<div class="container pt-2 pt-lg-3 ">
  <nav aria-label="breadcrumb">
    <ol class="breadcrumb m-0 p-0 mb-0 font-size-sm bg-transparent">
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0"><a href="../../#.html">Hem</a></li>
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0"><a href="../../#.html">Nyheter</a></li>
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0"><a href="../../#.html">Alla nyheter</a></li>
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0 active" aria-current="page">Fokus: Hållbarhet</li>
    </ol>
  </nav>
</div>

<main id="lunds-universitet" class="main">
  <div class="container mb-5 mb-lg-10">
    <div class="row mb-4 mb-lg-6">
      <div class="col">
        <h1 class="mt-0 mb-4 mb-lg-6">Fokus: Hållbarhet</h1>
        <div class="position-relative w-100 ">
          <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" alt="Image description" class=" img-fit mh-450 img-navblock-fade">

        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="row">
      <div class="col-12 col-lg-8 mb-5 mb-lg-0">
        <p class="lead">Klimatet och förutsättningarna för kommande generationer att leva i en hållbar värld är högaktuella frågor inte minst inför höstens val. Vid Lunds universitet finns ledande forskning som söker lösningar på några av vår tids största samhällsutmaningar.
          Här hittar du nyheter och kontaktpersoner inom området.
        </p>
        <p>Ett förändrat klimat innebär att vi medborgare kommer att behöva ta mer ansvar för att skydda oss själva och vår egendom vid extrema väderhändelser. Samtidigt finns det stora skillnader mellan oss vad gäller resurser och förmåga att göra
          detta. En ny avhandling från Lunds universitet menar att det är hög tid att börja prata om den enskildes roll även när det gäller effekterna av klimatförändringar.</p>
        <div class="row">
          <div class="col">
            <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Fotbollen - en kollektiv saga - Vilka är de starka drivkrafterna bakom fotbollsfansens hängivenhet? Etnologen Katarzyna Herd forskar på vad som är så magiskt med…"
              aria-label="Heading">
              <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
                <div class="card-img-container">
                  <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" alt="Fotbollen - en kollektiv saga">

                </div>
              </div>
              <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
                <div class="meta mb-0">
                  <span class="meta-date" datetime="2018-06-19">19 juni 2018</span>
                </div>

                <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Fotbollen - en kollektiv saga</h3>
                <p>Vilka är de starka drivkrafterna bakom fotbollsfansens hängivenhet? Etnologen Katarzyna Herd forskar på vad som är så magiskt med…</p>
              </div>
            </a>

            <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Dagens bryggerier har anor från järnåldern - Arkeologer har funnit förkolnat skalkorn med groddar som visar att man producerat malt till ölbryggning i Norden redan under järnåldern..."
              aria-label="Heading">
              <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
                <div class="card-img-container">
                  <img src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_2@2x.jpg 2x" alt="Dagens bryggerier har anor från järnåldern">

                </div>
              </div>
              <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
                <div class="meta mb-0">
                  <span class="meta-date" datetime="2018-06-18">18 juni 2018</span>
                </div>

                <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Dagens bryggerier har anor från järnåldern</h3>
                <p>Arkeologer har funnit förkolnat skalkorn med groddar som visar att man producerat malt till ölbryggning i Norden redan under järnåldern...</p>
              </div>
            </a>

            <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Ny styrelse för EFL utsedd - Vid dagens möte med fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan utsågs Jesper Falkheimer, Charlotta Johnsson samt Stein Kleppestø..."
              aria-label="Heading">
              <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
                <div class="card-img-container">
                  <img src="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_3@2x.jpg 2x" alt="Ny styrelse för EFL utsedd">

                </div>
              </div>
              <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
                <div class="meta mb-0">
                  <span class="meta-date" datetime="2018-06-17">17 juni 2018</span>
                </div>

                <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Ny styrelse för EFL utsedd</h3>
                <p>Vid dagens möte med fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan utsågs Jesper Falkheimer, Charlotta Johnsson samt Stein Kleppestø...</p>
              </div>
            </a>

            <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar - Riklig pollinering med många och olika pollinerande insekter ger…"
              aria-label="Heading">
              <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
                <div class="card-img-container">
                  <img src="../../images/_content/placeholder_4@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_4@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_4@2x.jpg 2x" alt="Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar">

                </div>
              </div>
              <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
                <div class="meta mb-0">
                  <span class="meta-date" datetime="2018-06-16">16 juni 2018</span>
                </div>

                <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar</h3>
                <p>Riklig pollinering med många och olika pollinerande insekter ger…</p>
              </div>
            </a>

            <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Ny styrelse för EFL utsedd - Vid dagens möte med fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan utsågs Jesper Falkheimer, Charlotta Johnsson samt Stein Kleppestø..."
              aria-label="Heading">
              <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
                <div class="card-img-container">
                  <img src="../../images/_content/placeholder_5@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_5@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_5@2x.jpg 2x" alt="Ny styrelse för EFL utsedd">

                </div>
              </div>
              <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
                <div class="meta mb-0">
                  <span class="meta-date" datetime="2018-06-15">15 juni 2018</span>
                </div>

                <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Ny styrelse för EFL utsedd</h3>
                <p>Vid dagens möte med fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan utsågs Jesper Falkheimer, Charlotta Johnsson samt Stein Kleppestø...</p>
              </div>
            </a>

            <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Mindre solel när försäljningen inte anpassas till marknaden - Solel passar många länder och skulle kunna vara vanligare…" aria-label="Heading">
              <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
                <div class="card-img-container">
                  <img src="../../images/_content/placeholder_6@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_6@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_6@2x.jpg 2x" alt="Mindre solel när försäljningen inte anpassas till marknaden">

                </div>
              </div>
              <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
                <div class="meta mb-0">
                  <span class="meta-date" datetime="2018-06-14">14 juni 2018</span>
                </div>

                <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Mindre solel när försäljningen inte anpassas till marknaden</h3>
                <p>Solel passar många länder och skulle kunna vara vanligare…</p>
              </div>
            </a>

            <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Så kan jordbruket klara torkan - Hur kan jordbruket och samhället i övrigt anpassa sig till ett allt lynnigare väder? Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära..."
              aria-label="Heading">
              <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
                <div class="card-img-container">
                  <img src="../../images/default/seal-300x200@1x.jpg" srcset="../../images/default/seal-300x200@1x.jpg 1x, ../../images/default/seal-300x200@2x.jpg 2x" alt="Så kan jordbruket klara torkan">

                </div>
              </div>
              <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
                <div class="meta mb-0">
                  <span class="meta-date" datetime="2018-06-13">13 juni 2018</span>
                </div>

                <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Så kan jordbruket klara torkan</h3>
                <p>Hur kan jordbruket och samhället i övrigt anpassa sig till ett allt lynnigare väder? Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära...</p>
              </div>
            </a>

            <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Uthållighet ger bra prestationer i skolan - Om du inte lyckas första gången så försök igen, och igen, och igen. Det ligger en viss sanning i det gamla lärartalesättet visar ny forskning"
              aria-label="Heading">
              <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
                <div class="card-img-container">
                  <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" alt="Uthållighet ger bra prestationer i skolan">

                </div>
              </div>
              <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
                <div class="meta mb-0">
                  <span class="meta-date" datetime="2018-06-12">12 juni 2018</span>
                </div>

                <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Uthållighet ger bra prestationer i skolan</h3>
                <p>Om du inte lyckas första gången så försök igen, och igen, och igen. Det ligger en viss sanning i det gamla lärartalesättet visar ny forskning</p>
              </div>
            </a>

            <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar - Riklig pollinering med många och olika pollinerande insekter ger…"
              aria-label="Heading">
              <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
                <div class="card-img-container">
                  <img src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_2@2x.jpg 2x" alt="Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar">

                </div>
              </div>
              <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
                <div class="meta mb-0">
                  <span class="meta-date" datetime="2018-06-11">11 juni 2018</span>
                </div>

                <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar</h3>
                <p>Riklig pollinering med många och olika pollinerande insekter ger…</p>
              </div>
            </a>

            <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Stora samhällsvinster med ökad plaståtervinning - En studie från Lunds universitet visar att det finns stora vinster med att sluta bränna plastavfall, både i form av minskade växthusgasutsläpp..."
              aria-label="Heading">
              <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
                <div class="card-img-container">
                  <img src="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_3@2x.jpg 2x" alt="Stora samhällsvinster med ökad plaståtervinning">

                </div>
              </div>
              <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
                <div class="meta mb-0">
                  <span class="meta-date" datetime="2018-06-10">10 juni 2018</span>
                </div>

                <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Stora samhällsvinster med ökad plaståtervinning</h3>
                <p>En studie från Lunds universitet visar att det finns stora vinster med att sluta bränna plastavfall, både i form av minskade växthusgasutsläpp...</p>
              </div>
            </a>

          </div>
        </div>

        <nav aria-label="Pagination" class="my-3">
          <ul class="pagination pagination-sm">
            <li class="page-item disabled">
              <a class="page-link" href="#"><span class="page-icon"><i class="fal fa-chevron-left fa-sm"></i></span><span class="page-label"> Föregående</span></a>
            </li>
            <li class="page-item active">
              <a class="page-link" href="#">1</a>
            </li>
            <li class="page-item">
              <a class="page-link" href="#">2</a>
            </li>
            <li class="page-item d-none d-md-block">
              <a class="page-link" href="#">3</a>
            </li>
            <li class="page-item">
              <span class="page-text"><i class="fal fa-ellipsis-h"></i></span>
            </li>
            <li class="page-item">
              <a class="page-link" href="#">8</a>
            </li>
            <li class="page-item">
              <a class="page-link" href="#"><span class="page-label">Nästa </span><span class="page-icon"><i class="fal fa-chevron-right fa-sm"></i></span></a>
            </li>
          </ul>
        </nav>

        <div class=" border-top border-dark mt-5 py-3">
          Sidansvarig: <a href="../../mailto:anna.annassdotter@lu.se">Anna.Annassdotter@lu.se</a> &nbsp;|&nbsp; <strong>2018-05-12</strong>
        </div>

      </div>
      <div class="col-12 col-lg-4 col-xl-3 offset-xl-1">
        <a class="infobox nav-block nav-block-flower-25 nav-block-fade-flower mb-5" href="../../#.html">
          <h3 class=" mt-0 mb-3">Experter på området</h3>

          <p>Letar du efter en expert inom klimat eller hållbarhet? Lunds universitet har en bred kompetens inom dessa områden.</p>
          <div class="nav-block-link text-right">Gå till expertlistan&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
          </div>

        </a>

        <a class="infobox nav-block nav-block-copper-25 nav-block-fade-copper-50 mb-5" href="../../#.html">
          <h3 class=" mt-0 mb-3">Lunds universitets magasin</h3>

          <p> <img src="../../images/default/seal-190x220@1x.png" srcset="../../images/default/seal-190x220@1x.png 1x, ../../images/default/seal-190x220@2x.png 2x" alt="Lunds universitets magasin" class=" w-100">
          </p>
          <p>Tema: Hållbarhet</p>
          <div class="nav-block-link text-right">Gå till Lunds&nbsp;universitets<br> magasin&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
          </div>

        </a>

        <div class="bg-sky-25 p-5 ">
          <h3 class="mt-0 mb-3">Intresserad av forskning och samhälle?</h3>
          <p><strong>Prenumerera på Apropå!</strong></p>
          <p>I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.</p>
          <form action="#" class="form">
            <div class="form-group">
              <label class=" w-100">
  Ange din e-postadress
  <input type="email" class="form-control" name="email">
 </label>
            </div>

            <div class="text-center">
              <input type="submit" class="btn btn-primary" value="Anmäl mig">

            </div>
          </form>
        </div>

      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="bg-sky-50 py-5 py-lg-9">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col col-lg-8 offset-lg-2 col-xl-6 offset-xl-3 text-center">
          <h2 class="mt-0">Intresserad av forskning och samhälle? Prenumerera på Apropå!</h2>
          <p class="mt-3">I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.</p>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col col-lg-8 offset-lg-2 col-xl-6 offset-xl-3 justify-content-center">
          <form action="#" class="mt-5">
            <div class="form-group">
              <label class="text-center d-block">
  Ange din e-postadress
  <div class="input-group">
   <input type="email" class="form-control" name="email">
   <div class="input-group-append d-none d-lg-block">
    <button class="btn btn-primary rounded-0" type="submit">Anmäl dig</button>
   </div>
  </div>
 </label>
              <div class="d-flex d-lg-none justify-content-center">
                <button class="btn rounded btn-primary" type="submit">Anmäl dig</button>
              </div>
            </div>

          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="bg-flower-25 py-5 py-lg-9">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-12 col-md-10 offset-md-1 text-center">
          <h2 class="mt-0 mb-7">Presskontakter</h2>
          <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
              <div class="card bg-transparent mb-5">
                <div class="px-lg-9">
                  <img src="../../images/_content/avatar-b@1x.jpg" srcset="../../images/_content/avatar-b@1x.jpg 1x, ../../images/_content/avatar-b@2x.jpg 2x" alt="Lorenzo Larsen" class=" card-image-top card-image-narrow">

                </div>
                <div class="card-body">
                  <div class="h5 card-title mt-0">Lorenzo Larsen</div>
                  <p class="card-text"><a href="mailto:lorenzo.larsen@kommunikation.lu.se">lorenzo.larsen@kommunikation.lu.se</a></p>
                  <p class="card-text"><a href="tel:046-222 70 17" class="text-nowrap">046-222 70 17</a> och
                    <a href="tel:0727-38 58 58" class="text-nowrap">0727-38 58 58</a></p>
                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
              <div class="card bg-transparent mb-5">
                <div class="px-lg-9">
                  <img src="../../images/_content/avatar-a@1x.jpg" srcset="../../images/_content/avatar-a@1x.jpg 1x, ../../images/_content/avatar-a@2x.jpg 2x" alt="Velma Andersson" class=" card-image-top card-image-narrow">

                </div>
                <div class="card-body">
                  <div class="h5 card-title mt-0">Velma Andersson</div>
                  <p class="card-text"><a href="mailto:velma.andersson@kommunikation.lu.se">velma.andersson@kommunikation.lu.se</a></p>
                  <p class="card-text"><a href="tel:046-222 70 28" class="text-nowrap">046-222 70 28</a> och
                    <a href="tel:0701-47 27 40" class="text-nowrap">0701-47 27 40</a></p>
                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
              <div class="card bg-transparent mb-5">
                <div class="px-lg-9">
                  <img src="../../images/default/seal-190x220@1x.png" srcset="../../images/default/seal-190x220@1x.png 1x, ../../images/default/seal-190x220@2x.png 2x" alt="Meera Trevino" class=" card-image-top card-image-narrow">

                </div>
                <div class="card-body">
                  <div class="h5 card-title mt-0">Meera Trevino</div>
                  <p class="card-text"><a href="mailto:meera.trevino@kommunikation.lu.se">meera.trevino@kommunikation.lu.se</a></p>
                  <p class="card-text"><a href="tel:046-222 70 18" class="text-nowrap">046-222 70 18</a> och
                    <a href="tel:0709-52 52 51" class="text-nowrap">0709-52 52 51</a></p>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

</main>
{{render "@breadcrumbs" breadcrumbs}}
<main id="lunds-universitet" class="main">
 <div class="container mb-5 mb-lg-10">
  <div class="row mb-4 mb-lg-6">
   <div class="col">
    <h1 class="mt-0 mb-4 mb-lg-6">{{title}}</h1>
    <div class="position-relative w-100 ">
     {{render "@image" image merge=true}}
    </div>
   </div>
  </div>
  <div class="row">
   <div class="col-12 col-lg-8 mb-5 mb-lg-0">
    <p class="lead">Klimatet och förutsättningarna för kommande generationer att leva i en hållbar värld är
     högaktuella frågor inte minst inför höstens val. Vid Lunds universitet finns ledande forskning som söker
     lösningar på några av vår tids största samhällsutmaningar. Här hittar du nyheter och kontaktpersoner inom
     området.</p>
    <p>Ett förändrat klimat innebär att vi medborgare kommer att behöva ta mer ansvar för att skydda oss själva och
     vår egendom vid extrema väderhändelser. Samtidigt finns det stora skillnader mellan oss vad gäller resurser
     och förmåga att göra detta. En ny avhandling från Lunds universitet menar att det är hög tid att börja prata
     om den enskildes roll även när det gäller effekterna av klimatförändringar.</p>
    {{render "@news-list--focus"}}
    {{render "@pagination"}}
    {{render "@byline"}}
   </div>
   <div class="col-12 col-lg-4 col-xl-3 offset-xl-1">
    {{render "@news-sidebar-experts"}}
    {{render "@news-sidebar-magazine"}}
    {{render "@news-sidebar-newsletter" sidebar-last merge=true}}
   </div>
  </div>
 </div>
 {{render "@news-newsletter-signup"}}
 {{render "@news-press-contact"}}
</main>
{
 "breadcrumbs": {
  "items": [
   {
    "link": "#",
    "text": "Hem"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Nyheter"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Alla nyheter"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Fokus: Hållbarhet"
   }
  ]
 },
 "sidebar-last": {
  "modifiers": [
   ""
  ]
 },
 "title": "Fokus: Hållbarhet",
 "image": {
  "modifiers": [
   "img-fit",
   "mh-450",
   "img-navblock-fade"
  ]
 }
}

There are no notes for this item.