<main id="lunds-universitet" class="main">
  <div class="container-fluid mx-0 px-0 nav-undecorated">
    <div id="carousel-example" class="carousel slide" data-ride="carousel" data-pause="false">
      <ol class="carousel-indicators">
        <li data-target="#carousel-example" data-slide-to="0" class="active"><span class="sr-only">Hållbarhetsvecka på Ekonomihögskolan 23–28 april</span></li>
        <li data-target="#carousel-example" data-slide-to="1" class=""><span class="sr-only">Nytt internationellt partnerskap med University of California, Berkeley</span></li>
        <li data-target="#carousel-example" data-slide-to="2" class=""><span class="sr-only">Kompletterande utbildning för dig med utländsk examen</span></li>
      </ol>
      <div class="carousel-controls-container">
        <div class="carousel-controls">
          <div class="carousel-controls-play"></div>
          <div class="carousel-controls-pause"></div>
        </div>
      </div>
      <div class="carousel-inner">
        <div class="carousel-item active">
          <a href="../preview/article-page.html" class="nav-block h-100">
            <div class="carousel-img-container">
              <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" alt="Slide 1 image" class=" carousel-img">

            </div>
            <div class="carousel-caption">
              <p>
                <span class="a nav-block-link">Hållbarhetsvecka på Ekonomihögskolan 23–28 april&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span>
              </p>
            </div>
          </a>
        </div>
        <div class="carousel-item ">
          <a href="../preview/landing-page.html" class="nav-block h-100">
            <div class="carousel-img-container">
              <img src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_2@2x.jpg 2x" alt="Slide 1 image" class=" carousel-img">

            </div>
            <div class="carousel-caption">
              <p>
                <span class="a nav-block-link">Nytt internationellt partnerskap med University of California, Berkeley&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span>
              </p>
            </div>
          </a>
        </div>
        <div class="carousel-item ">
          <a href="../preview/events-landing-page.html" class="nav-block h-100">
            <div class="carousel-img-container">
              <img src="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_3@2x.jpg 2x" alt="Slide 1 image" class=" carousel-img">

            </div>
            <div class="carousel-caption">
              <p>
                <span class="a nav-block-link">Kompletterande utbildning för dig med utländsk examen&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span>
              </p>
            </div>
          </a>
        </div>
      </div>
      <a class="carousel-control-prev" href="#carousel-example" role="button" data-slide="prev">
   <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
   <span class="sr-only">Föregående</span>
  </a>
      <a class="carousel-control-next" href="#carousel-example" role="button" data-slide="next">
   <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
   <span class="sr-only">Nästa</span>
  </a>
    </div>
  </div>

  <div class="container">
    <div class="row my-5">
      <div class="col">
        <div href="" class="h-100 p-3 py-lg-9">
          <h2 class=" mt-0">Öppettider</h2>

          <p><strong>Tisdag - Fredag:</strong><br>11:00 - 16:00</p>

          <p><strong>Lördag - Söndag:</strong><br>12:00-16:00</p>

          <a href="../../#.html" class="nav-undecorated">Läs mer om öppettider&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
</a>

        </div>
      </div>
      <div class="col">
        <div href="" class="h-100 p-3 py-lg-9">
          <h2 class=" mt-0">Entréavgift</h2>

          <p>Entré vuxen: <strong>50kr</strong></p>

          <p>Studenter: <strong>Gratis</strong></p>

          <p>Barn och ungdomar under 18: <strong>Gratis</strong></p>

          <a href="../../#.html" class="nav-undecorated">Läs mer om entréavgift&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
</a>

        </div>
      </div>
      <div class="col">
        <div href="" class="h-100 p-3 py-lg-9">
          <h2 class=" mt-0">För dig som forskar</h2>

          <p>Forskare och studenter har möjlighet att besöka Historiska museets samlingar för att studera föremål. Föremålen kan även lånas ut.</p>

          <a href="../../#.html" class="nav-undecorated">Läs mer om forskning&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
</a>

        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="bg-plaster-50">
    <div class="container py-4">
      <div class="row my-8">
        <div class="col-12 text-center ">
          <h1 class="">Nyheter</h1>

          <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit uisque eu diam elit morbi sollicitudin</p>

          <div class="mt-5">
            <a href="../../#fler-nyheter.html" class="btn btn-outline-dark mx-1 mb-3">Fler nyheter</a>

            <a href="../../#press-och-media.html" class="btn btn-outline-dark mx-1 mb-3">Press och media</a>

            <a href="../../#kontakt.html" class="btn btn-outline-dark mx-1 mb-3">Kontakt</a>

          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="row mb-8">
        <div class="col-12 col-lg-6 mb-5 mb-lg-0">
          <a href="../../#.html" class="card nav-block h-100" aria-label="Lorem ipsum dolor sit amet">
            <div class="card-img p-2">
              <div class="card-img-container">
                <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" alt="Minskad inkomstojämlikhet och andel fattiga inom jordbruket">

              </div>
            </div>
            <div class="card-body">
              <div class="meta ">
                <span class="meta-date">2018-08-22</span>
                <span class="meta-category">Forskning</span>
              </div>

              <h3 class=" h2 nav-block-link m-0">Minskad inkomstojämlikhet och andel fattiga inom jordbruket</h3>

              <p class=" mt-3">Allt färre jordbrukarhushåll räknas som fattiga, visar en ny studie. Ojämlikheten i förvärvsinkomster har också minskat. Där skiljer sig det svenska jordbruket från mängden: I Sverige liksom de flesta andra västländer har inkomstojämlikheten
                i befolkningen ökat sedan 1990-talet.</p>

            </div>
          </a>

        </div>
        <div class="col-12 col-lg-6">
          <div class="row">
            <div class="col-12 col-md-6 mb-5 ">
              <a href="../../#.html" class="card nav-block h-100" aria-label="Lorem ipsum dolor sit amet">
                <div class="card-img p-2">
                  <div class="card-img-container">
                    <img src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_2@2x.jpg 2x" alt="Minskad inkomstojämlikhet och andel fattiga inom jordbruket">

                  </div>
                </div>
                <div class="card-body">
                  <div class="meta ">
                    <span class="meta-date">2018-08-22</span>
                    <span class="meta-category">Forskning</span>
                  </div>

                  <h3 class=" nav-block-link m-0">Minskad inkomstojämlikhet och andel fattiga inom jordbruket</h3>

                  <p class=" m-0"></p>

                </div>
              </a>

            </div>
            <div class="col-12 col-md-6 mb-5">
              <a href="../../#.html" class="card nav-block h-100" aria-label="Lorem ipsum dolor sit amet">
                <div class="card-img p-2">
                  <div class="card-img-container">
                    <img src="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_3@2x.jpg 2x" alt="Fortsatt starkt stöd för kamerabevakning på allmän plats">

                  </div>
                </div>
                <div class="card-body">
                  <div class="meta ">
                    <span class="meta-date">2018-08-20</span>
                    <span class="meta-category">Samverkan</span>
                  </div>

                  <h3 class=" nav-block-link m-0">Fortsatt starkt stöd för kamerabevakning på allmän plats</h3>

                  <p class=" m-0"></p>

                </div>
              </a>

            </div>
          </div>
          <div class="row">
            <div class="col-12 col-md-6 mb-5 mb-md-0">
              <a href="../../#.html" class="card nav-block h-100" aria-label="Lorem ipsum dolor sit amet">
                <div class="card-img p-2">
                  <div class="card-img-container">
                    <img src="../../images/_content/placeholder_4@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_4@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_4@2x.jpg 2x" alt="”Vårbudgeten gör inte mycket för att rusta Sverige”">

                  </div>
                </div>
                <div class="card-body">
                  <div class="meta ">
                    <span class="meta-date">2018-08-19</span>
                    <span class="meta-category">Forskning</span>
                  </div>

                  <h3 class=" nav-block-link m-0">”Vårbudgeten gör inte mycket för att rusta Sverige”</h3>

                  <p class=" m-0"></p>

                </div>
              </a>

            </div>
            <div class="col-12 col-md-6">
              <a href="../../#.html" class="card nav-block h-100" aria-label="Lorem ipsum dolor sit amet">
                <div class="card-img p-2">
                  <div class="card-img-container">
                    <img src="../../images/_content/placeholder_5@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_5@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_5@2x.jpg 2x" alt="Vasst marknadsföringsteam fick Findus på kroken">

                  </div>
                </div>
                <div class="card-body">
                  <div class="meta ">
                    <span class="meta-date">2018-08-18</span>
                    <span class="meta-category">Utbildning</span>
                  </div>

                  <h3 class=" nav-block-link m-0">Vasst marknadsföringsteam fick Findus på kroken</h3>

                  <p class=" m-0"></p>

                </div>
              </a>

            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="container py-4" id="calendar_cards">
    <div class="row my-8">
      <div class="col-12 text-center">
        <h1 class="">Kalendarium</h1>

        <p>Kommande evenemang på och runt Ekonomihögskolan.</p>

        <div class="mt-5">
          <a href="../../#.html" class="btn btn-primary mx-1 mb-3">Fler händelser</a>

          <a href="../../#.html" class="btn btn-primary mx-1 mb-3">Konferenser</a>

          <a href="../../#.html" class="btn btn-primary mx-1 mb-3">Kurser</a>

        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="row my-5">
      <div class="col-12 col-lg-6 col-lined">
        <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-row card-item-lined h-100 nav-block-hover-plaster-25 p-2 py-md-3 nmx-2" title="Disputation i informatik: David Kiwana" aria-label="Heading">
          <div class="card-date">
            <div class="calendar-date-box">
              <div class="h1">26</div>
              <p>april</p>
            </div>

          </div>
          <div class="card-body p-2">
            <div class="meta ">
              <span class="meta-date" datetime="2018-04-26 13:15+01:00">26 april 2018 kl. 13:15–17:00</span>
              <span class="meta-category">Disputation</span>
            </div>

            <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h5">Disputation i informatik: David Kiwana</h3>

          </div>
        </a>

      </div>
      <div class="col-12 col-lg-6 col-lined">
        <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-row card-item-lined h-100 nav-block-hover-plaster-25 p-2 py-md-3 nmx-2" title="Panelsamtal: Stakeholder engagement och hållbarhetsmålen som drivkraft för innovation" aria-label="Heading">
          <div class="card-date">
            <div class="calendar-date-box">
              <div class="h1">27</div>
              <p>april</p>
            </div>

          </div>
          <div class="card-body p-2">
            <div class="meta ">
              <span class="meta-date" datetime="2018-04-27 15:00+01:00">27 april 2018 kl. 15:00</span>
              <span class="meta-category">Seminarium</span>
            </div>

            <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h5">Panelsamtal: Stakeholder engagement och hållbarhetsmålen som drivkraft för innovation</h3>

          </div>
        </a>

      </div>
      <div class="col-12 col-lg-6 col-lined">
        <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-row card-item-lined h-100 nav-block-hover-plaster-25 p-2 py-md-3 nmx-2" title="Entrepreneurial Learning in Technology-Based Ventures: The Process of Building &amp; Retaining Venture Knowledge for Innovation"
          aria-label="Heading">
          <div class="card-date">
            <div class="calendar-date-box">
              <div class="h1">27</div>
              <p>april</p>
            </div>

          </div>
          <div class="card-body p-2">
            <div class="meta ">
              <span class="meta-date" datetime="2018-04-27 13:15+01:00">27 april 2018 kl. 13:15–15:00</span>
              <span class="meta-category">Seminarium</span>
            </div>

            <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h5">Entrepreneurial Learning in Technology-Based Ventures: The Process of Building &amp; Retaining Venture Knowledge for Innovation</h3>

          </div>
        </a>

      </div>
      <div class="col-12 col-lg-6 col-lined">
        <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-row card-item-lined h-100 nav-block-hover-plaster-25 p-2 py-md-3 nmx-2" title="KEFU-kurs: Ekonomi för verksamhetsansvariga" aria-label="Heading">
          <div class="card-date">
            <div class="calendar-date-box">
              <div class="h1">17</div>
              <p>maj</p>
            </div>

          </div>
          <div class="card-body p-2">
            <div class="meta ">
              <span class="meta-date" datetime="2018-05-17 09:00+01:00">17 maj 2018 kl. 09:00–16:30</span>
              <span class="meta-category">Kurs</span>
            </div>

            <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h5">KEFU-kurs: Ekonomi för verksamhetsansvariga</h3>

          </div>
        </a>

      </div>
      <div class="col-12 col-lg-6 col-lined">
        <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-row card-item-lined h-100 nav-block-hover-plaster-25 p-2 py-md-3 nmx-2" title="Trade and Integration in a Time of Anti-Globalization" aria-label="Heading">
          <div class="card-date">
            <div class="calendar-date-box">
              <div class="h1">25</div>
              <p>oktober</p>
            </div>

          </div>
          <div class="card-body p-2">
            <div class="meta ">
              <span class="meta-date" datetime="2018-10-25">25–27 oktober 2018</span>
              <span class="meta-category">Konferens</span>
            </div>

            <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h5">Trade and Integration in a Time of Anti-Globalization</h3>

          </div>
        </a>

      </div>
      <div class="col-12 col-lg-6 col-lined">
        <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-row card-item-lined h-100 nav-block-hover-plaster-25 p-2 py-md-3 nmx-2" title="Motivating mega-projects despite the numbers – An analysis of the Swedish high-speed rail negotiation"
          aria-label="Heading">
          <div class="card-date">
            <div class="calendar-date-box">
              <div class="h1">26</div>
              <p>november</p>
            </div>

          </div>
          <div class="card-body p-2">
            <div class="meta ">
              <span class="meta-date" datetime="2018-11-26 10:15+01:00">26 november 2018 kl. 10:15–12:00</span>
              <span class="meta-category">Slutseminarium</span>
            </div>

            <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h5">Motivating mega-projects despite the numbers – An analysis of the Swedish high-speed rail negotiation</h3>

          </div>
        </a>

      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="bg-sky-50">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-12 col-lg-6 order-lg-12 pt-3 pt-lg-0">
          <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" class="w-100" alt="Besök museet bildbeskrivning.">
        </div>
        <div class="col-12 col-lg-6 order-lg-1 pb-5 pb-lg-0">
          <h2>Besök museet</h2>
          <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin est nisi, varius eget felis nec, tempus tempus risus.Duis mattis fringilla nulla. Mauris posuere luctus ligula ac pretium.</p>
          <p class="mt-3"><a href="#" class="btn btn-primary">Hitta hit</a></p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="container">
    <div class="row my-5">
      <div class="col">
        <div href="" class="h-100 p-3 py-lg-9">
          <h2 class=" mt-0">Öppettider</h2>

          <p><strong>Tisdag - Fredag:</strong><br>11:00 - 16:00</p>

          <p><strong>Lördag - Söndag:</strong><br>12:00-16:00</p>

          <a href="../../#.html" class="nav-undecorated">Läs mer om öppettider&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
</a>

        </div>
      </div>
      <div class="col">
        <div href="" class="h-100 p-3 py-lg-9">
          <h2 class=" mt-0">Entréavgift</h2>

          <p>Entré vuxen: <strong>50kr</strong></p>

          <p>Studenter: <strong>Gratis</strong></p>

          <p>Barn och ungdomar under 18: <strong>Gratis</strong></p>

          <a href="../../#.html" class="nav-undecorated">Läs mer om entréavgift&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
</a>

        </div>
      </div>
      <div class="col">
        <div href="" class="h-100 p-3 py-lg-9">
          <h2 class=" mt-0">För dig som forskar</h2>

          <p>Forskare och studenter har möjlighet att besöka Historiska museets samlingar för att studera föremål. Föremålen kan även lånas ut.</p>

          <a href="../../#.html" class="nav-undecorated">Läs mer om forskning&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
</a>

        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

</main>
<main id="lunds-universitet" class="main">
 {{render "@carousel" carousel}}
 {{render "@columns"}}
 {{render "@news-cards"}}
 {{render "@calendar-cards" }}
 {{render "@banner"}}
 {{render "@columns"}}
</main>
{
 "carousel": {
  "slides": [
   {
    "image": {
     "src": "/images/_content/placeholder_1@1x.jpg",
     "src-2x": "/images/_content/placeholder_1@2x.jpg",
     "alt": "Slide 1 image",
     "modifiers": [
      "carousel-img"
     ]
    },
    "title": "Hållbarhetsvecka på Ekonomihögskolan 23–28 april",
    "link": "/components/preview/article-page"
   },
   {
    "image": {
     "src": "/images/_content/placeholder_2@1x.jpg",
     "src-2x": "/images/_content/placeholder_2@2x.jpg",
     "alt": "Slide 1 image",
     "modifiers": [
      "carousel-img"
     ]
    },
    "title": "Nytt internationellt partnerskap med University of California, Berkeley",
    "link": "/components/preview/landing-page"
   },
   {
    "image": {
     "src": "/images/_content/placeholder_3@1x.jpg",
     "src-2x": "/images/_content/placeholder_3@2x.jpg",
     "alt": "Slide 1 image",
     "modifiers": [
      "carousel-img"
     ]
    },
    "title": "Kompletterande utbildning för dig med utländsk examen",
    "link": "/components/preview/events-landing-page"
   }
  ]
 }
}

There are no notes for this item.