<div class="masonry-tile">
  <a href="#" class="nav-block nav-block-copper-50 nav-block-fade-copper-50" aria-label="Kompletterande utbildning för dig med utländsk examen">
    <div class="p-3 p-lg-5">
      <h1><span class="a nav-block-link">Kompletterande utbildning för dig med utländsk examen&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span></h1>
      <p>För dig som har en utländsk examen inom företagsekonomi eller systemvetenskap och som vill komma in på den svenska arbetsmarknaden.</p>
    </div>
  </a>
</div>
<div class="masonry-tile{{modifiers modifiers}}">
 <a href="{{link.url}}" class="nav-block{{modifiers link.modifiers}}" aria-label="{{title}}">
  <div class="p-3 p-lg-5">
   {{#if title}}
    <h1><span class="a nav-block-link">{{title}}&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span></h1>
   {{/if}}
   {{#if body}}
    <p>{{{body}}}</p>
   {{/if}}
  </div>
 </a>
</div>
{
 "title": "Kompletterande utbildning för dig med utländsk examen",
 "body": "För dig som har en utländsk examen inom företagsekonomi eller systemvetenskap och som vill komma in på den svenska arbetsmarknaden.",
 "link": {
  "url": "#",
  "modifiers": [
   "nav-block-copper-50",
   "nav-block-fade-copper-50"
  ]
 }
}

There are no notes for this item.