<div class="masonry-container masonry-container-3by2">
  <div class="masonry masonry-wide masonry-rows">
    <div class="masonry-row masonry-row-60">
      <div class="masonry-tile">
        <a href="#" class="nav-block masonry-tile-img">
          <div class="masonry-tile-img-bg">
            <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" alt="Ekonomihögskolans finansprogram bland de 50 bästa i världen">

          </div>
          <div class="masonry-tile-img-content">
            <div class="blockline">
              <h1><span class="a nav-block-link">Skalbagge ger dieselmotorn en ny chans&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span>
              </h1>
            </div>
          </div>
        </a>
      </div>

    </div>
    <div class="masonry-row masonry-row-40">
      <div class="masonry-cols">
        <div class="masonry-col masonry-col-33">
          <div class="masonry-tile">
            <a href="#" class="nav-block masonry-tile-img">
              <div class="masonry-tile-img-bg">
                <img src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_2@2x.jpg 2x" alt="Nyhet! BSc International Business startar i höst">

              </div>
              <div class="masonry-tile-img-content">
                <div class="blockline">
                  <h1><span class="a nav-block-link">Studenter tävlar i syntetisk biologi&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span>
                  </h1>
                </div>
              </div>
            </a>
          </div>

        </div>
        <div class="masonry-col masonry-col-33">
          <div class="masonry-tile">
            <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9">
              <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.youtube.com/embed/9xbE1ylBRX4" allowfullscreen></iframe>
            </div>

          </div>
        </div>
        <div class="masonry-col masonry-col-33">
          <div class="masonry-tile">
            <a href="#" class="nav-block masonry-tile-img">
              <div class="masonry-tile-video-bg">
                <video playsinline="playsinline" autoplay="autoplay" muted="muted" loop="loop" poster="../../images/ui/transparent.gif" style="background-image: url(../../images/_content/video_1@1x.png)">
     <source src="http://techslides.com/demos/sample-videos/small.webm" type="video/webm">
     <source src="http://techslides.com/demos/sample-videos/small.ogg" type="video/ogg">
     <source src="http://techslides.com/demos/sample-videos/small.mp4" type="video/mp4">
     <source src="http://techslides.com/demos/sample-videos/small.3gp" type="video/3gp">
   </video>
              </div>
              <div class="masonry-tile-img-content">
                <div class="blockline">
                  <h1><span class="a nav-block-link">Se vår jättefina film!&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span>
                  </h1>
                </div>
              </div>
            </a>
          </div>

        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="masonry-row masonry-row-40">
      <div class="masonry-cols">
        <div class="masonry-col masonry-col-50">
          <div class="masonry-tile">
            <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9">
              <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.youtube.com/embed/9xbE1ylBRX4" allowfullscreen></iframe>
            </div>

          </div>
        </div>

        <div class="masonry-col masonry-col-50">
          <div class="masonry-tile">
            <a href="#" class="nav-block masonry-tile-img">
              <div class="masonry-tile-img-bg">
                <img src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_2@2x.jpg 2x" alt="Nyhet! BSc International Business startar i höst">

              </div>
              <div class="masonry-tile-img-content">
                <div class="blockline">
                  <h1><span class="a nav-block-link">Studenter tävlar i syntetisk biologi&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span>
                  </h1>
                </div>
              </div>
            </a>
          </div>

        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="masonry-container masonry-container-3by2">
 <div class="masonry masonry-wide masonry-rows">
  <div class="masonry-row masonry-row-60">
   {{render "@masonry-image-tile" image merge=true}}
  </div>
  <div class="masonry-row masonry-row-40">
   <div class="masonry-cols">
    <div class="masonry-col masonry-col-33">
     {{render "@masonry-image-tile--alt" image-alt merge=true}}
    </div>
    <div class="masonry-col masonry-col-33">
     <div class="masonry-tile">
      {{render "@embed"}}
     </div>
    </div>
    <div class="masonry-col masonry-col-33">
     {{render "@masonry-video-tile" merge=true}}
    </div>
   </div>
  </div>
  <div class="masonry-row masonry-row-40">
   <div class="masonry-cols">
    <div class="masonry-col masonry-col-50">
     <div class="masonry-tile">
      {{render "@embed"}}
     </div>
    </div>

    <div class="masonry-col masonry-col-50">
     {{render "@masonry-image-tile--alt" image-alt merge=true}}
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>
{
 "image": {
  "title": "Skalbagge ger dieselmotorn en ny chans",
  "src": "http://www.lth.se/fileadmin/lth/images/puffbilder/Viktor_smalbild2.png",
  "src-2x": "http://www.lth.se/fileadmin/lth/images/puffbilder/Viktor_smalbild2.png"
 },
 "text": {
  "title": "LTH:s vision: Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen",
  "link": {
   "url": "#",
   "modifiers": [
    "nav-block-sky",
    "nav-block-fade-sky"
   ]
  }
 },
 "image-alt": {
  "title": "Studenter tävlar i syntetisk biologi"
 }
}

There are no notes for this item.