<div class="masonry-container masonry-container-2by1">
  <div class="masonry masonry-wide masonry-cols">
    <div class="masonry-col masonry-col-50">
      <div class="masonry-row masonry-row-100">
        <div class="masonry-tile">
          <a href="#" class="nav-block masonry-tile-img">
            <div class="masonry-tile-img-bg">
              <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" alt="Ekonomihögskolans finansprogram bland de 50 bästa i världen">

            </div>
            <div class="masonry-tile-img-content">
              <div class="blockline">
                <h1><span class="a nav-block-link">Ekonomihögskolans finansprogram bland de 50 bästa i världen&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span>
                </h1>
              </div>
            </div>
          </a>
        </div>

      </div>
    </div>
    <div class="masonry-col masonry-col-50">
      <div class="masonry-row masonry-row-50">
        <div class="masonry-cols">
          <div class="masonry-col masonry-col-50">
            <div class="masonry-tile masonry-tile-sm">
              <a href="#" class="nav-block masonry-tile-img">
                <div class="masonry-tile-img-bg">
                  <img src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_2@2x.jpg 2x" alt="Nyhet! BSc International Business startar i höst">

                </div>
                <div class="masonry-tile-img-content">
                  <div class="blockline">
                    <h1><span class="a nav-block-link">Nyhet! BSc International Business startar i höst&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span>
                    </h1>
                  </div>
                </div>
              </a>
            </div>

          </div>
          <div class="masonry-col masonry-col-50">
            <div class="masonry-rows">
              <div class="masonry-row masonry-row-50">
                <div class="masonry-tile masonry-tile-sm">
                  <a href="#" class="nav-block nav-block-copper-50 nav-block-fade-copper-50" aria-label="Sök forskare, projekt och publikation">
                    <div class="p-3 p-lg-5">
                      <h1><span class="a nav-block-link">Sök forskare, projekt och publikation&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span></h1>
                      <p>Universitetets forskningsportal</p>
                    </div>
                  </a>
                </div>

              </div>
              <div class="masonry-row masonry-row-50">
                <div class="masonry-tile masonry-tile-sm">
                  <a href="#" class="nav-block nav-block-copper-50 nav-block-fade-copper-50" aria-label="Träffa oss!">
                    <div class="p-3 p-lg-5">
                      <h1><span class="a nav-block-link">Träffa oss!&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span></h1>
                      <p>Mässor, öppet hus eller boka besök?</p>
                    </div>
                  </a>
                </div>

              </div>
            </div>

          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="masonry-row masonry-row-50">
        <div class="masonry-tile masonry-tile-md">
          <a href="#" class="nav-block nav-block-flower nav-block-fade-flower" aria-label="Öppettider i sommar">
            <div class="p-3 p-lg-5">
              <h1><span class="a nav-block-link">Öppettider i sommar&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span></h1>
              <p>Under sommaren har Ekonomihögskolans reception och bibliotek begränsade öppettider. Även huvudentrén har andra öppettider sommartid.</p>
            </div>
          </a>
        </div>

      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="masonry-container masonry-container-2by1">
 <div class="masonry masonry-wide masonry-cols">
  <div class="masonry-col masonry-col-50">
   <div class="masonry-row masonry-row-100">
    {{render "@masonry-image-tile"}}
   </div>
  </div>
  <div class="masonry-col masonry-col-50">
   <div class="masonry-row masonry-row-50">
    <div class="masonry-cols">
     <div class="masonry-col masonry-col-50">
      {{render "@masonry-image-tile--alt" image-alt merge=true}}
     </div>
     <div class="masonry-col masonry-col-50">
      <div class="masonry-rows">
       <div class="masonry-row masonry-row-50">
        {{render "@masonry-text-tile" search merge=true}}
       </div>
       <div class="masonry-row masonry-row-50">
        {{render "@masonry-text-tile" meet merge=true}}
       </div>
      </div>

     </div>
    </div>
   </div>
   <div class="masonry-row masonry-row-50">
    {{render "@masonry-text-tile--operating-hours" operating-hours merge=true}}
   </div>
  </div>
 </div>
</div>
{
 "image-alt": {
  "modifiers": [
   "masonry-tile-sm"
  ]
 },
 "operating-hours": {
  "modifiers": [
   "masonry-tile-md"
  ]
 },
 "search": {
  "modifiers": [
   "masonry-tile-sm"
  ],
  "title": "Sök forskare, projekt och publikation",
  "body": "Universitetets forskningsportal",
  "link": {
   "url": "#",
   "modifiers": [
    "nav-block-copper-50",
    "nav-block-fade-copper-50"
   ]
  }
 },
 "meet": {
  "modifiers": [
   "masonry-tile-sm"
  ],
  "title": "Träffa oss!",
  "body": "Mässor, öppet hus eller boka besök?",
  "link": {
   "url": "#",
   "modifiers": [
    "nav-block-copper-50",
    "nav-block-fade-copper-50"
   ]
  }
 }
}

There are no notes for this item.