Läs mer om studera utomlands&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
              </div>

            </div>
          </a>

        </div>
        <div class="col mb-3">
          <a href="../../card2.html" class="card nav-block h-100" aria-label="Lorem ipsum dolor sit amet">
            <div class="card-img p-2">
              <div class="card-img-container">
                <img src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_2@2x.jpg 2x" alt="BSc International Business bildbeskrivning.">

              </div>
            </div>
            <div class="card-body">
              <h3 class=" h2 nav-block-link m-0">Nyhet! BSc International Business</h3>

              <p class=" mt-3">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>

              <div class="nav-block-link ">Läs mer om BSc International Business&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
              </div>

            </div>
          </a>

        </div>
        <div class="col mb-3">
          <a href="../../card3.html" class="card nav-block h-100" aria-label="Lorem ipsum dolor sit amet">
            <div class="card-img p-2">
              <div class="card-img-container">
                <img src="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_3@2x.jpg 2x" alt="Internships bildbeskrivning.">

              </div>
            </div>
            <div class="card-body">
              <h3 class=" h2 nav-block-link m-0">Internships</h3>

              <p class=" mt-3">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>

              <div class="nav-block-link ">Läs mer om internships&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
              </div>

            </div>
          </a>

        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="container">
    <div class="row my-5">
      <div class="col">
        <div href="" class="h-100 p-3 py-lg-9">
          <h2 class=" mt-0">Öppettider</h2>

          <p><strong>Tisdag - Fredag:</strong><br>11:00 - 16:00</p>

          <p><strong>Lördag - Söndag:</strong><br>12:00-16:00</p>

          <a href="../../#.html" class="nav-undecorated">Läs mer om öppettider&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
</a>

        </div>
      </div>
      <div class="col">
        <div href="" class="h-100 p-3 py-lg-9">
          <h2 class=" mt-0">Entréavgift</h2>

          <p>Entré vuxen: <strong>50kr</strong></p>

          <p>Studenter: <strong>Gratis</strong></p>

          <p>Barn och ungdomar under 18: <strong>Gratis</strong></p>

          <a href="../../#.html" class="nav-undecorated">Läs mer om entréavgift&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
</a>

        </div>
      </div>
      <div class="col">
        <div href="" class="h-100 p-3 py-lg-9">
          <h2 class=" mt-0">För dig som forskar</h2>

          <p>Forskare och studenter har möjlighet att besöka Historiska museets samlingar för att studera föremål. Föremålen kan även lånas ut.</p>

          <a href="../../#.html" class="nav-undecorated">Läs mer om forskning&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
</a>

        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="bg-plaster-25 nav-undecorated overflow-x-hidden">
    <div class="container">
      <div class="row py-7">
        <div class="col mb-7">
          <h2 class=" mt-0 text-black">Studera på lunds universitet</h2>

          <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>

          <div class="nav flex-column border-bottom mt-5">
            <div class="nav-item border-top">
              <a href="../../#.html" class="nav-link py-3 pl-0 d-flex justify-content-between">
         <span>Nybörjarprogram</span>
         <span class="ml-1 float-right"><i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i></span>
        </a>
            </div>
            <div class="nav-item border-top">
              <a href="../../#.html" class="nav-link py-3 pl-0 d-flex justify-content-between">
         <span>Magister- och masterprogram</span>
         <span class="ml-1 float-right"><i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i></span>
        </a>
            </div>
            <div class="nav-item border-top">
              <a href="../../#.html" class="nav-link py-3 pl-0 d-flex justify-content-between">
         <span>Kurser</span>
         <span class="ml-1 float-right"><i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i></span>
        </a>
            </div>
            <div class="nav-item border-top">
              <a href="../../#.html" class="nav-link py-3 pl-0 d-flex justify-content-between">
         <span>Studera utomlands</span>
         <span class="ml-1 float-right"><i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i></span>
        </a>
            </div>
            <div class="nav-item border-top">
              <a href="../../#.html" class="nav-link py-3 pl-0 d-flex justify-content-between">
         <span>Livet som student</span>
         <span class="ml-1 float-right"><i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i></span>
        </a>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="col mb-7">
          <h2 class=" mt-0 text-black">Jobba på Lunds universitet</h2>

          <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>

          <div class="nav flex-column border-bottom mt-5">
            <div class="nav-item border-top">
              <a href="../../#.html" class="nav-link py-3 pl-0 d-flex justify-content-between">
         <span>Doktorandanställningar</span>
         <span class="ml-1 float-right"><i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i></span>
        </a>
            </div>
            <div class="nav-item border-top">
              <a href="../../#.html" class="nav-link py-3 pl-0 d-flex justify-content-between">
         <span>Lärare och postdoktor</span>
         <span class="ml-1 float-right"><i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i></span>
        </a>
            </div>
            <div class="nav-item border-top">
              <a href="../../#.html" class="nav-link py-3 pl-0 d-flex justify-content-between">
         <span>Undervisning och forskning</span>
         <span class="ml-1 float-right"><i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i></span>
        </a>
            </div>
            <div class="nav-item border-top">
              <a href="../../#.html" class="nav-link py-3 pl-0 d-flex justify-content-between">
         <span>Teknisk/administrativ personal</span>
         <span class="ml-1 float-right"><i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i></span>
        </a>
            </div>
            <div class="nav-item border-top">
              <a href="../../#.html" class="nav-link py-3 pl-0 d-flex justify-content-between">
         <span>Spontanansökan</span>
         <span class="ml-1 float-right"><i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i></span>
        </a>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

</main>
<main id="lunds-universitet" class="main">
 <div class="container mb-9">
  {{render "@masonry-layout"}}
 </div>
 {{render "@columns"}}
 {{render "@teaser-cards"}}
 {{render "@columns"}}
 {{render "@navigation-block--light"}}
</main>
/* No context defined for this component. */

There are no notes for this item.