<div class="container pt-2 pt-lg-3 ">
  <nav aria-label="breadcrumb">
    <ol class="breadcrumb m-0 p-0 mb-0 font-size-sm bg-transparent">
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0"><a href="../../#.html">Hem</a></li>
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0 active" aria-current="page">Nyheter</li>
    </ol>
  </nav>
</div>

<main id="lunds-universitet" class="main">
  <div class="container">
    <div class="row mb-3">
      <div class="col">
        <h1 class="">Nyheter</h1>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col">
        <div class="masonry-container masonry-container-3by2">
          <div class="masonry masonry-wide masonry-rows">
            <div class="masonry-row masonry-row-60">
              <div class="masonry-tile">
                <a href="#" class="nav-block masonry-tile-img">
                  <div class="masonry-tile-img-bg">
                    <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" alt="Ekonomihögskolans finansprogram bland de 50 bästa i världen">

                  </div>
                  <div class="masonry-tile-img-content">
                    <div class="blockline">
                      <h1><span class="a nav-block-link">Skalbagge ger dieselmotorn en ny chans&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span>
                      </h1>
                    </div>
                  </div>
                </a>
              </div>

            </div>
            <div class="masonry-row masonry-row-40">
              <div class="masonry-cols">
                <div class="masonry-col masonry-col-50">
                  <div class="masonry-tile">
                    <a href="#" class="nav-block nav-block-sky nav-block-fade-sky" aria-label="“Marken blir som en torr disktrasa”">
                      <div class="p-3 p-lg-5">
                        <h1><span class="a nav-block-link">“Marken blir som en torr disktrasa”&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span></h1>
                        <p>Värmerekorden frodas. I år uppmättes den varmaste svenska majtemperaturen på över hundra år. Och även om det lokala vädret i Sverige egentligen inte säger någonting om de globala klimatförändringarna…</p>
                      </div>
                    </a>
                  </div>

                </div>
                <div class="masonry-col masonry-col-50">
                  <div class="masonry-tile">
                    <a href="#" class="nav-block masonry-tile-img">
                      <div class="masonry-tile-img-bg">
                        <img src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_2@2x.jpg 2x" alt="Nyhet! BSc International Business startar i höst">

                      </div>
                      <div class="masonry-tile-img-content">
                        <div class="blockline">
                          <h1><span class="a nav-block-link">Studenter tävlar i syntetisk biologi&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i></span>
                          </h1>
                        </div>
                      </div>
                    </a>
                  </div>

                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>

      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="container mt-5 mb-9">
    <div class="row">
      <div class="col-12 col-lg-8 mb-5 mb-lg-0">
        <div class="row">
          <div class="col">
            <h2 class=" mt-0 mb-4">Senaste nyheter</h2>

          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="col">
            <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Fotbollen - en kollektiv saga - Vilka är de starka drivkrafterna bakom fotbollsfansens hängivenhet? Etnologen Katarzyna Herd forskar på vad som är så magiskt med fotboll och hur det kom sig att sporten blivit en nästintill självklar del av vår historia och populärkultur."
              aria-label="Heading">
              <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
                <div class="card-img-container">
                  <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" alt="Fotbollen - en kollektiv saga">

                </div>
              </div>
              <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
                <div class="meta mb-0">
                  <span class="meta-date" datetime="2018-06-19">19 juni 2018</span>
                </div>

                <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Fotbollen - en kollektiv saga</h3>
                <p>Vilka är de starka drivkrafterna bakom fotbollsfansens hängivenhet? Etnologen Katarzyna Herd forskar på vad som är så magiskt med fotboll och hur det kom sig att sporten blivit en nästintill självklar del av vår historia
                  och populärkultur.</p>
              </div>
            </a>

            <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Dagens bryggerier har anor från järnåldern - Arkeologer har funnit förkolnat skalkorn med groddar som visar att man producerat malt till ölbryggning i Norden redan under järnåldern. Fynden som gjorts i Uppåkra utanför Lund tyder på att man framställt öl i stor skala, för högtider och handel, vilket också stärker bilden av Uppåkra..."
              aria-label="Heading">
              <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
                <div class="card-img-container">
                  <img src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_2@2x.jpg 2x" alt="Dagens bryggerier har anor från järnåldern">

                </div>
              </div>
              <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
                <div class="meta mb-0">
                  <span class="meta-date" datetime="2018-06-19">19 juni 2018</span>
                </div>

                <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Dagens bryggerier har anor från järnåldern</h3>
                <p>Arkeologer har funnit förkolnat skalkorn med groddar som visar att man producerat malt till ölbryggning i Norden redan under järnåldern. Fynden som gjorts i Uppåkra utanför Lund tyder på att man framställt öl i stor skala,
                  för högtider och handel, vilket också stärker bilden av Uppåkra...</p>
              </div>
            </a>

            <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Ny styrelse för EFL utsedd - Vid dagens möte med fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan utsågs Jesper Falkheimer, Charlotta Johnsson samt Stein Kleppestø till ledamöter i styrelsen för stiftelsen EFL. Som ordförande för EFL:s styrelse föreslås Stein Kleppestø."
              aria-label="Heading">
              <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
                <div class="card-img-container">
                  <img src="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_3@2x.jpg 2x" alt="Ny styrelse för EFL utsedd">

                </div>
              </div>
              <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
                <div class="meta mb-0">
                  <span class="meta-date" datetime="2018-06-19">19 juni 2018</span>
                </div>

                <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Ny styrelse för EFL utsedd</h3>
                <p>Vid dagens möte med fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan utsågs Jesper Falkheimer, Charlotta Johnsson samt Stein Kleppestø till ledamöter i styrelsen för stiftelsen EFL. Som ordförande för EFL:s styrelse föreslås Stein
                  Kleppestø.</p>
              </div>
            </a>

            <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar - Riklig pollinering med många och olika pollinerande insekter ger jordgubbar som växer snabbare, har jämnare form, väger mer och har bättre hållbarhet än om jordgubbsplantorna endast besöks av ett…"
              aria-label="Heading">
              <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
                <div class="card-img-container">
                  <img src="../../images/_content/placeholder_4@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_4@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_4@2x.jpg 2x" alt="Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar">

                </div>
              </div>
              <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
                <div class="meta mb-0">
                  <span class="meta-date" datetime="2018-06-19">19 juni 2018</span>
                </div>

                <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar</h3>
                <p>Riklig pollinering med många och olika pollinerande insekter ger jordgubbar som växer snabbare, har jämnare form, väger mer och har bättre hållbarhet än om jordgubbsplantorna endast besöks av ett…</p>
              </div>
            </a>

            <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Rekordresultat för Lunds universitets holdingbolag - Med tolv nya bolagsinvesteringar, fyra noteringar, två industriella exits och ett positivt resultat om drygt 21 miljoner kronor gör LU Holding sitt bästa resultat någonsin. Sedan starten 1997 har bolaget investerat i drygt 100 bolag genom åren och har nu byggt upp ett långsiktigt..."
              aria-label="Heading">
              <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
                <div class="card-img-container">
                  <img src="../../images/_content/placeholder_5@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_5@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_5@2x.jpg 2x" alt="Rekordresultat för Lunds universitets holdingbolag">

                </div>
              </div>
              <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
                <div class="meta mb-0">
                  <span class="meta-date" datetime="2018-06-19">19 juni 2018</span>
                </div>

                <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Rekordresultat för Lunds universitets holdingbolag</h3>
                <p>Med tolv nya bolagsinvesteringar, fyra noteringar, två industriella exits och ett positivt resultat om drygt 21 miljoner kronor gör LU Holding sitt bästa resultat någonsin. Sedan starten 1997 har bolaget investerat i drygt
                  100 bolag genom åren och har nu byggt upp ett långsiktigt...</p>
              </div>
            </a>

          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="col">
            <div class=" mt-5 text-right font-weight-normal">
              <a href="../../#.html" class="nav-undecorated">Fler nyheter&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
</a>
            </div>

          </div>
        </div>

      </div>
      <div class="col-12 col-lg-4 col-xl-3 offset-xl-1">
        <div class="row">
          <div class="col">
            <div class="bg-flower-25 p-5 mb-5">
              <h3 class="mt-0 mb-3">Nyhetskategorier</h3>
              <ul class="nav flex-column nmx-3">
                <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link py-1">Medicin &amp; hälsa</a></li>
                <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link py-1">Samhälle &amp; Ekonomi</a></li>
                <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link py-1">Naturvetenskap &amp; Teknik</a></li>
                <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link py-1">Humaniora &amp; Teologi</a></li>
                <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link py-1">Konst, Musik &amp; Teater</a></li>
                <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link py-1">Övriga Nyheter</a></li>
              </ul>
            </div>

          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="col">
            <div class=" mb-5">
              <a class="twitter-timeline" data-height="740" data-chrome="nofooter" href="https://twitter.com/Lundsuni?ref_src=twsrc%5Etfw">Tweets by Lundsuni</a>
              <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
            </div>

          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="bg-plaster-25">

    <div class="d-lg-none mh-view-50 overflow-hidden">
      <img src="../../images/_content/placeholder_6@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_6@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_6@2x.jpg 2x" alt="Valet 2018" class=" img-navblock-fade">

    </div>
    <div class="container pb-5 pb-md-8 pb-lg-10 border-lg-bottom border-between">
      <div class="row">
        <div class="col-12 col-lg-8 offset-lg-2 text-center">
          <a href="#" class="nav-block mb-10" aria-label="Focus: Valet 2018">
            <h2 class="nav-block-link mt-5 mt-lg-10 mb-5"> Fokus: Valet 2018&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i>
            </h2>
            <p class="lead">Den 9 september är det val i Sverige. Hur blir det parlamentariska läget och vilka är politikernas största utmaningar? Vid Lunds universitet finns forskning inom flera områden som är högaktuella inför höstens riksdagsval.</p>
          </a>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="d-none d-lg-block col-lg-6">
          <a href="#" class="nav-block position-relative w-100 h-100">
      <img src="../../images/_content/placeholder_6@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_6@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_6@2x.jpg 2x" alt="Valet 2018" class=" img-navblock-fade">

    <div class="position-absolute p-3 bottom-0 left-0 right-0">
     <div class="blockline">
      <h3 class="h2"><span class="a nav-block-link">Fokus: Valet 2018&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i>
</span>
      </h3>
     </div>
    </div>
   </a>
        </div>
        <div class="col-12 col-lg-6">
          <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Valet: Vi saknar visioner och blundar för ekonomin - Vid dagens möte med fakultetsstyrelsen för…" aria-label="Heading">
            <div class="card-img w-md-auto p-0">
              <div class="card-img-container">
                <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" alt="Valet: Vi saknar visioner och blundar för ekonomin">

              </div>
            </div>
            <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
              <div class="meta mb-0">
                <span class="meta-date" datetime="2018-06-19">19 juni 2018</span>
              </div>

              <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Valet: Vi saknar visioner och blundar för ekonomin</h3>
              <p>Vid dagens möte med fakultetsstyrelsen för…</p>
            </div>
          </a>

          <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Statsvetare: Svensk demokrati levererar - Sverigedemokraternas vågmästarroll i riksdagen har inte lett till kaos och ineffektivitet, vilket många förutsp…"
            aria-label="Heading">
            <div class="card-img w-md-auto p-0">
              <div class="card-img-container">
                <img src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_2@2x.jpg 2x" alt="Statsvetare: Svensk demokrati levererar">

              </div>
            </div>
            <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
              <div class="meta mb-0">
                <span class="meta-date" datetime="2018-06-19">19 juni 2018</span>
              </div>

              <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Statsvetare: Svensk demokrati levererar</h3>
              <p>Sverigedemokraternas vågmästarroll i riksdagen har inte lett till kaos och ineffektivitet, vilket många förutsp…</p>
            </div>
          </a>

          <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent mb-0 flex-md-row mb-6 h-auto" title="Chockade väljare röstar konservativt - Kan ekonomisk oro göra oss mer benägna att byta fot när vi röstar? I trakter där jobb har försvunnit och…"
            aria-label="Heading">
            <div class="card-img w-md-auto p-0">
              <div class="card-img-container">
                <img src="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_3@2x.jpg 2x" alt="Chockade väljare röstar konservativt">

              </div>
            </div>
            <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
              <div class="meta mb-0">
                <span class="meta-date" datetime="2018-06-19">19 juni 2018</span>
              </div>

              <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Chockade väljare röstar konservativt</h3>
              <p>Kan ekonomisk oro göra oss mer benägna att byta fot när vi röstar? I trakter där jobb har försvunnit och…</p>
            </div>
          </a>

        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="d-lg-none mh-view-50 overflow-hidden">
      <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" alt="Valet 2018" class=" img-navblock-fade">

    </div>
    <div class="container pb-5 pb-md-8 pb-lg-10 border-lg-bottom border-between">
      <div class="row">
        <div class="col-12 col-lg-8 offset-lg-2 text-center">
          <a href="#" class="nav-block mb-10" aria-label="Focus: Hållbarhet">
            <h2 class="nav-block-link mt-5 mt-lg-10 mb-5"> Fokus: Hållbarhet&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i>
            </h2>
            <p class="lead">Klimatet och förutsättningarna för kommande generationer att leva i en hållbar värld är högaktuella frågor inte minst inför höstens val. Vid Lunds universitet finns ledande forskning som söker lösningar på några av vår tids största
              samhällsutmaningar. Här hittar du nyheter och kontaktpersoner inom området.</p>
          </a>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="d-none d-lg-block col-lg-6">
          <a href="#" class="nav-block position-relative w-100 h-100">
      <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" alt="Valet 2018" class=" img-navblock-fade">

    <div class="position-absolute p-3 bottom-0 left-0 right-0">
     <div class="blockline">
      <h3 class="h2"><span class="a nav-block-link">Fokus: Hållbarhet&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i>
</span>
      </h3>
     </div>
    </div>
   </a>
        </div>
        <div class="col-12 col-lg-6">
          <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Stora samhällsvinster med ökad plaståtervinning - En studie från Lunds universitet visar att det finns…" aria-label="Heading">
            <div class="card-img w-md-auto p-0">
              <div class="card-img-container">
                <img src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_2@2x.jpg 2x" alt="Stora samhällsvinster med ökad plaståtervinning">

              </div>
            </div>
            <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
              <div class="meta mb-0">
                <span class="meta-date" datetime="2018-06-19">19 juni 2018</span>
              </div>

              <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Stora samhällsvinster med ökad plaståtervinning</h3>
              <p>En studie från Lunds universitet visar att det finns…</p>
            </div>
          </a>

          <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Forskare granskar klimatpolitiken - Lunds kommun följer den nationella strategin med ett klimatpolitiskt råd och inrättar en motsvarighet på…"
            aria-label="Heading">
            <div class="card-img w-md-auto p-0">
              <div class="card-img-container">
                <img src="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_3@2x.jpg 2x" alt="Forskare granskar klimatpolitiken">

              </div>
            </div>
            <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
              <div class="meta mb-0">
                <span class="meta-date" datetime="2018-06-19">19 juni 2018</span>
              </div>

              <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Forskare granskar klimatpolitiken</h3>
              <p>Lunds kommun följer den nationella strategin med ett klimatpolitiskt råd och inrättar en motsvarighet på…</p>
            </div>
          </a>

          <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent mb-0 flex-md-row mb-6 h-auto" title="Klimatvandra med forskare och konstnärer - Den 17 juni anordnas den första i en serie klimatvandringar i Kristianstads vattenrike. Vandringen…"
            aria-label="Heading">
            <div class="card-img w-md-auto p-0">
              <div class="card-img-container">
                <img src="../../images/_content/placeholder_4@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_4@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_4@2x.jpg 2x" alt="Klimatvandra med forskare och konstnärer">

              </div>
            </div>
            <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
              <div class="meta mb-0">
                <span class="meta-date" datetime="2018-06-19">19 juni 2018</span>
              </div>

              <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Klimatvandra med forskare och konstnärer</h3>
              <p>Den 17 juni anordnas den första i en serie klimatvandringar i Kristianstads vattenrike. Vandringen…</p>
            </div>
          </a>

        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="d-lg-none mh-view-50 overflow-hidden">
      <img src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_2@2x.jpg 2x" alt="Valet 2018" class=" img-navblock-fade">

    </div>
    <div class="container pb-5 pb-md-8 pb-lg-10 border-lg-bottom border-between">
      <div class="row">
        <div class="col-12 col-lg-8 offset-lg-2 text-center">
          <a href="#" class="nav-block mb-10" aria-label="Focus: Cancer">
            <h2 class="nav-block-link mt-5 mt-lg-10 mb-5"> Fokus: Cancer&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i>
            </h2>
            <p class="lead">Cancer är en av våra stora folksjukdomar och vid Lunds universitet finns omfattande forskning på cancer. Det pågår dels forskning kring att förstå grundläggande mekanismer av cancer och dels kliniskt nära forskning som kommer patienterna
              snabbare tillgodo.</p>
          </a>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="d-none d-lg-block col-lg-6">
          <a href="#" class="nav-block position-relative w-100 h-100">
      <img src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_2@2x.jpg 2x" alt="Valet 2018" class=" img-navblock-fade">

    <div class="position-absolute p-3 bottom-0 left-0 right-0">
     <div class="blockline">
      <h3 class="h2"><span class="a nav-block-link">Fokus: Cancer&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-sm"></i>
</span>
      </h3>
     </div>
    </div>
   </a>
        </div>
        <div class="col-12 col-lg-6">
          <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Nytt ljus över sambandet mellan cancer 
hos män och risk för missbildning hos 
deras barn" aria-label="Heading">
            <div class="card-img w-md-auto p-0">
              <div class="card-img-container">
                <img src="../../images/default/seal-300x200@1x.jpg" srcset="../../images/default/seal-300x200@1x.jpg 1x, ../../images/default/seal-300x200@2x.jpg 2x" alt="Stora samhällsvinster med ökad plaståtervinning">

              </div>
            </div>
            <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
              <div class="meta mb-0">
                <span class="meta-date" datetime="2018-06-19">19 juni 2018</span>
              </div>

              <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Nytt ljus över sambandet mellan cancer hos män och risk för missbildning hos deras barn</h3>

            </div>
          </a>

          <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Lysande molekyler visar hur farliga cancerceller kan bekämpas - En grupp forskare vid Lunds universitet har utvecklat…" aria-label="Heading">
            <div class="card-img w-md-auto p-0">
              <div class="card-img-container">
                <img src="../../images/_content/placeholder_4@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_4@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_4@2x.jpg 2x" alt="Forskare granskar klimatpolitiken">

              </div>
            </div>
            <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
              <div class="meta mb-0">
                <span class="meta-date" datetime="2018-06-19">19 juni 2018</span>
              </div>

              <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Lysande molekyler visar hur farliga cancerceller kan bekämpas</h3>
              <p>En grupp forskare vid Lunds universitet har utvecklat…</p>
            </div>
          </a>

          <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent mb-0 flex-md-row mb-6 h-auto" title="Frågor om prostatacancer ska lösas när databaser knyts ihop - Nu ska data från sammanlagt mer än 400 000 patienter…" aria-label="Heading">
            <div class="card-img w-md-auto p-0">
              <div class="card-img-container">
                <img src="../../images/_content/placeholder_5@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_5@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_5@2x.jpg 2x" alt="Klimatvandra med forskare och konstnärer">

              </div>
            </div>
            <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
              <div class="meta mb-0">
                <span class="meta-date" datetime="2018-06-19">19 juni 2018</span>
              </div>

              <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Frågor om prostatacancer ska lösas när databaser knyts ihop</h3>
              <p>Nu ska data från sammanlagt mer än 400 000 patienter…</p>
            </div>
          </a>

        </div>
      </div>
    </div>

  </div>

  <div class="bg-sky-50 py-5 py-lg-9">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col col-lg-8 offset-lg-2 col-xl-6 offset-xl-3 text-center">
          <h2 class="mt-0">Intresserad av forskning och samhälle? Prenumerera på Apropå!</h2>
          <p class="mt-3">I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.</p>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col col-lg-8 offset-lg-2 col-xl-6 offset-xl-3 justify-content-center">
          <form action="#" class="mt-5">
            <div class="form-group">
              <label class="text-center d-block">
  Ange din e-postadress
  <div class="input-group">
   <input type="email" class="form-control" name="email">
   <div class="input-group-append d-none d-lg-block">
    <button class="btn btn-primary rounded-0" type="submit">Anmäl dig</button>
   </div>
  </div>
 </label>
              <div class="d-flex d-lg-none justify-content-center">
                <button class="btn rounded btn-primary" type="submit">Anmäl dig</button>
              </div>
            </div>

          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="bg-flower-25 py-5 py-lg-9">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-12 col-md-10 offset-md-1 text-center">
          <h2 class="mt-0 mb-7">Presskontakter</h2>
          <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
              <div class="card bg-transparent mb-5">
                <div class="px-lg-9">
                  <img src="../../images/_content/avatar-b@1x.jpg" srcset="../../images/_content/avatar-b@1x.jpg 1x, ../../images/_content/avatar-b@2x.jpg 2x" alt="Lorenzo Larsen" class=" card-image-top card-image-narrow">

                </div>
                <div class="card-body">
                  <div class="h5 card-title mt-0">Lorenzo Larsen</div>
                  <p class="card-text"><a href="mailto:lorenzo.larsen@kommunikation.lu.se">lorenzo.larsen@kommunikation.lu.se</a></p>
                  <p class="card-text"><a href="tel:046-222 70 17" class="text-nowrap">046-222 70 17</a> och
                    <a href="tel:0727-38 58 58" class="text-nowrap">0727-38 58 58</a></p>
                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
              <div class="card bg-transparent mb-5">
                <div class="px-lg-9">
                  <img src="../../images/_content/avatar-a@1x.jpg" srcset="../../images/_content/avatar-a@1x.jpg 1x, ../../images/_content/avatar-a@2x.jpg 2x" alt="Velma Andersson" class=" card-image-top card-image-narrow">

                </div>
                <div class="card-body">
                  <div class="h5 card-title mt-0">Velma Andersson</div>
                  <p class="card-text"><a href="mailto:velma.andersson@kommunikation.lu.se">velma.andersson@kommunikation.lu.se</a></p>
                  <p class="card-text"><a href="tel:046-222 70 28" class="text-nowrap">046-222 70 28</a> och
                    <a href="tel:0701-47 27 40" class="text-nowrap">0701-47 27 40</a></p>
                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
              <div class="card bg-transparent mb-5">
                <div class="px-lg-9">
                  <img src="../../images/default/seal-190x220@1x.png" srcset="../../images/default/seal-190x220@1x.png 1x, ../../images/default/seal-190x220@2x.png 2x" alt="Meera Trevino" class=" card-image-top card-image-narrow">

                </div>
                <div class="card-body">
                  <div class="h5 card-title mt-0">Meera Trevino</div>
                  <p class="card-text"><a href="mailto:meera.trevino@kommunikation.lu.se">meera.trevino@kommunikation.lu.se</a></p>
                  <p class="card-text"><a href="tel:046-222 70 18" class="text-nowrap">046-222 70 18</a> och
                    <a href="tel:0709-52 52 51" class="text-nowrap">0709-52 52 51</a></p>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

</main>
{{render "@breadcrumbs" breadcrumbs}}
<main id="lunds-universitet" class="main">
 <div class="container">
  <div class="row mb-3">
   <div class="col">{{render "@heading" heading merge=true}}</div>
  </div>
 </div>
 <div class="container">
  <div class="row">
   <div class="col">
    {{render "@masonry-layout--news"}}
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="container mt-5 mb-9">
  <div class="row">
   <div class="col-12 col-lg-8 mb-5 mb-lg-0">
    {{render "@news-list--latest"}}
   </div>
   <div class="col-12 col-lg-4 col-xl-3 offset-xl-1">
    <div class="row">
     <div class="col">
      {{render "@news-sidebar-categories"}}
     </div>
    </div>
    <div class="row">
     <div class="col">
      {{render "@news-sidebar-tweets"}}
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
 {{render (concat "@" focus)}}
 {{render "@news-newsletter-signup"}}
 {{render "@news-press-contact"}}
</main>
{
 "breadcrumbs": {
  "items": [
   {
    "link": "#",
    "text": "Hem"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Nyheter"
   }
  ]
 },
 "heading": {
  "content": "Nyheter"
 },
 "focus": "news-focus"
}

There are no notes for this item.