<div class="masonry-container masonry-container-16by9">
  <div class="masonry masonry-rows">
    <div class="masonry-row masonry-row-50">
      <div class="masonry-col masonry-col-50">
        <div class="masonry-row masonry-row-100">
          <div class="masonry-tile">
            <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9">
              <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.youtube.com/embed/9xbE1ylBRX4" allowfullscreen></iframe>
            </div>

          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="masonry-col masonry-col-50">
        <div class="masonry-row masonry-row-50">
          <div class="masonry-tile masonry-tile-sm">
            <a href="#" class="nav-block masonry-tile-img">
              <div class="masonry-tile-img-bg">
                <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" alt="Ekonomihögskolans finansprogram bland de 50 bästa i världen">

              </div>
              <div class="masonry-tile-img-content">
                <div class="blockline">
                  <h1><span class="a nav-block-link">Ekonomihögskolans finansprogram bland de 50 bästa i världen&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span>
                  </h1>
                </div>
              </div>
            </a>
          </div>

        </div>
        <div class="masonry-row masonry-row-50">
          <div class="masonry-tile masonry-tile-sm">
            <a href="#" class="nav-block masonry-tile-img">
              <div class="masonry-tile-img-bg">
                <img src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_2@2x.jpg 2x" alt="Nyhet! BSc International Business startar i höst">

              </div>
              <div class="masonry-tile-img-content">
                <div class="blockline">
                  <h1><span class="a nav-block-link">Nyhet! BSc International Business startar i höst&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span>
                  </h1>
                </div>
              </div>
            </a>
          </div>

        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="masonry-row masonry-row-50">
      <div class="masonry-col masonry-col-60">
        <div class="masonry-tile">
          <a href="#" class="nav-block nav-block-sky nav-block-fade-sky" aria-label="Historisk novischvecka avklarad">
            <div class="p-3 p-lg-5">
              <h1><span class="a nav-block-link">Historisk novischvecka avklarad&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span></h1>
              <p>I höst tar Ekonomihögskolan för första gången emot internationella programstudenter på grundnivå, vilket är en anledningarna till att Lundaekonomernas studentkår valt att bedriva novischveckan helt på engelska.</p>
            </div>
          </a>
        </div>

      </div>
      <div class="masonry-col masonry-col-40">
        <div class="masonry-tile masonry-tile-md">
          <a href="#" class="nav-block nav-block-copper-50 nav-block-fade-copper-50" aria-label="Kompletterande utbildning för dig med utländsk examen">
            <div class="p-3 p-lg-5">
              <h1><span class="a nav-block-link">Kompletterande utbildning för dig med utländsk examen&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span></h1>
              <p>För dig som har en utländsk examen inom företagsekonomi eller systemvetenskap och som vill komma in på den svenska arbetsmarknaden.</p>
            </div>
          </a>
        </div>

      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="masonry-container masonry-container-16by9">
 <div class="masonry masonry-rows">
  <div class="masonry-row masonry-row-50">
   <div class="masonry-col masonry-col-50">
    <div class="masonry-row masonry-row-100">
     <div class="masonry-tile">
      {{render "@embed"}}
     </div>
    </div>
   </div>
   <div class="masonry-col masonry-col-50">
    <div class="masonry-row masonry-row-50">
     {{render "@masonry-image-tile" image merge=true}}
    </div>
    <div class="masonry-row masonry-row-50">
     {{render "@masonry-image-tile--alt" image-alt merge=true}}
    </div>
   </div>
  </div>
  <div class="masonry-row masonry-row-50">
   <div class="masonry-col masonry-col-60">
    {{render "@masonry-text-tile--novisch"}}
   </div>
   <div class="masonry-col masonry-col-40">
    {{render "@masonry-text-tile--complement" complement merge=true}}
   </div>
  </div>
 </div>
</div>
{
 "complement": {
  "modifiers": [
   "masonry-tile-md"
  ]
 },
 "image": {
  "modifiers": [
   "masonry-tile-sm"
  ]
 },
 "image-alt": {
  "modifiers": [
   "masonry-tile-sm"
  ]
 }
}

There are no notes for this item.