<div class="row">
  <div class="col">
    <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Fotbollen - en kollektiv saga - Vilka är de starka drivkrafterna bakom fotbollsfansens hängivenhet? Etnologen Katarzyna Herd forskar på vad som är så magiskt med…"
      aria-label="Heading">
      <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
        <div class="card-img-container">
          <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" alt="Fotbollen - en kollektiv saga">

        </div>
      </div>
      <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
        <div class="meta mb-0">
          <span class="meta-date" datetime="2018-06-19">19 juni 2018</span>
        </div>

        <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Fotbollen - en kollektiv saga</h3>
        <p>Vilka är de starka drivkrafterna bakom fotbollsfansens hängivenhet? Etnologen Katarzyna Herd forskar på vad som är så magiskt med…</p>
      </div>
    </a>

    <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Dagens bryggerier har anor från järnåldern - Arkeologer har funnit förkolnat skalkorn med groddar som visar att man producerat malt till ölbryggning i Norden redan under järnåldern..."
      aria-label="Heading">
      <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
        <div class="card-img-container">
          <img src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_2@2x.jpg 2x" alt="Dagens bryggerier har anor från järnåldern">

        </div>
      </div>
      <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
        <div class="meta mb-0">
          <span class="meta-date" datetime="2018-06-18">18 juni 2018</span>
        </div>

        <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Dagens bryggerier har anor från järnåldern</h3>
        <p>Arkeologer har funnit förkolnat skalkorn med groddar som visar att man producerat malt till ölbryggning i Norden redan under järnåldern...</p>
      </div>
    </a>

    <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Ny styrelse för EFL utsedd - Vid dagens möte med fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan utsågs Jesper Falkheimer, Charlotta Johnsson samt Stein Kleppestø..."
      aria-label="Heading">
      <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
        <div class="card-img-container">
          <img src="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_3@2x.jpg 2x" alt="Ny styrelse för EFL utsedd">

        </div>
      </div>
      <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
        <div class="meta mb-0">
          <span class="meta-date" datetime="2018-06-17">17 juni 2018</span>
        </div>

        <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Ny styrelse för EFL utsedd</h3>
        <p>Vid dagens möte med fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan utsågs Jesper Falkheimer, Charlotta Johnsson samt Stein Kleppestø...</p>
      </div>
    </a>

    <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar - Riklig pollinering med många och olika pollinerande insekter ger…"
      aria-label="Heading">
      <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
        <div class="card-img-container">
          <img src="../../images/_content/placeholder_4@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_4@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_4@2x.jpg 2x" alt="Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar">

        </div>
      </div>
      <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
        <div class="meta mb-0">
          <span class="meta-date" datetime="2018-06-16">16 juni 2018</span>
        </div>

        <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar</h3>
        <p>Riklig pollinering med många och olika pollinerande insekter ger…</p>
      </div>
    </a>

    <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Ny styrelse för EFL utsedd - Vid dagens möte med fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan utsågs Jesper Falkheimer, Charlotta Johnsson samt Stein Kleppestø..."
      aria-label="Heading">
      <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
        <div class="card-img-container">
          <img src="../../images/_content/placeholder_5@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_5@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_5@2x.jpg 2x" alt="Ny styrelse för EFL utsedd">

        </div>
      </div>
      <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
        <div class="meta mb-0">
          <span class="meta-date" datetime="2018-06-15">15 juni 2018</span>
        </div>

        <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Ny styrelse för EFL utsedd</h3>
        <p>Vid dagens möte med fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan utsågs Jesper Falkheimer, Charlotta Johnsson samt Stein Kleppestø...</p>
      </div>
    </a>

    <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Mindre solel när försäljningen inte anpassas till marknaden - Solel passar många länder och skulle kunna vara vanligare…" aria-label="Heading">
      <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
        <div class="card-img-container">
          <img src="../../images/_content/placeholder_6@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_6@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_6@2x.jpg 2x" alt="Mindre solel när försäljningen inte anpassas till marknaden">

        </div>
      </div>
      <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
        <div class="meta mb-0">
          <span class="meta-date" datetime="2018-06-14">14 juni 2018</span>
        </div>

        <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Mindre solel när försäljningen inte anpassas till marknaden</h3>
        <p>Solel passar många länder och skulle kunna vara vanligare…</p>
      </div>
    </a>

    <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Så kan jordbruket klara torkan - Hur kan jordbruket och samhället i övrigt anpassa sig till ett allt lynnigare väder? Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära..."
      aria-label="Heading">
      <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
        <div class="card-img-container">
          <img src="../../images/default/seal-300x200@1x.jpg" srcset="../../images/default/seal-300x200@1x.jpg 1x, ../../images/default/seal-300x200@2x.jpg 2x" alt="Så kan jordbruket klara torkan">

        </div>
      </div>
      <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
        <div class="meta mb-0">
          <span class="meta-date" datetime="2018-06-13">13 juni 2018</span>
        </div>

        <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Så kan jordbruket klara torkan</h3>
        <p>Hur kan jordbruket och samhället i övrigt anpassa sig till ett allt lynnigare väder? Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära...</p>
      </div>
    </a>

    <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Uthållighet ger bra prestationer i skolan - Om du inte lyckas första gången så försök igen, och igen, och igen. Det ligger en viss sanning i det gamla lärartalesättet visar ny forskning"
      aria-label="Heading">
      <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
        <div class="card-img-container">
          <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" alt="Uthållighet ger bra prestationer i skolan">

        </div>
      </div>
      <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
        <div class="meta mb-0">
          <span class="meta-date" datetime="2018-06-12">12 juni 2018</span>
        </div>

        <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Uthållighet ger bra prestationer i skolan</h3>
        <p>Om du inte lyckas första gången så försök igen, och igen, och igen. Det ligger en viss sanning i det gamla lärartalesättet visar ny forskning</p>
      </div>
    </a>

    <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar - Riklig pollinering med många och olika pollinerande insekter ger…"
      aria-label="Heading">
      <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
        <div class="card-img-container">
          <img src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_2@2x.jpg 2x" alt="Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar">

        </div>
      </div>
      <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
        <div class="meta mb-0">
          <span class="meta-date" datetime="2018-06-11">11 juni 2018</span>
        </div>

        <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar</h3>
        <p>Riklig pollinering med många och olika pollinerande insekter ger…</p>
      </div>
    </a>

    <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Stora samhällsvinster med ökad plaståtervinning - En studie från Lunds universitet visar att det finns stora vinster med att sluta bränna plastavfall, både i form av minskade växthusgasutsläpp..."
      aria-label="Heading">
      <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
        <div class="card-img-container">
          <img src="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_3@2x.jpg 2x" alt="Stora samhällsvinster med ökad plaståtervinning">

        </div>
      </div>
      <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
        <div class="meta mb-0">
          <span class="meta-date" datetime="2018-06-10">10 juni 2018</span>
        </div>

        <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Stora samhällsvinster med ökad plaståtervinning</h3>
        <p>En studie från Lunds universitet visar att det finns stora vinster med att sluta bränna plastavfall, både i form av minskade växthusgasutsläpp...</p>
      </div>
    </a>

  </div>
</div>
{{#if heading}}
 <div class="row">
  <div class="col">
   {{render "@heading--level-2" heading merge=true}}
  </div>
 </div>
{{/if}}
{{#if filter}}
 <div class="row mb-3">
  <div class="col">
   {{render "@form-search--filter"}}
  </div>
 </div>
{{/if}}
<div class="row">
 <div class="col">
  {{#each items}}
   {{render (concat "@" ../item-component) this merge=true}}
  {{/each}}
 </div>
</div>
{{#if read-more-link}}
 <div class="row">
  <div class="col">
   {{render "@read-more-link--container" read-more-link}}
  </div>
 </div>
{{/if}}
{
 "heading": false,
 "read-more-link": false,
 "item-component": "list-item--news-list",
 "items": [
  {
   "meta": {
    "date": "19 juni 2018",
    "datetime": "2018-06-19",
    "category": "",
    "modifiers": [
     "mb-0"
    ]
   },
   "image": {
    "src": "/images/_content/placeholder_1@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/placeholder_1@2x.jpg",
    "alt": "Fotbollen - en kollektiv saga"
   },
   "image-modifiers": [
    "card-img-lg"
   ],
   "link": "#",
   "heading": "Fotbollen - en kollektiv saga",
   "lead": "Vilka är de starka drivkrafterna bakom fotbollsfansens hängivenhet? Etnologen Katarzyna Herd forskar på vad som är så magiskt med…"
  },
  {
   "meta": {
    "date": "18 juni 2018",
    "datetime": "2018-06-18",
    "category": "",
    "modifiers": [
     "mb-0"
    ]
   },
   "image": {
    "src": "/images/_content/placeholder_2@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/placeholder_2@2x.jpg",
    "alt": "Dagens bryggerier har anor från järnåldern"
   },
   "image-modifiers": [
    "card-img-lg"
   ],
   "link": "#",
   "heading": "Dagens bryggerier har anor från järnåldern",
   "lead": "Arkeologer har funnit förkolnat skalkorn med groddar som visar att man producerat malt till ölbryggning i Norden redan under järnåldern..."
  },
  {
   "meta": {
    "date": "17 juni 2018",
    "datetime": "2018-06-17",
    "category": "",
    "modifiers": [
     "mb-0"
    ]
   },
   "image": {
    "src": "/images/_content/placeholder_3@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/placeholder_3@2x.jpg",
    "alt": "Ny styrelse för EFL utsedd"
   },
   "image-modifiers": [
    "card-img-lg"
   ],
   "link": "#",
   "heading": "Ny styrelse för EFL utsedd",
   "lead": "Vid dagens möte med fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan utsågs Jesper Falkheimer, Charlotta Johnsson samt Stein Kleppestø..."
  },
  {
   "meta": {
    "date": "16 juni 2018",
    "datetime": "2018-06-16",
    "category": "",
    "modifiers": [
     "mb-0"
    ]
   },
   "image": {
    "src": "/images/_content/placeholder_4@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/placeholder_4@2x.jpg",
    "alt": "Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar"
   },
   "image-modifiers": [
    "card-img-lg"
   ],
   "link": "#",
   "heading": "Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar",
   "lead": "Riklig pollinering med många och olika pollinerande insekter ger…"
  },
  {
   "meta": {
    "date": "15 juni 2018",
    "datetime": "2018-06-15",
    "category": "",
    "modifiers": [
     "mb-0"
    ]
   },
   "image": {
    "src": "/images/_content/placeholder_5@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/placeholder_5@2x.jpg",
    "alt": "Ny styrelse för EFL utsedd"
   },
   "image-modifiers": [
    "card-img-lg"
   ],
   "link": "#",
   "heading": "Ny styrelse för EFL utsedd",
   "lead": "Vid dagens möte med fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan utsågs Jesper Falkheimer, Charlotta Johnsson samt Stein Kleppestø..."
  },
  {
   "meta": {
    "date": "14 juni 2018",
    "datetime": "2018-06-14",
    "category": "",
    "modifiers": [
     "mb-0"
    ]
   },
   "image": {
    "src": "/images/_content/placeholder_6@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/placeholder_6@2x.jpg",
    "alt": "Mindre solel när försäljningen inte anpassas till marknaden"
   },
   "image-modifiers": [
    "card-img-lg"
   ],
   "link": "#",
   "heading": "Mindre solel när försäljningen inte anpassas till marknaden",
   "lead": "Solel passar många länder och skulle kunna vara vanligare…"
  },
  {
   "meta": {
    "date": "13 juni 2018",
    "datetime": "2018-06-13",
    "category": "",
    "modifiers": [
     "mb-0"
    ]
   },
   "image": {
    "src": "/images/default/seal-300x200@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/default/seal-300x200@2x.jpg",
    "alt": "Så kan jordbruket klara torkan"
   },
   "image-modifiers": [
    "card-img-lg"
   ],
   "link": "#",
   "heading": "Så kan jordbruket klara torkan",
   "lead": "Hur kan jordbruket och samhället i övrigt anpassa sig till ett allt lynnigare väder? Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära..."
  },
  {
   "meta": {
    "date": "12 juni 2018",
    "datetime": "2018-06-12",
    "category": "",
    "modifiers": [
     "mb-0"
    ]
   },
   "image": {
    "src": "/images/_content/placeholder_1@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/placeholder_1@2x.jpg",
    "alt": "Uthållighet ger bra prestationer i skolan"
   },
   "image-modifiers": [
    "card-img-lg"
   ],
   "link": "#",
   "heading": "Uthållighet ger bra prestationer i skolan",
   "lead": "Om du inte lyckas första gången så försök igen, och igen, och igen. Det ligger en viss sanning i det gamla lärartalesättet visar ny forskning"
  },
  {
   "meta": {
    "date": "11 juni 2018",
    "datetime": "2018-06-11",
    "category": "",
    "modifiers": [
     "mb-0"
    ]
   },
   "image": {
    "src": "/images/_content/placeholder_2@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/placeholder_2@2x.jpg",
    "alt": "Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar"
   },
   "image-modifiers": [
    "card-img-lg"
   ],
   "link": "#",
   "heading": "Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar",
   "lead": "Riklig pollinering med många och olika pollinerande insekter ger…"
  },
  {
   "meta": {
    "date": "10 juni 2018",
    "datetime": "2018-06-10",
    "category": "",
    "modifiers": [
     "mb-0"
    ]
   },
   "image": {
    "src": "/images/_content/placeholder_3@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/placeholder_3@2x.jpg",
    "alt": "Stora samhällsvinster med ökad plaståtervinning"
   },
   "image-modifiers": [
    "card-img-lg"
   ],
   "link": "#",
   "heading": "Stora samhällsvinster med ökad plaståtervinning",
   "lead": "En studie från Lunds universitet visar att det finns stora vinster med att sluta bränna plastavfall, både i form av minskade växthusgasutsläpp..."
  }
 ]
}

There are no notes for this item.