<div class="bg-plaster-50">
  <div class="container py-4">
    <div class="row my-8">
      <div class="col-12 text-center ">
        <h1 class="">Nyheter</h1>

        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit uisque eu diam elit morbi sollicitudin</p>

        <div class="mt-5">
          <a href="../../#fler-nyheter.html" class="btn btn-outline-dark mx-1 mb-3">Fler nyheter</a>

          <a href="../../#press-och-media.html" class="btn btn-outline-dark mx-1 mb-3">Press och media</a>

          <a href="../../#kontakt.html" class="btn btn-outline-dark mx-1 mb-3">Kontakt</a>

        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="row mb-8">
      <div class="col-12 col-lg-6 mb-5 mb-lg-0">
        <a href="../../#.html" class="card nav-block h-100" aria-label="Lorem ipsum dolor sit amet">
          <div class="card-img p-2">
            <div class="card-img-container">
              <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" alt="Minskad inkomstojämlikhet och andel fattiga inom jordbruket">

            </div>
          </div>
          <div class="card-body">
            <div class="meta ">
              <span class="meta-date">2018-08-22</span>
              <span class="meta-category">Forskning</span>
            </div>

            <h3 class=" h2 nav-block-link m-0">Minskad inkomstojämlikhet och andel fattiga inom jordbruket</h3>

            <p class=" mt-3">Allt färre jordbrukarhushåll räknas som fattiga, visar en ny studie. Ojämlikheten i förvärvsinkomster har också minskat. Där skiljer sig det svenska jordbruket från mängden: I Sverige liksom de flesta andra västländer har inkomstojämlikheten
              i befolkningen ökat sedan 1990-talet.</p>

          </div>
        </a>

      </div>
      <div class="col-12 col-lg-6">
        <div class="row">
          <div class="col-12 col-md-6 mb-5 ">
            <a href="../../#.html" class="card nav-block h-100" aria-label="Lorem ipsum dolor sit amet">
              <div class="card-img p-2">
                <div class="card-img-container">
                  <img src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_2@2x.jpg 2x" alt="Minskad inkomstojämlikhet och andel fattiga inom jordbruket">

                </div>
              </div>
              <div class="card-body">
                <div class="meta ">
                  <span class="meta-date">2018-08-22</span>
                  <span class="meta-category">Forskning</span>
                </div>

                <h3 class=" nav-block-link m-0">Minskad inkomstojämlikhet och andel fattiga inom jordbruket</h3>

                <p class=" m-0"></p>

              </div>
            </a>

          </div>
          <div class="col-12 col-md-6 mb-5">
            <a href="../../#.html" class="card nav-block h-100" aria-label="Lorem ipsum dolor sit amet">
              <div class="card-img p-2">
                <div class="card-img-container">
                  <img src="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_3@2x.jpg 2x" alt="Fortsatt starkt stöd för kamerabevakning på allmän plats">

                </div>
              </div>
              <div class="card-body">
                <div class="meta ">
                  <span class="meta-date">2018-08-20</span>
                  <span class="meta-category">Samverkan</span>
                </div>

                <h3 class=" nav-block-link m-0">Fortsatt starkt stöd för kamerabevakning på allmän plats</h3>

                <p class=" m-0"></p>

              </div>
            </a>

          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="col-12 col-md-6 mb-5 mb-md-0">
            <a href="../../#.html" class="card nav-block h-100" aria-label="Lorem ipsum dolor sit amet">
              <div class="card-img p-2">
                <div class="card-img-container">
                  <img src="../../images/_content/placeholder_4@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_4@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_4@2x.jpg 2x" alt="”Vårbudgeten gör inte mycket för att rusta Sverige”">

                </div>
              </div>
              <div class="card-body">
                <div class="meta ">
                  <span class="meta-date">2018-08-19</span>
                  <span class="meta-category">Forskning</span>
                </div>

                <h3 class=" nav-block-link m-0">”Vårbudgeten gör inte mycket för att rusta Sverige”</h3>

                <p class=" m-0"></p>

              </div>
            </a>

          </div>
          <div class="col-12 col-md-6">
            <a href="../../#.html" class="card nav-block h-100" aria-label="Lorem ipsum dolor sit amet">
              <div class="card-img p-2">
                <div class="card-img-container">
                  <img src="../../images/_content/placeholder_5@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_5@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_5@2x.jpg 2x" alt="Vasst marknadsföringsteam fick Findus på kroken">

                </div>
              </div>
              <div class="card-body">
                <div class="meta ">
                  <span class="meta-date">2018-08-18</span>
                  <span class="meta-category">Utbildning</span>
                </div>

                <h3 class=" nav-block-link m-0">Vasst marknadsföringsteam fick Findus på kroken</h3>

                <p class=" m-0"></p>

              </div>
            </a>

          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="bg-plaster-50">
 <div class="container py-4">
  <div class="row my-8">
   <div class="col-12 text-center ">
    {{render "@heading" heading merge=true}}
    {{render "@paragraph" lead merge=true}}
    <div class="mt-5">
     {{#each buttons}}
      {{render "@button--link" this}}
     {{/each}}
    </div>
   </div>
  </div>
  <div class="row mb-8">
   <div class="col-12 col-lg-6 mb-5 mb-lg-0">
    {{render "@card--highlighted" items.card1 merge=true}}
   </div>
   <div class="col-12 col-lg-6">
    <div class="row">
     <div class="col-12 col-md-6 mb-5 ">
      {{render "@card--fill" items.card2 merge=true}}
     </div>
     <div class="col-12 col-md-6 mb-5">
      {{render "@card--fill" items.card3 merge=true}}
     </div>
    </div>
    <div class="row">
     <div class="col-12 col-md-6 mb-5 mb-md-0">
      {{render "@card--fill" items.card4 merge=true}}

     </div>
     <div class="col-12 col-md-6">
      {{render "@card--fill" items.card5 merge=true}}
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>
{
 "_full-screen": true,
 "heading": {
  "content": "Nyheter"
 },
 "lead": {
  "content": "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit uisque eu diam elit morbi sollicitudin"
 },
 "buttons": [
  {
   "link": "#fler-nyheter",
   "label": "Fler nyheter",
   "modifiers": [
    "btn-outline-dark",
    "mx-1",
    "mb-3"
   ]
  },
  {
   "link": "#press-och-media",
   "label": "Press och media",
   "modifiers": [
    "btn-outline-dark",
    "mx-1",
    "mb-3"
   ]
  },
  {
   "link": "#kontakt",
   "label": "Kontakt",
   "modifiers": [
    "btn-outline-dark",
    "mx-1",
    "mb-3"
   ]
  }
 ],
 "items": {
  "card1": {
   "link": "#",
   "image": {
    "src": "/images/_content/placeholder_1@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/placeholder_1@2x.jpg",
    "alt": "Minskad inkomstojämlikhet och andel fattiga inom jordbruket"
   },
   "meta": {
    "date": "2018-08-22",
    "category": "Forskning"
   },
   "heading": {
    "content": "Minskad inkomstojämlikhet och andel fattiga inom jordbruket"
   },
   "lead": {
    "content": "Allt färre jordbrukarhushåll räknas som fattiga, visar en ny studie. Ojämlikheten i förvärvsinkomster har också minskat. Där skiljer sig det svenska jordbruket från mängden: I Sverige liksom de flesta andra västländer har inkomstojämlikheten i befolkningen ökat sedan 1990-talet."
   },
   "modifiers": [
    "h-100"
   ]
  },
  "card2": {
   "link": "#",
   "image": {
    "src": "/images/_content/placeholder_2@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/placeholder_2@2x.jpg",
    "alt": "Minskad inkomstojämlikhet och andel fattiga inom jordbruket"
   },
   "heading": {
    "content": "Minskad inkomstojämlikhet och andel fattiga inom jordbruket"
   },
   "meta": {
    "date": "2018-08-22",
    "category": "Forskning"
   }
  },
  "card3": {
   "link": "#",
   "image": {
    "src": "/images/_content/placeholder_3@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/placeholder_3@2x.jpg",
    "alt": "Fortsatt starkt stöd för kamerabevakning på allmän plats"
   },
   "heading": {
    "content": "Fortsatt starkt stöd för kamerabevakning på allmän plats"
   },
   "meta": {
    "date": "2018-08-20",
    "category": "Samverkan"
   }
  },
  "card4": {
   "link": "#",
   "image": {
    "src": "/images/_content/placeholder_4@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/placeholder_4@2x.jpg",
    "alt": "”Vårbudgeten gör inte mycket för att rusta Sverige”"
   },
   "heading": {
    "content": "”Vårbudgeten gör inte mycket för att rusta Sverige”"
   },
   "meta": {
    "date": "2018-08-19",
    "category": "Forskning"
   }
  },
  "card5": {
   "link": "#",
   "image": {
    "src": "/images/_content/placeholder_5@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/placeholder_5@2x.jpg",
    "alt": "Vasst marknadsföringsteam fick Findus på kroken"
   },
   "heading": {
    "content": "Vasst marknadsföringsteam fick Findus på kroken"
   },
   "meta": {
    "date": "2018-08-18",
    "category": "Utbildning"
   }
  }
 }
}

There are no notes for this item.