<div class="container pt-2 pt-lg-3 ">
  <nav aria-label="breadcrumb">
    <ol class="breadcrumb m-0 p-0 mb-0 font-size-sm bg-transparent">
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0"><a href="../../#.html">Hem</a></li>
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0"><a href="../../#.html">Nyheter</a></li>
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0"><a href="../../#.html">Alla nyheter</a></li>
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0 active" aria-current="page">Klimatvandra med forskare och konstnärer</li>
    </ol>
  </nav>
</div>

<main id="lunds-universitet" class="main">
  <div class="container">
    <div class="row">

      <div class="col-12 col-lg-8 mb-lg-5">
        <div class="row">
          <div class="col">
            <h1 class="mb-5">Klimatvandra med forskare och konstnärer</h1>

            <div class="d-lg-none mb-4">
              <a class="d-block translate__link" href="#" lang="en" style="">
  <i class="fal fa-globe">
  </i>
  This page in English
 </a>
            </div>

            <p class="lead">Den 17 juni anordnas den första i en serie klimatvandringar i Kristianstads vattenrike. Vandringen är ett samarbete mellan konstnärer och forskare. Klimatforskaren, Johannes Stripple, är en av arrangörerna.
            </p>
            <p class="attribution">Ulrika Oredsson – Publicerad den 11 juni 2018</p>
            <figure class="figure">
              <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" alt="A generic square placeholder image with rounded corners in a figure." class=" figure-img img-fluid m-0">

              <figcaption class="figure-caption bg-dark text-white p-2">Bildtext proin porttitor auctor augue a aliquet risus dignissim at. Foto: Förnamn Efternamn</figcaption>
            </figure>

          </div>
        </div>
        <div class="row mt-6">
          <div class="col-12 col-lg-10 offset-lg-1">
            <p><strong>Vad ska ni göra under själva vandringen?</strong><br> - Vi går en slinga på cirka 5 km i Kristianstads vattenrike och passerar platser, som exempelvis vallar och deponier, som på olika sätt säger oss något om människans
              relation till naturen, både historiskt och i ett framtidsperspektiv. Under vandringen sker flera samtal mellan forskare och konstnärer som på olika sätt ska få oss att reflektera.</p>
            <h2>En underrubrik</h2>
            <p><strong>Varför just i Kristianstads vattenrike?</strong><br> - Området ligger redan nu under havsnivå och är därmed ett intressant exempel att utgå ifrån. Havsnivåstigningen sker globalt men för att kunna ta det till sig kan vi
              behöva studera lokala exempel och se vad som sker i vår egen närmiljö för att agera.</p>
            <h3>En underrubrik, nivå 3</h3>
            <p><strong>Varför har du som klimatforskare valt att arrangera en klimatvandring tillsammans med
        konstnärer?</strong><br> - Jag är inspirerad av konst som metod för att undersöka olika företeelser och relationer. Konst är ett sätt ställa frågor som får oss att tänka till och känna efter.<br> -Vandringarna blir ett sätt att låta de
              som är intresserade vara med och diskutera miljöproblematiken. För mig är det ett sätt att arbeta tvärvetenskapligt, där vi kan skala bort mycket av den retorik och jargong som lätt tar lusten från tvärvetenskaplig nyfikenhet.</p>
            <h2>En underrubrik igen</h2>
            <p><strong>Vad kommer det konstnärliga inslaget i vandringen att bestå av?</strong><br> - Vandringarna i sig är ett konstnärligt grepp som tar utgångspunkt i platsens betydelse. Vandringen är genomtänkt och producerad på att sätt
              som liknar hur en museipedagog arbetar med möten mellan människor, objekt och en viss historia. Under vandringarna kommer vi även att samla in material i form av ljud, bilder och berättelser som kommer att användes till en
              utställning.</p>
            <p><strong>Vad är det ni vill förmedla till vandrarna?</strong><br> - Vi hoppas att vandringarna skall inspirera folk att reflektera över besvärliga situationer som klimatförändringarna kan komma att innebära på nära håll.</p>
            <p><a href="#">Läs mer om vandringarna</a></p>
            <div class=" border-top border-dark mt-5 py-3">
              Sidansvarig: <a href="../../mailto:anna.annassdotter@lu.se">Anna.Annassdotter@lu.se</a> &nbsp;|&nbsp; <strong>2018-05-12</strong>
            </div>

          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="col-12 col-lg-4 col-xl-3 offset-xl-1">

        <div class="infobox language-switch d-none d-lg-block">
          <div class="text-right">
            <a class="d-block translate__link" href="#" lang="en" style="">
   <i class="fal fa-globe">
   </i>
   This page in English
  </a>
          </div>
        </div>

        <div class="d-flex flex-column-reverse flex-lg-column">

          <div class="infobox bg-copper-25 mt-5 mt-lg-0">
            <h3 class="mt-0 mb-3">Johannes Stripple</h3>
            <div class="mb-3 text-center">
              <img src="../../images/_content/avatar-b@1x.jpg" srcset="../../images/_content/avatar-b@1x.jpg 1x, ../../images/_content/avatar-b@2x.jpg 2x" alt="Johannes Stripple" class=" mw-100">

            </div>
            <p>Johannes Stripple är docent i statsvetenskap med inriktning mot miljö- och klimatpolitik. Johannes har studerat många olika aspekter av hur samhället hanterar klimatutmaningen.</p>
            <p><a href="#">Läs mer om Johannes Stripple</a></p>
            <h3 class="mt-0 mb-3">Caroline Mårtensson</h3>
            <div class="mb-3 text-center">
              <img src="../../images/_content/avatar-a@1x.jpg" srcset="../../images/_content/avatar-a@1x.jpg 1x, ../../images/_content/avatar-a@2x.jpg 2x" alt="Caroline Mårtensson" class=" mw-100">

            </div>
            <p>Caroline Mårtensson är konstnär, initiativtagare och projektledare för klimatvandringarna i Kristianstads vattenrike.</p>
          </div>

          <div class="tag-list">
            <p><strong>Kategorier:</strong></p>
            <ul class="nav nav-pills">
              <li class="nav-item m-0">
                <a href="../../#.html" class="btn btn-outline-primary btn-sm px-3 mr-2 mb-3">Utbildning</a>

              </li>
              <li class="nav-item m-0">
                <a href="../../#.html" class="btn btn-outline-primary btn-sm px-3 mr-2 mb-3">Seminarium</a>

              </li>
              <li class="nav-item m-0">
                <a href="../../#.html" class="btn btn-outline-primary btn-sm px-3 mr-2 mb-3">Naturvetenskap</a>

              </li>
            </ul>
          </div>

        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="bg-sky-50 py-5 py-lg-9">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col col-lg-8 offset-lg-2 col-xl-6 offset-xl-3 text-center">
          <h2 class="mt-0">Intresserad av forskning och samhälle? Prenumerera på Apropå!</h2>
          <p class="mt-3">I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.</p>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col col-lg-8 offset-lg-2 col-xl-6 offset-xl-3 justify-content-center">
          <form action="#" class="mt-5">
            <div class="form-group">
              <label class="text-center d-block">
  Ange din e-postadress
  <div class="input-group">
   <input type="email" class="form-control" name="email">
   <div class="input-group-append d-none d-lg-block">
    <button class="btn btn-primary rounded-0" type="submit">Anmäl dig</button>
   </div>
  </div>
 </label>
              <div class="d-flex d-lg-none justify-content-center">
                <button class="btn rounded btn-primary" type="submit">Anmäl dig</button>
              </div>
            </div>

          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="bg-flower-25 py-5 py-lg-9">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-12 col-md-10 offset-md-1 text-center">
          <h2 class="mt-0 mb-7">Presskontakter</h2>
          <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
              <div class="card bg-transparent mb-5">
                <div class="px-lg-9">
                  <img src="../../images/_content/avatar-b@1x.jpg" srcset="../../images/_content/avatar-b@1x.jpg 1x, ../../images/_content/avatar-b@2x.jpg 2x" alt="Lorenzo Larsen" class=" card-image-top card-image-narrow">

                </div>
                <div class="card-body">
                  <div class="h5 card-title mt-0">Lorenzo Larsen</div>
                  <p class="card-text"><a href="mailto:lorenzo.larsen@kommunikation.lu.se">lorenzo.larsen@kommunikation.lu.se</a></p>
                  <p class="card-text"><a href="tel:046-222 70 17" class="text-nowrap">046-222 70 17</a> och
                    <a href="tel:0727-38 58 58" class="text-nowrap">0727-38 58 58</a></p>
                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
              <div class="card bg-transparent mb-5">
                <div class="px-lg-9">
                  <img src="../../images/_content/avatar-a@1x.jpg" srcset="../../images/_content/avatar-a@1x.jpg 1x, ../../images/_content/avatar-a@2x.jpg 2x" alt="Velma Andersson" class=" card-image-top card-image-narrow">

                </div>
                <div class="card-body">
                  <div class="h5 card-title mt-0">Velma Andersson</div>
                  <p class="card-text"><a href="mailto:velma.andersson@kommunikation.lu.se">velma.andersson@kommunikation.lu.se</a></p>
                  <p class="card-text"><a href="tel:046-222 70 28" class="text-nowrap">046-222 70 28</a> och
                    <a href="tel:0701-47 27 40" class="text-nowrap">0701-47 27 40</a></p>
                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
              <div class="card bg-transparent mb-5">
                <div class="px-lg-9">
                  <img src="../../images/default/seal-190x220@1x.png" srcset="../../images/default/seal-190x220@1x.png 1x, ../../images/default/seal-190x220@2x.png 2x" alt="Meera Trevino" class=" card-image-top card-image-narrow">

                </div>
                <div class="card-body">
                  <div class="h5 card-title mt-0">Meera Trevino</div>
                  <p class="card-text"><a href="mailto:meera.trevino@kommunikation.lu.se">meera.trevino@kommunikation.lu.se</a></p>
                  <p class="card-text"><a href="tel:046-222 70 18" class="text-nowrap">046-222 70 18</a> och
                    <a href="tel:0709-52 52 51" class="text-nowrap">0709-52 52 51</a></p>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

</main>
{{render "@breadcrumbs" breadcrumbs}}
<main id="lunds-universitet" class="main">
 <div class="container">
  <div class="row">

   <div class="col-12 col-lg-8 mb-lg-5">
    <div class="row">
     <div class="col">
      <h1 class="mb-5">Klimatvandra med forskare och konstnärer</h1>

      {{render "@language-switch-heading"}}

      <p class="lead">Den 17 juni anordnas den första i en serie klimatvandringar i Kristianstads vattenrike.
       Vandringen är ett samarbete mellan konstnärer och forskare. Klimatforskaren, Johannes Stripple, är en av
       arrangörerna.</p>
      <p class="attribution">Ulrika Oredsson – Publicerad den 11 juni 2018</p>
      {{render "@figure"}}
     </div>
    </div>
    <div class="row mt-6">
     <div class="col-12 col-lg-10 offset-lg-1">
      <p><strong>Vad ska ni göra under själva vandringen?</strong><br>
       - Vi går en slinga på cirka 5 km i Kristianstads vattenrike och passerar platser, som exempelvis vallar
       och deponier, som på olika sätt säger oss något om människans relation till naturen, både historiskt och i
       ett framtidsperspektiv. Under vandringen sker flera samtal mellan forskare och konstnärer som på olika
       sätt ska få oss att reflektera.</p>
      <h2>En underrubrik</h2>
      <p><strong>Varför just i Kristianstads vattenrike?</strong><br>
       - Området ligger redan nu under havsnivå och är därmed ett intressant exempel att utgå ifrån.
       Havsnivåstigningen sker globalt men för att kunna ta det till sig kan vi behöva studera lokala exempel och
       se vad som sker i vår egen närmiljö för att agera.</p>
      <h3>En underrubrik, nivå 3</h3>
      <p><strong>Varför har du som klimatforskare valt att arrangera en klimatvandring tillsammans med
        konstnärer?</strong><br>
       - Jag är inspirerad av konst som metod för att undersöka olika företeelser och relationer. Konst är ett
       sätt ställa frågor som får oss att tänka till och känna efter.<br>
       -Vandringarna blir ett sätt att låta de som är intresserade vara med och diskutera miljöproblematiken. För
       mig är det ett sätt att arbeta tvärvetenskapligt, där vi kan skala bort mycket av den retorik och jargong
       som lätt tar lusten från tvärvetenskaplig nyfikenhet.</p>
      <h2>En underrubrik igen</h2>
      <p><strong>Vad kommer det konstnärliga inslaget i vandringen att bestå av?</strong><br>
       - Vandringarna i sig är ett konstnärligt grepp som tar utgångspunkt i platsens betydelse. Vandringen är
       genomtänkt och producerad på att sätt som liknar hur en museipedagog arbetar med möten mellan människor,
       objekt och en viss historia. Under vandringarna kommer vi även att samla in material i form av ljud,
       bilder och berättelser som kommer att användes till en utställning.</p>
      <p><strong>Vad är det ni vill förmedla till vandrarna?</strong><br>
       - Vi hoppas att vandringarna skall inspirera folk att reflektera över besvärliga situationer som
       klimatförändringarna kan komma att innebära på nära håll.</p>
      <p><a href="#">Läs mer om vandringarna</a></p>
      {{render "@byline"}}
     </div>
    </div>
   </div>
   <div class="col-12 col-lg-4 col-xl-3 offset-xl-1">

    {{render "@language-switch-infobox"}}

    <div class="d-flex flex-column-reverse flex-lg-column">


     {{render "@news-sidebar-people" people merge=true}}
     {{render "@tag-list"}}
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
 {{render "@news-newsletter-signup"}}
 {{render "@news-press-contact"}}
</main>
{
 "breadcrumbs": {
  "items": [
   {
    "link": "#",
    "text": "Hem"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Nyheter"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Alla nyheter"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Klimatvandra med forskare och konstnärer"
   }
  ]
 },
 "text": "Klimatvandra med forskare och konstnärer",
 "people": {
  "modifiers": [
   "mt-5",
   "mt-lg-0"
  ]
 }
}

There are no notes for this item.