<div class="bg-plaster-25">

  <div class="d-lg-none mh-view-50 overflow-hidden">
    <img src="../../images/_content/placeholder_6@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_6@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_6@2x.jpg 2x" alt="Valet 2018" class=" img-navblock-fade">

  </div>
  <div class="container pb-5 pb-md-8 pb-lg-10 border-lg-bottom border-between">
    <div class="row">
      <div class="col-12 col-lg-8 offset-lg-2 text-center">
        <a href="#" class="nav-block mb-10" aria-label="Focus: Valet 2018">
          <h2 class="nav-block-link mt-5 mt-lg-10 mb-5"> Fokus: Valet 2018&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i>
          </h2>
          <p class="lead">Den 9 september är det val i Sverige. Hur blir det parlamentariska läget och vilka är politikernas största utmaningar? Vid Lunds universitet finns forskning inom flera områden som är högaktuella inför höstens riksdagsval.</p>
        </a>
      </div>
    </div>
    <div class="row">
      <div class="d-none d-lg-block col-lg-6">
        <a href="#" class="nav-block position-relative w-100 h-100">
      <img src="../../images/_content/placeholder_6@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_6@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_6@2x.jpg 2x" alt="Valet 2018" class=" img-navblock-fade">

    <div class="position-absolute p-3 bottom-0 left-0 right-0">
     <div class="blockline">
      <h3 class="h2"><span class="a nav-block-link">Fokus: Valet 2018&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i>
</span>
      </h3>
     </div>
    </div>
   </a>
      </div>
      <div class="col-12 col-lg-6">
        <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Valet: Vi saknar visioner och blundar för ekonomin - Vid dagens möte med fakultetsstyrelsen för…" aria-label="Heading">
          <div class="card-img w-md-auto p-0">
            <div class="card-img-container">
              <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" alt="Valet: Vi saknar visioner och blundar för ekonomin">

            </div>
          </div>
          <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
            <div class="meta mb-0">
              <span class="meta-date" datetime="2018-06-19">19 juni 2018</span>
            </div>

            <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Valet: Vi saknar visioner och blundar för ekonomin</h3>
            <p>Vid dagens möte med fakultetsstyrelsen för…</p>
          </div>
        </a>

        <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Statsvetare: Svensk demokrati levererar - Sverigedemokraternas vågmästarroll i riksdagen har inte lett till kaos och ineffektivitet, vilket många förutsp…"
          aria-label="Heading">
          <div class="card-img w-md-auto p-0">
            <div class="card-img-container">
              <img src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_2@2x.jpg 2x" alt="Statsvetare: Svensk demokrati levererar">

            </div>
          </div>
          <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
            <div class="meta mb-0">
              <span class="meta-date" datetime="2018-06-19">19 juni 2018</span>
            </div>

            <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Statsvetare: Svensk demokrati levererar</h3>
            <p>Sverigedemokraternas vågmästarroll i riksdagen har inte lett till kaos och ineffektivitet, vilket många förutsp…</p>
          </div>
        </a>

        <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent mb-0 flex-md-row mb-6 h-auto" title="Chockade väljare röstar konservativt - Kan ekonomisk oro göra oss mer benägna att byta fot när vi röstar? I trakter där jobb har försvunnit och…"
          aria-label="Heading">
          <div class="card-img w-md-auto p-0">
            <div class="card-img-container">
              <img src="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_3@2x.jpg 2x" alt="Chockade väljare röstar konservativt">

            </div>
          </div>
          <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
            <div class="meta mb-0">
              <span class="meta-date" datetime="2018-06-19">19 juni 2018</span>
            </div>

            <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Chockade väljare röstar konservativt</h3>
            <p>Kan ekonomisk oro göra oss mer benägna att byta fot när vi röstar? I trakter där jobb har försvunnit och…</p>
          </div>
        </a>

      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="d-lg-none mh-view-50 overflow-hidden">
    <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" alt="Valet 2018" class=" img-navblock-fade">

  </div>
  <div class="container pb-5 pb-md-8 pb-lg-10 border-lg-bottom border-between">
    <div class="row">
      <div class="col-12 col-lg-8 offset-lg-2 text-center">
        <a href="#" class="nav-block mb-10" aria-label="Focus: Hållbarhet">
          <h2 class="nav-block-link mt-5 mt-lg-10 mb-5"> Fokus: Hållbarhet&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i>
          </h2>
          <p class="lead">Klimatet och förutsättningarna för kommande generationer att leva i en hållbar värld är högaktuella frågor inte minst inför höstens val. Vid Lunds universitet finns ledande forskning som söker lösningar på några av vår tids största
            samhällsutmaningar. Här hittar du nyheter och kontaktpersoner inom området.</p>
        </a>
      </div>
    </div>
    <div class="row">
      <div class="d-none d-lg-block col-lg-6">
        <a href="#" class="nav-block position-relative w-100 h-100">
      <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" alt="Valet 2018" class=" img-navblock-fade">

    <div class="position-absolute p-3 bottom-0 left-0 right-0">
     <div class="blockline">
      <h3 class="h2"><span class="a nav-block-link">Fokus: Hållbarhet&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i>
</span>
      </h3>
     </div>
    </div>
   </a>
      </div>
      <div class="col-12 col-lg-6">
        <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Stora samhällsvinster med ökad plaståtervinning - En studie från Lunds universitet visar att det finns…" aria-label="Heading">
          <div class="card-img w-md-auto p-0">
            <div class="card-img-container">
              <img src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_2@2x.jpg 2x" alt="Stora samhällsvinster med ökad plaståtervinning">

            </div>
          </div>
          <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
            <div class="meta mb-0">
              <span class="meta-date" datetime="2018-06-19">19 juni 2018</span>
            </div>

            <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Stora samhällsvinster med ökad plaståtervinning</h3>
            <p>En studie från Lunds universitet visar att det finns…</p>
          </div>
        </a>

        <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Forskare granskar klimatpolitiken - Lunds kommun följer den nationella strategin med ett klimatpolitiskt råd och inrättar en motsvarighet på…"
          aria-label="Heading">
          <div class="card-img w-md-auto p-0">
            <div class="card-img-container">
              <img src="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_3@2x.jpg 2x" alt="Forskare granskar klimatpolitiken">

            </div>
          </div>
          <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
            <div class="meta mb-0">
              <span class="meta-date" datetime="2018-06-19">19 juni 2018</span>
            </div>

            <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Forskare granskar klimatpolitiken</h3>
            <p>Lunds kommun följer den nationella strategin med ett klimatpolitiskt råd och inrättar en motsvarighet på…</p>
          </div>
        </a>

        <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent mb-0 flex-md-row mb-6 h-auto" title="Klimatvandra med forskare och konstnärer - Den 17 juni anordnas den första i en serie klimatvandringar i Kristianstads vattenrike. Vandringen…"
          aria-label="Heading">
          <div class="card-img w-md-auto p-0">
            <div class="card-img-container">
              <img src="../../images/_content/placeholder_4@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_4@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_4@2x.jpg 2x" alt="Klimatvandra med forskare och konstnärer">

            </div>
          </div>
          <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
            <div class="meta mb-0">
              <span class="meta-date" datetime="2018-06-19">19 juni 2018</span>
            </div>

            <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Klimatvandra med forskare och konstnärer</h3>
            <p>Den 17 juni anordnas den första i en serie klimatvandringar i Kristianstads vattenrike. Vandringen…</p>
          </div>
        </a>

      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="d-lg-none mh-view-50 overflow-hidden">
    <img src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_2@2x.jpg 2x" alt="Valet 2018" class=" img-navblock-fade">

  </div>
  <div class="container pb-5 pb-md-8 pb-lg-10 border-lg-bottom border-between">
    <div class="row">
      <div class="col-12 col-lg-8 offset-lg-2 text-center">
        <a href="#" class="nav-block mb-10" aria-label="Focus: Cancer">
          <h2 class="nav-block-link mt-5 mt-lg-10 mb-5"> Fokus: Cancer&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i>
          </h2>
          <p class="lead">Cancer är en av våra stora folksjukdomar och vid Lunds universitet finns omfattande forskning på cancer. Det pågår dels forskning kring att förstå grundläggande mekanismer av cancer och dels kliniskt nära forskning som kommer patienterna
            snabbare tillgodo.</p>
        </a>
      </div>
    </div>
    <div class="row">
      <div class="d-none d-lg-block col-lg-6">
        <a href="#" class="nav-block position-relative w-100 h-100">
      <img src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_2@2x.jpg 2x" alt="Valet 2018" class=" img-navblock-fade">

    <div class="position-absolute p-3 bottom-0 left-0 right-0">
     <div class="blockline">
      <h3 class="h2"><span class="a nav-block-link">Fokus: Cancer&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i>
</span>
      </h3>
     </div>
    </div>
   </a>
      </div>
      <div class="col-12 col-lg-6">
        <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Nytt ljus över sambandet mellan cancer 
hos män och risk för missbildning hos 
deras barn" aria-label="Heading">
          <div class="card-img w-md-auto p-0">
            <div class="card-img-container">
              <img src="../../images/default/seal-300x200@1x.jpg" srcset="../../images/default/seal-300x200@1x.jpg 1x, ../../images/default/seal-300x200@2x.jpg 2x" alt="Stora samhällsvinster med ökad plaståtervinning">

            </div>
          </div>
          <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
            <div class="meta mb-0">
              <span class="meta-date" datetime="2018-06-19">19 juni 2018</span>
            </div>

            <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Nytt ljus över sambandet mellan cancer hos män och risk för missbildning hos deras barn</h3>

          </div>
        </a>

        <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Lysande molekyler visar hur farliga cancerceller kan bekämpas - En grupp forskare vid Lunds universitet har utvecklat…" aria-label="Heading">
          <div class="card-img w-md-auto p-0">
            <div class="card-img-container">
              <img src="../../images/_content/placeholder_4@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_4@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_4@2x.jpg 2x" alt="Forskare granskar klimatpolitiken">

            </div>
          </div>
          <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
            <div class="meta mb-0">
              <span class="meta-date" datetime="2018-06-19">19 juni 2018</span>
            </div>

            <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Lysande molekyler visar hur farliga cancerceller kan bekämpas</h3>
            <p>En grupp forskare vid Lunds universitet har utvecklat…</p>
          </div>
        </a>

        <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent mb-0 flex-md-row mb-6 h-auto" title="Frågor om prostatacancer ska lösas när databaser knyts ihop - Nu ska data från sammanlagt mer än 400 000 patienter…" aria-label="Heading">
          <div class="card-img w-md-auto p-0">
            <div class="card-img-container">
              <img src="../../images/_content/placeholder_5@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_5@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_5@2x.jpg 2x" alt="Klimatvandra med forskare och konstnärer">

            </div>
          </div>
          <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
            <div class="meta mb-0">
              <span class="meta-date" datetime="2018-06-19">19 juni 2018</span>
            </div>

            <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Frågor om prostatacancer ska lösas när databaser knyts ihop</h3>
            <p>Nu ska data från sammanlagt mer än 400 000 patienter…</p>
          </div>
        </a>

      </div>
    </div>
  </div>

</div>
<div class="bg-plaster-25">
 {{#each items}}
  {{render (concat "@" ../item-component) this merge=true}}
 {{/each}}
</div>
{
 "_full-screen": true,
 "item-component": "news-focus-item",
 "items": [
  {
   "title": "Valet 2018",
   "lead": "Den 9 september är det val i Sverige. Hur blir det parlamentariska läget och vilka är politikernas största utmaningar? Vid Lunds universitet finns forskning inom flera områden som är högaktuella inför höstens riksdagsval.",
   "image": {
    "src": "/images/_content/placeholder_6@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/placeholder_6@2x.jpg",
    "alt": "Valet 2018",
    "modifiers": [
     "img-navblock-fade"
    ]
   },
   "items": [
    {
     "heading": "Valet: Vi saknar visioner och blundar för ekonomin",
     "lead": "Vid dagens möte med fakultetsstyrelsen för…",
     "image": {
      "src": "/images/_content/placeholder_1@1x.jpg",
      "src-2x": "/images/_content/placeholder_1@2x.jpg",
      "alt": "Valet: Vi saknar visioner och blundar för ekonomin"
     },
     "image-modifiers": [
      ""
     ]
    },
    {
     "heading": "Statsvetare: Svensk demokrati levererar",
     "lead": "Sverigedemokraternas vågmästarroll i riksdagen har inte lett till kaos och ineffektivitet, vilket många förutsp…",
     "image": {
      "src": "/images/_content/placeholder_2@1x.jpg",
      "src-2x": "/images/_content/placeholder_2@2x.jpg",
      "alt": "Statsvetare: Svensk demokrati levererar"
     },
     "image-modifiers": [
      ""
     ]
    },
    {
     "heading": "Chockade väljare röstar konservativt",
     "lead": "Kan ekonomisk oro göra oss mer benägna att byta fot när vi röstar? I trakter där jobb har försvunnit och…",
     "image": {
      "src": "/images/_content/placeholder_3@1x.jpg",
      "src-2x": "/images/_content/placeholder_3@2x.jpg",
      "alt": "Chockade väljare röstar konservativt"
     },
     "image-modifiers": [
      ""
     ]
    }
   ]
  },
  {
   "title": "Hållbarhet",
   "lead": "Klimatet och förutsättningarna för kommande generationer att leva i en hållbar värld är högaktuella frågor inte minst inför höstens val. Vid Lunds universitet finns ledande forskning som söker lösningar på några av vår tids största samhällsutmaningar. Här hittar du nyheter och kontaktpersoner inom området.",
   "image": {
    "src": "/images/_content/placeholder_1@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/placeholder_1@2x.jpg",
    "alt": "Valet 2018",
    "modifiers": [
     "img-navblock-fade"
    ]
   },
   "items": [
    {
     "heading": "Stora samhällsvinster med ökad plaståtervinning",
     "lead": "En studie från Lunds universitet visar att det finns…",
     "image": {
      "src": "/images/_content/placeholder_2@1x.jpg",
      "src-2x": "/images/_content/placeholder_2@2x.jpg",
      "alt": "Stora samhällsvinster med ökad plaståtervinning"
     },
     "image-modifiers": [
      ""
     ]
    },
    {
     "heading": "Forskare granskar klimatpolitiken",
     "lead": "Lunds kommun följer den nationella strategin med ett klimatpolitiskt råd och inrättar en motsvarighet på…",
     "image": {
      "src": "/images/_content/placeholder_3@1x.jpg",
      "src-2x": "/images/_content/placeholder_3@2x.jpg",
      "alt": "Forskare granskar klimatpolitiken"
     },
     "image-modifiers": [
      ""
     ]
    },
    {
     "heading": "Klimatvandra med forskare och konstnärer",
     "lead": "Den 17 juni anordnas den första i en serie klimatvandringar i Kristianstads vattenrike. Vandringen…",
     "image": {
      "src": "/images/_content/placeholder_4@1x.jpg",
      "src-2x": "/images/_content/placeholder_4@2x.jpg",
      "alt": "Klimatvandra med forskare och konstnärer"
     },
     "image-modifiers": [
      ""
     ]
    }
   ]
  },
  {
   "title": "Cancer",
   "lead": "Cancer är en av våra stora folksjukdomar och vid Lunds universitet finns omfattande forskning på cancer. Det pågår dels forskning kring att förstå grundläggande mekanismer av cancer och dels kliniskt nära forskning som kommer patienterna snabbare tillgodo.",
   "image": {
    "src": "/images/_content/placeholder_2@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/placeholder_2@2x.jpg",
    "alt": "Valet 2018",
    "modifiers": [
     "img-navblock-fade"
    ]
   },
   "items": [
    {
     "heading": "Nytt ljus över sambandet mellan cancer 
hos män och risk för missbildning hos 
deras barn",
     "lead": "",
     "image": {
      "src": "/images/default/seal-300x200@1x.jpg",
      "src-2x": "/images/default/seal-300x200@2x.jpg",
      "alt": "Stora samhällsvinster med ökad plaståtervinning"
     },
     "image-modifiers": [
      ""
     ]
    },
    {
     "heading": "Lysande molekyler visar hur farliga cancerceller kan bekämpas",
     "lead": "En grupp forskare vid Lunds universitet har utvecklat…",
     "image": {
      "src": "/images/_content/placeholder_4@1x.jpg",
      "src-2x": "/images/_content/placeholder_4@2x.jpg",
      "alt": "Forskare granskar klimatpolitiken"
     },
     "image-modifiers": [
      ""
     ]
    },
    {
     "heading": "Frågor om prostatacancer ska lösas när databaser knyts ihop",
     "lead": "Nu ska data från sammanlagt mer än 400 000 patienter…",
     "image": {
      "src": "/images/_content/placeholder_5@1x.jpg",
      "src-2x": "/images/_content/placeholder_5@2x.jpg",
      "alt": "Klimatvandra med forskare och konstnärer"
     },
     "image-modifiers": [
      ""
     ]
    }
   ]
  }
 ]
}

There are no notes for this item.