<main id="lunds-universitet" class="main mt-0 bg-img" style="background-image: url(../../images/background/branches.jpg)">
  <div class="container mb-9 pt-8 text-center">
    <h1>Lunds universitet firar 350 år</h1>
    <p><a href="#" class="btn btn-primary">Mer om jubileumsprogrammet</a></p>
  </div>
  <div class="container mb-9">
    <div class="masonry-container masonry-container-1by1">
      <div class="masonry masonry-rows">
        <div class="masonry-row masonry-row-50">
          <div class="masonry-col masonry-col-50">
            <div class="masonry-row masonry-row-100">
              <div class="masonry-tile">
                <a href="#" class="nav-block masonry-tile-img">
                  <div class="masonry-tile-img-bg">
                    <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" alt="Ekonomihögskolans finansprogram bland de 50 bästa i världen">

                  </div>
                  <div class="masonry-tile-img-content">
                    <div class="blockline">
                      <h1><span class="a nav-block-link">Ekonomihögskolans finansprogram bland de 50 bästa i världen&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span>
                      </h1>
                    </div>
                  </div>
                </a>
              </div>

            </div>
          </div>
          <div class="masonry-col masonry-col-50">
            <div class="masonry-row masonry-row-50">
              <div class="masonry-tile masonry-tile-sm">
                <a href="#" class="nav-block masonry-tile-img">
                  <div class="masonry-tile-img-bg">
                    <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" alt="Ekonomihögskolans finansprogram bland de 50 bästa i världen">

                  </div>
                  <div class="masonry-tile-img-content">
                    <div class="blockline">
                      <h1><span class="a nav-block-link">Ekonomihögskolans finansprogram bland de 50 bästa i världen&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span>
                      </h1>
                    </div>
                  </div>
                </a>
              </div>

            </div>
            <div class="masonry-row masonry-row-50">
              <div class="masonry-tile masonry-tile-sm">
                <a href="#" class="nav-block masonry-tile-img">
                  <div class="masonry-tile-img-bg">
                    <img src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_2@2x.jpg 2x" alt="Nyhet! BSc International Business startar i höst">

                  </div>
                  <div class="masonry-tile-img-content">
                    <div class="blockline">
                      <h1><span class="a nav-block-link">Nyhet! BSc International Business startar i höst&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span>
                      </h1>
                    </div>
                  </div>
                </a>
              </div>

            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="masonry-row masonry-row-50">
          <div class="masonry-col masonry-col-60">
            <div class="masonry-tile">
              <a href="#" class="nav-block nav-block-sky nav-block-fade-sky" aria-label="Historisk novischvecka avklarad">
                <div class="p-3 p-lg-5">
                  <h1><span class="a nav-block-link">Historisk novischvecka avklarad&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span></h1>
                  <p>I höst tar Ekonomihögskolan för första gången emot internationella programstudenter på grundnivå, vilket är en anledningarna till att Lundaekonomernas studentkår valt att bedriva novischveckan helt på engelska.</p>
                </div>
              </a>
            </div>

          </div>
          <div class="masonry-col masonry-col-40">
            <div class="masonry-tile masonry-tile-md">
              <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9">
                <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.youtube.com/embed/9xbE1ylBRX4" allowfullscreen></iframe>
              </div>

            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

  </div>

  <div class="bg-sky-25 mb-8">
    <div class="container py-6">
      <div class="row mb-5">
        <div class="col">
          <div class="d-flex align-items-center">
            <h2 class=" m-0">Kalendarium</h2>

            <a href="#" class="ml-3"><span class="sr-only">RSS-flöde</span> <i class="fas fa-rss fa-lg"></i>
</a>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col-12 col-lg-6 col-xl-4 col-lined">
          <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row card-item-lined card-item-square h-100" title="Den svenska välfärdsstatens framväxt. Hälsa och välfärd i ett livscykelperspektiv" aria-label="Heading">
            <div class="card-img">
              <div class="card-img-container">
                <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" alt="Den svenska välfärdsstatens framväxt. Hälsa och välfärd i ett livscykelperspektiv">

              </div>
            </div>
            <div class="card-body">
              <div class="meta ">
                <span class="meta-date">13 september, kl 14:00</span>
                <span class="meta-category">Seminarium</span>
              </div>

              <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Den svenska välfärdsstatens framväxt. Hälsa och välfärd i ett livscykelperspektiv</h3>

            </div>
          </a>

        </div>
        <div class="col-12 col-lg-6 col-xl-4 col-lined">
          <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row card-item-lined card-item-square h-100" title="Proportionalitetsprincipen i EU-skatterätten" aria-label="Heading">
            <div class="card-img">
              <div class="card-img-container">
                <img src="../../images/default/seal-300x200@1x.jpg" srcset="../../images/default/seal-300x200@1x.jpg 1x, ../../images/default/seal-300x200@2x.jpg 2x" alt="Proportionalitetsprincipen i EU-skatterätten">

              </div>
            </div>
            <div class="card-body">
              <div class="meta ">
                <span class="meta-date">13 september, kl 15:30</span>
                <span class="meta-category">Seminarium</span>
              </div>

              <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Proportionalitetsprincipen i EU-skatterätten</h3>

            </div>
          </a>

        </div>
        <div class="col-12 col-lg-6 col-xl-4 col-lined">
          <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row card-item-lined card-item-square h-100" title="Proportionalitetsprincipen i EU-skatterätten" aria-label="Heading">
            <div class="card-img">
              <div class="card-img-container">
                <img src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_2@2x.jpg 2x" alt="Proportionalitetsprincipen i EU-skatterätten">

              </div>
            </div>
            <div class="card-body">
              <div class="meta ">
                <span class="meta-date">15 september, kl 14:00</span>
                <span class="meta-category">Seminarium</span>
              </div>

              <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Proportionalitetsprincipen i EU-skatterätten</h3>

            </div>
          </a>

        </div>
        <div class="col-12 col-lg-6 col-xl-4 col-lined">
          <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row card-item-lined card-item-square h-100" title="LinkedIn seminar: Optimize your online presence!" aria-label="Heading">
            <div class="card-img">
              <div class="card-img-container">
                <img src="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_3@2x.jpg 2x" alt="LinkedIn seminar: Optimize your online presence!">

              </div>
            </div>
            <div class="card-body">
              <div class="meta ">
                <span class="meta-date">16 september, kl 14:00</span>
                <span class="meta-category">Övrigt</span>
              </div>

              <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">LinkedIn seminar: Optimize your online presence!</h3>

            </div>
          </a>

        </div>
        <div class="col-12 col-lg-6 col-xl-4 col-lined">
          <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row card-item-lined card-item-square h-100" title="Jubileumsfester på Ekonomihögskolan och i Lundagård" aria-label="Heading">
            <div class="card-img">
              <div class="card-img-container">
                <img src="../../images/_content/placeholder_4@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_4@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_4@2x.jpg 2x" alt="Jubileumsfester på Ekonomihögskolan och i Lundagård">

              </div>
            </div>
            <div class="card-body">
              <div class="meta ">
                <span class="meta-date">15 september, kl 14:00</span>
                <span class="meta-category">Seminarium</span>
              </div>

              <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Jubileumsfester på Ekonomihögskolan och i Lundagård</h3>

            </div>
          </a>

        </div>
        <div class="col-12 col-lg-6 col-xl-4 col-lined">
          <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row card-item-lined card-item-square h-100" title="Jubileumsfester på Ekonomihögskolan och i Lundagård" aria-label="Heading">
            <div class="card-img">
              <div class="card-img-container">
                <img src="../../images/default/seal-300x200@1x.jpg" srcset="../../images/default/seal-300x200@1x.jpg 1x, ../../images/default/seal-300x200@2x.jpg 2x" alt="Jubileumsfester på Ekonomihögskolan och i Lundagård">

              </div>
            </div>
            <div class="card-body">
              <div class="meta ">
                <span class="meta-date">16 september, kl 14:00</span>
                <span class="meta-category">Övrigt</span>
              </div>

              <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Jubileumsfester på Ekonomihögskolan och i Lundagård</h3>

            </div>
          </a>

        </div>
      </div>
      <div class="row pt-5">
        <div class="col text-right">
          <a href="../../#.html" class="nav-undecorated">Visa fler händelser&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
</a>

        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="container mb-9">
    <div class="row">
      <div class="col-12 col-lg-6 col-xl-7">
        <div class="row">
          <div class="col">
            <h2 class=" my-0 pb-2 border-bottom">Nyheter</h2>

          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="col">
            <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent card-item-lined nav-block-hover-plaster-25 px-2 flex-column flex-md-row" title="Historisk novischvecka avklarad - I höst tar Ekonomihögskolan för första gången emot internationella programstudenter på grundnivå, vilket är en anledningarna till att Lundaekonomernas studentkår valt att bedriva novischveckan helt på engelska."
              aria-label="Heading">
              <div class="card-body">
                <div class="meta ">
                  <span class="meta-date">2017-08-22</span>
                  <span class="meta-category">Utbildning</span>
                </div>

                <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h2">Historisk novischvecka avklarad</h3>
                <p>I höst tar Ekonomihögskolan för första gången emot internationella programstudenter på grundnivå, vilket är en anledningarna till att Lundaekonomernas studentkår valt att bedriva novischveckan helt på engelska.</p>
              </div>
            </a>

            <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent card-item-lined nav-block-hover-plaster-25 px-2 flex-column flex-md-row" title="Nu fortsätter Ekonomihögskolans seminarieserie!" aria-label="Heading">
              <div class="card-body">
                <div class="meta ">
                  <span class="meta-date">2017-08-21</span>
                  <span class="meta-category">Forskning</span>
                </div>

                <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Nu fortsätter Ekonomihögskolans seminarieserie!</h3>

              </div>
            </a>

            <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent card-item-lined nav-block-hover-plaster-25 px-2 flex-column flex-md-row" title="”Merparten av pusselbitarna glöms bort”" aria-label="Heading">
              <div class="card-body">
                <div class="meta ">
                  <span class="meta-date">2017-08-20</span>
                  <span class="meta-category">Forskning</span>
                </div>

                <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">”Merparten av pusselbitarna glöms bort”</h3>

              </div>
            </a>

            <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent card-item-lined nav-block-hover-plaster-25 px-2 flex-column flex-md-row" title="Framåt på bred front för Ekonomihögskolan" aria-label="Heading">
              <div class="card-body">
                <div class="meta ">
                  <span class="meta-date">2017-08-19</span>
                  <span class="meta-category">Utbildning</span>
                </div>

                <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Framåt på bred front för Ekonomihögskolan</h3>

              </div>
            </a>

            <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent card-item-lined nav-block-hover-plaster-25 px-2 flex-column flex-md-row" title="Får sabbatical för att vässa pedagogiska metoder" aria-label="Heading">
              <div class="card-body">
                <div class="meta ">
                  <span class="meta-date">2017-08-18</span>
                  <span class="meta-category">Utbildning</span>
                </div>

                <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Får sabbatical för att vässa pedagogiska metoder</h3>

              </div>
            </a>

          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="col">
            <div class=" mt-5 text-right font-weight-normal">
              <a href="../../#.html" class="nav-undecorated">Fler nyheter&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
</a>
            </div>

          </div>
        </div>

      </div>
      <div class="col-12 col-lg-6 col-xl-5">
        <h2 class=" mt-0">Kalendarium</h2>

        <div class="border-bottom py-md-3 nm-md-3">
          <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-row p-0 p-md-3 mb-3 mb-md-0 nav-block-hover-plaster-25" title="Disputation i informatik: David Kiwana" aria-label="Heading">
            <div class="card-date p-0">
              <div class="calendar-date-box">
                <div class="h1">26</div>
                <p>april</p>
              </div>

            </div>
            <div class="card-body p-0 pl-3 pl-md-0">
              <div class="meta ">
                <span class="meta-date" datetime="2018-04-26 13:15+01:00">26 april 2018 kl. 13:15–17:00</span>
                <span class="meta-category">Disputation</span>
              </div>

              <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Disputation i informatik: David Kiwana</h3>

            </div>
          </a>

          <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-row p-0 p-md-3 mb-3 mb-md-0 nav-block-hover-plaster-25" title="Panelsamtal: Stakeholder engagement och hållbarhetsmålen som drivkraft för innovation" aria-label="Heading">
            <div class="card-date p-0">
              <div class="calendar-date-box">
                <div class="h1">27</div>
                <p>april</p>
              </div>

            </div>
            <div class="card-body p-0 pl-3 pl-md-0">
              <div class="meta ">
                <span class="meta-date" datetime="2018-04-27 15:00+01:00">27 april 2018 kl. 15:00</span>
                <span class="meta-category">Seminarium</span>
              </div>

              <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Panelsamtal: Stakeholder engagement och hållbarhetsmålen som drivkraft för innovation</h3>

            </div>
          </a>

          <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-row p-0 p-md-3 mb-3 mb-md-0 nav-block-hover-plaster-25" title="Entrepreneurial Learning in Technology-Based Ventures: The Process of Building &amp; Retaining Venture Knowledge for Innovation"
            aria-label="Heading">
            <div class="card-date p-0">
              <div class="calendar-date-box">
                <div class="h1">27</div>
                <p>april</p>
              </div>

            </div>
            <div class="card-body p-0 pl-3 pl-md-0">
              <div class="meta ">
                <span class="meta-date" datetime="2018-04-27 13:15+01:00">27 april 2018 kl. 13:15–15:00</span>
                <span class="meta-category">Seminarium</span>
              </div>

              <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Entrepreneurial Learning in Technology-Based Ventures: The Process of Building &amp; Retaining Venture Knowledge for Innovation</h3>

            </div>
          </a>

          <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-row p-0 p-md-3 mb-3 mb-md-0 nav-block-hover-plaster-25" title="KEFU-kurs: Ekonomi för verksamhetsansvariga" aria-label="Heading">
            <div class="card-date p-0">
              <div class="calendar-date-box">
                <div class="h1">17</div>
                <p>maj</p>
              </div>

            </div>
            <div class="card-body p-0 pl-3 pl-md-0">
              <div class="meta ">
                <span class="meta-date" datetime="2018-05-17 09:00+01:00">17 maj 2018 kl. 09:00–16:30</span>
                <span class="meta-category">Kurs</span>
              </div>

              <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">KEFU-kurs: Ekonomi för verksamhetsansvariga</h3>

            </div>
          </a>

        </div>
        <div class=" mt-5 text-right font-weight-normal">
          <a href="../../#.html" class="nav-undecorated">Fler händelser&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
</a>
        </div>

      </div>
    </div>
  </div>
</main>
<div class="bg-plaster-25 nav-undecorated overflow-x-hidden">
  <div class="container">
    <div class="row py-7">
      <div class="col mb-7">
        <h2 class=" mt-0 text-black">Studera på lunds universitet</h2>

        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>

        <div class="nav flex-column border-bottom mt-5">
          <div class="nav-item border-top">
            <a href="../../#.html" class="nav-link py-3 pl-0 d-flex justify-content-between">
         <span>Nybörjarprogram</span>
         <span class="ml-1 float-right"><i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i></span>
        </a>
          </div>
          <div class="nav-item border-top">
            <a href="../../#.html" class="nav-link py-3 pl-0 d-flex justify-content-between">
         <span>Magister- och masterprogram</span>
         <span class="ml-1 float-right"><i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i></span>
        </a>
          </div>
          <div class="nav-item border-top">
            <a href="../../#.html" class="nav-link py-3 pl-0 d-flex justify-content-between">
         <span>Kurser</span>
         <span class="ml-1 float-right"><i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i></span>
        </a>
          </div>
          <div class="nav-item border-top">
            <a href="../../#.html" class="nav-link py-3 pl-0 d-flex justify-content-between">
         <span>Studera utomlands</span>
         <span class="ml-1 float-right"><i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i></span>
        </a>
          </div>
          <div class="nav-item border-top">
            <a href="../../#.html" class="nav-link py-3 pl-0 d-flex justify-content-between">
         <span>Livet som student</span>
         <span class="ml-1 float-right"><i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i></span>
        </a>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="col mb-7">
        <h2 class=" mt-0 text-black">Jobba på Lunds universitet</h2>

        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>

        <div class="nav flex-column border-bottom mt-5">
          <div class="nav-item border-top">
            <a href="../../#.html" class="nav-link py-3 pl-0 d-flex justify-content-between">
         <span>Doktorandanställningar</span>
         <span class="ml-1 float-right"><i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i></span>
        </a>
          </div>
          <div class="nav-item border-top">
            <a href="../../#.html" class="nav-link py-3 pl-0 d-flex justify-content-between">
         <span>Lärare och postdoktor</span>
         <span class="ml-1 float-right"><i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i></span>
        </a>
          </div>
          <div class="nav-item border-top">
            <a href="../../#.html" class="nav-link py-3 pl-0 d-flex justify-content-between">
         <span>Undervisning och forskning</span>
         <span class="ml-1 float-right"><i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i></span>
        </a>
          </div>
          <div class="nav-item border-top">
            <a href="../../#.html" class="nav-link py-3 pl-0 d-flex justify-content-between">
         <span>Teknisk/administrativ personal</span>
         <span class="ml-1 float-right"><i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i></span>
        </a>
          </div>
          <div class="nav-item border-top">
            <a href="../../#.html" class="nav-link py-3 pl-0 d-flex justify-content-between">
         <span>Spontanansökan</span>
         <span class="ml-1 float-right"><i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i></span>
        </a>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="bg-dark text-dark-25 pt-6 overflow-x-hidden">
  <div class="container my-0 mx-auto px-2">
    <div class="row justify-content-center border-bottom border-white mx-1 mx-lg-0 pb-4 nav-collapse font-size-sm mx-0 mx-lg-auto">
      <div class="col-lg">
        <div class="nav-footer mb-3 mb-lg-4">
          <a href="#dark-institutioner" class="text-uppercase font-weight-normal no-events-lg nav-undecorated nav-link collapsed d-flex justify-content-between p-0" data-toggle="collapse" aria-expanded="false" aria-controls="dark-institutioner">
        <span>Institutioner</span>
        <div class="text-dark-25 d-lg-none">
         <span class="collapse-show"><i class="fal fa-chevron-down"></i></span>
         <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-chevron-up"></i></span>
        </div>
       </a>
          <div class="collapse collapse-lg" id="dark-institutioner">
            <ul class="nav flex-column">
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Ekonomisk-historiska institutionen</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Företagsekonomiska institutionen</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Institutionen för handelsrätt</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Institutionen för informatik</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Nationalekonomiska institutionen</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Statistiska institutionen</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
        <div class="nav-footer mb-3 mb-lg-4">
          <a href="#dark-forskningsinstitut-och-centrum" class="text-uppercase font-weight-normal no-events-lg nav-undecorated nav-link collapsed d-flex justify-content-between p-0" data-toggle="collapse" aria-expanded="false" aria-controls="dark-forskningsinstitut-och-centrum">
        <span>Forskningsinstitut och centrum</span>
        <div class="text-dark-25 d-lg-none">
         <span class="collapse-show"><i class="fal fa-chevron-down"></i></span>
         <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-chevron-up"></i></span>
        </div>
       </a>
          <div class="collapse collapse-lg" id="dark-forskningsinstitut-och-centrum">
            <ul class="nav flex-column">
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Centrum för ekonomisk demografi</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Centrum för handelsforskning</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Agrifood Economics Centre</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Knut Wicksells centrum för finansvetenskap</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="col-lg">
        <div class="nav-footer mb-3 mb-lg-4">
          <a href="#dark-nyborjarprogram-och-kurser" class="text-uppercase font-weight-normal no-events-lg nav-undecorated nav-link collapsed d-flex justify-content-between p-0" data-toggle="collapse" aria-expanded="false" aria-controls="dark-nyborjarprogram-och-kurser">
        <span>Nybörjarprogram och kurser</span>
        <div class="text-dark-25 d-lg-none">
         <span class="collapse-show"><i class="fal fa-chevron-down"></i></span>
         <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-chevron-up"></i></span>
        </div>
       </a>
          <div class="collapse collapse-lg" id="dark-nyborjarprogram-och-kurser">
            <ul class="nav flex-column">
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">BSc International Business</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Ekonomie kandidatprogrammet</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Systemvetenskapliga kandidatprogrammet</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Politices kandidatprogrammet</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik &amp; ekonomi</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Fristående kurser</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
        <div class="nav-footer mb-3 mb-lg-4">
          <a href="#dark-forskarutbildning" class="text-uppercase font-weight-normal no-events-lg nav-undecorated nav-link collapsed d-flex justify-content-between p-0" data-toggle="collapse" aria-expanded="false" aria-controls="dark-forskarutbildning">
        <span>Forskarutbildning</span>
        <div class="text-dark-25 d-lg-none">
         <span class="collapse-show"><i class="fal fa-chevron-down"></i></span>
         <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-chevron-up"></i></span>
        </div>
       </a>
          <div class="collapse collapse-lg" id="dark-forskarutbildning">
            <ul class="nav flex-column">
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Ekonomisk historia</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Företagsekonomi</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Handelsrätt</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Informatik</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Nationalekonomi</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Statistik</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="col-lg">
        <div class="nav-footer mb-3 mb-lg-4">
          <a href="#dark-magister-och-masterprogram" class="text-uppercase font-weight-normal no-events-lg nav-undecorated nav-link collapsed d-flex justify-content-between p-0" data-toggle="collapse" aria-expanded="false" aria-controls="dark-magister-och-masterprogram">
        <span>Magister- och masterprogram</span>
        <div class="text-dark-25 d-lg-none">
         <span class="collapse-show"><i class="fal fa-chevron-down"></i></span>
         <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-chevron-up"></i></span>
        </div>
       </a>
          <div class="collapse collapse-lg" id="dark-magister-och-masterprogram">
            <ul class="nav flex-column">
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Accounting &amp; Finance</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Economic Development &amp; Growth</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Economic Growth, Population &amp; Development</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Economics</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Entrepreneurship &amp; Innovation</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">European &amp; International Tax Law</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Finance</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Information Systems</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Innovation &amp; Spatial Dynamics</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">International Economics with a focus on China</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">International Marketing &amp; Brand Management</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">International Strategic Management</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Managing People, Knowledge &amp; Change</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Master&#x27;s in Management</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<main id="lunds-universitet" class="main mt-0 bg-img"
 style="background-image: url({{path '/images/background/branches.jpg'}})">
 <div class="container mb-9 pt-8 text-center">
  <h1>Lunds universitet firar 350 år</h1>
  <p><a href="#" class="btn btn-primary">Mer om jubileumsprogrammet</a></p>
 </div>
 <div class="container mb-9">
  {{render "@masonry-layout--f"}}
 </div>

 {{render "@calendar-event-cards"}}
 <div class="container mb-9">
  <div class="row">
   <div class="col-12 col-lg-6 col-xl-7">
    {{render "@news-list" }}
   </div>
   <div class="col-12 col-lg-6 col-xl-5">
    {{render "@calendar-list" }}
   </div>
  </div>
 </div>
</main>
{{render "@navigation-block--light"}}
{{render "@navigation-block"}}
/* No context defined for this component. */

There are no notes for this item.