<div class="masonry-container masonry-container-3by2">
  <div class="masonry masonry-wide masonry-rows">
    <div class="masonry-row masonry-row-60">
      <div class="masonry-tile">
        <a href="#" class="nav-block masonry-tile-img">
          <div class="masonry-tile-img-bg">
            <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" alt="Ekonomihögskolans finansprogram bland de 50 bästa i världen">

          </div>
          <div class="masonry-tile-img-content">
            <div class="blockline">
              <h1><span class="a nav-block-link">Skalbagge ger dieselmotorn en ny chans&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span>
              </h1>
            </div>
          </div>
        </a>
      </div>

    </div>
    <div class="masonry-row masonry-row-40">
      <div class="masonry-cols">
        <div class="masonry-col masonry-col-50">
          <div class="masonry-tile">
            <a href="#" class="nav-block nav-block-sky nav-block-fade-sky" aria-label="“Marken blir som en torr disktrasa”">
              <div class="p-3 p-lg-5">
                <h1><span class="a nav-block-link">“Marken blir som en torr disktrasa”&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span></h1>
                <p>Värmerekorden frodas. I år uppmättes den varmaste svenska majtemperaturen på över hundra år. Och även om det lokala vädret i Sverige egentligen inte säger någonting om de globala klimatförändringarna…</p>
              </div>
            </a>
          </div>

        </div>
        <div class="masonry-col masonry-col-50">
          <div class="masonry-tile">
            <a href="#" class="nav-block masonry-tile-img">
              <div class="masonry-tile-img-bg">
                <img src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_2@2x.jpg 2x" alt="Nyhet! BSc International Business startar i höst">

              </div>
              <div class="masonry-tile-img-content">
                <div class="blockline">
                  <h1><span class="a nav-block-link">Studenter tävlar i syntetisk biologi&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span>
                  </h1>
                </div>
              </div>
            </a>
          </div>

        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="masonry-container masonry-container-3by2">
 <div class="masonry masonry-wide masonry-rows">
  <div class="masonry-row masonry-row-60">
   {{render "@masonry-image-tile" image merge=true}}
  </div>
  <div class="masonry-row masonry-row-40">
   <div class="masonry-cols">
    <div class="masonry-col masonry-col-50">
     {{render "@masonry-text-tile" text}}
    </div>
    <div class="masonry-col masonry-col-50">
     {{render "@masonry-image-tile--alt" image-alt merge=true}}
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>
{
 "image": {
  "title": "Skalbagge ger dieselmotorn en ny chans"
 },
 "text": {
  "title": "“Marken blir som en torr disktrasa”",
  "body": "Värmerekorden frodas. I år uppmättes den varmaste svenska majtemperaturen på över hundra år. Och även om det lokala vädret i Sverige egentligen inte säger någonting om de globala klimatförändringarna…",
  "link": {
   "url": "#",
   "modifiers": [
    "nav-block-sky",
    "nav-block-fade-sky"
   ]
  }
 },
 "image-alt": {
  "title": "Studenter tävlar i syntetisk biologi"
 }
}

There are no notes for this item.