<div class="row">
  <div class="col">
    <h2 class=" mt-0 mb-4">Senaste nyheter</h2>

  </div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col">
    <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Fotbollen - en kollektiv saga - Vilka är de starka drivkrafterna bakom fotbollsfansens hängivenhet? Etnologen Katarzyna Herd forskar på vad som är så magiskt med fotboll och hur det kom sig att sporten blivit en nästintill självklar del av vår historia och populärkultur."
      aria-label="Heading">
      <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
        <div class="card-img-container">
          <img src="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_1@2x.jpg 2x" alt="Fotbollen - en kollektiv saga">

        </div>
      </div>
      <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
        <div class="meta mb-0">
          <span class="meta-date" datetime="2018-06-19">19 juni 2018</span>
        </div>

        <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Fotbollen - en kollektiv saga</h3>
        <p>Vilka är de starka drivkrafterna bakom fotbollsfansens hängivenhet? Etnologen Katarzyna Herd forskar på vad som är så magiskt med fotboll och hur det kom sig att sporten blivit en nästintill självklar del av vår historia och populärkultur.</p>
      </div>
    </a>

    <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Dagens bryggerier har anor från järnåldern - Arkeologer har funnit förkolnat skalkorn med groddar som visar att man producerat malt till ölbryggning i Norden redan under järnåldern. Fynden som gjorts i Uppåkra utanför Lund tyder på att man framställt öl i stor skala, för högtider och handel, vilket också stärker bilden av Uppåkra..."
      aria-label="Heading">
      <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
        <div class="card-img-container">
          <img src="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_2@2x.jpg 2x" alt="Dagens bryggerier har anor från järnåldern">

        </div>
      </div>
      <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
        <div class="meta mb-0">
          <span class="meta-date" datetime="2018-06-19">19 juni 2018</span>
        </div>

        <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Dagens bryggerier har anor från järnåldern</h3>
        <p>Arkeologer har funnit förkolnat skalkorn med groddar som visar att man producerat malt till ölbryggning i Norden redan under järnåldern. Fynden som gjorts i Uppåkra utanför Lund tyder på att man framställt öl i stor skala, för högtider
          och handel, vilket också stärker bilden av Uppåkra...</p>
      </div>
    </a>

    <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Ny styrelse för EFL utsedd - Vid dagens möte med fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan utsågs Jesper Falkheimer, Charlotta Johnsson samt Stein Kleppestø till ledamöter i styrelsen för stiftelsen EFL. Som ordförande för EFL:s styrelse föreslås Stein Kleppestø."
      aria-label="Heading">
      <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
        <div class="card-img-container">
          <img src="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_3@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_3@2x.jpg 2x" alt="Ny styrelse för EFL utsedd">

        </div>
      </div>
      <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
        <div class="meta mb-0">
          <span class="meta-date" datetime="2018-06-19">19 juni 2018</span>
        </div>

        <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Ny styrelse för EFL utsedd</h3>
        <p>Vid dagens möte med fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan utsågs Jesper Falkheimer, Charlotta Johnsson samt Stein Kleppestø till ledamöter i styrelsen för stiftelsen EFL. Som ordförande för EFL:s styrelse föreslås Stein Kleppestø.</p>
      </div>
    </a>

    <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar - Riklig pollinering med många och olika pollinerande insekter ger jordgubbar som växer snabbare, har jämnare form, väger mer och har bättre hållbarhet än om jordgubbsplantorna endast besöks av ett…"
      aria-label="Heading">
      <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
        <div class="card-img-container">
          <img src="../../images/_content/placeholder_4@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_4@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_4@2x.jpg 2x" alt="Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar">

        </div>
      </div>
      <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
        <div class="meta mb-0">
          <span class="meta-date" datetime="2018-06-19">19 juni 2018</span>
        </div>

        <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar</h3>
        <p>Riklig pollinering med många och olika pollinerande insekter ger jordgubbar som växer snabbare, har jämnare form, väger mer och har bättre hållbarhet än om jordgubbsplantorna endast besöks av ett…</p>
      </div>
    </a>

    <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent flex-column flex-md-row mb-6 h-auto" title="Rekordresultat för Lunds universitets holdingbolag - Med tolv nya bolagsinvesteringar, fyra noteringar, två industriella exits och ett positivt resultat om drygt 21 miljoner kronor gör LU Holding sitt bästa resultat någonsin. Sedan starten 1997 har bolaget investerat i drygt 100 bolag genom åren och har nu byggt upp ett långsiktigt..."
      aria-label="Heading">
      <div class="card-img card-img-lg w-md-auto p-0">
        <div class="card-img-container">
          <img src="../../images/_content/placeholder_5@1x.jpg" srcset="../../images/_content/placeholder_5@1x.jpg 1x, ../../images/_content/placeholder_5@2x.jpg 2x" alt="Rekordresultat för Lunds universitets holdingbolag">

        </div>
      </div>
      <div class="card-body p-0 pt-3 pb-6 py-md-0">
        <div class="meta mb-0">
          <span class="meta-date" datetime="2018-06-19">19 juni 2018</span>
        </div>

        <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Rekordresultat för Lunds universitets holdingbolag</h3>
        <p>Med tolv nya bolagsinvesteringar, fyra noteringar, två industriella exits och ett positivt resultat om drygt 21 miljoner kronor gör LU Holding sitt bästa resultat någonsin. Sedan starten 1997 har bolaget investerat i drygt 100 bolag genom
          åren och har nu byggt upp ett långsiktigt...</p>
      </div>
    </a>

  </div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col">
    <div class=" mt-5 text-right font-weight-normal">
      <a href="../../#.html" class="nav-undecorated">Fler nyheter&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
</a>
    </div>

  </div>
</div>
{{#if heading}}
 <div class="row">
  <div class="col">
   {{render "@heading--level-2" heading merge=true}}
  </div>
 </div>
{{/if}}
{{#if filter}}
 <div class="row mb-3">
  <div class="col">
   {{render "@form-search--filter"}}
  </div>
 </div>
{{/if}}
<div class="row">
 <div class="col">
  {{#each items}}
   {{render (concat "@" ../item-component) this merge=true}}
  {{/each}}
 </div>
</div>
{{#if read-more-link}}
 <div class="row">
  <div class="col">
   {{render "@read-more-link--container" read-more-link}}
  </div>
 </div>
{{/if}}
{
 "heading": {
  "content": "Senaste nyheter",
  "modifiers": [
   "mt-0",
   "mb-4"
  ]
 },
 "read-more-link": {
  "link": "#",
  "text": "Fler nyheter",
  "container-modifiers": [
   "mt-5",
   "text-right",
   "font-weight-normal"
  ]
 },
 "item-component": "list-item--news-list",
 "items": [
  {
   "meta": {
    "date": "19 juni 2018",
    "datetime": "2018-06-19",
    "category": "",
    "modifiers": [
     "mb-0"
    ]
   },
   "image": {
    "src": "/images/_content/placeholder_1@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/placeholder_1@2x.jpg",
    "alt": "Fotbollen - en kollektiv saga"
   },
   "image-modifiers": [
    "card-img-lg"
   ],
   "link": "#",
   "heading": "Fotbollen - en kollektiv saga",
   "lead": "Vilka är de starka drivkrafterna bakom fotbollsfansens hängivenhet? Etnologen Katarzyna Herd forskar på vad som är så magiskt med fotboll och hur det kom sig att sporten blivit en nästintill självklar del av vår historia och populärkultur."
  },
  {
   "meta": {
    "date": "19 juni 2018",
    "datetime": "2018-06-19",
    "category": "",
    "modifiers": [
     "mb-0"
    ]
   },
   "image": {
    "src": "/images/_content/placeholder_2@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/placeholder_2@2x.jpg",
    "alt": "Dagens bryggerier har anor från järnåldern"
   },
   "image-modifiers": [
    "card-img-lg"
   ],
   "link": "#",
   "heading": "Dagens bryggerier har anor från järnåldern",
   "lead": "Arkeologer har funnit förkolnat skalkorn med groddar som visar att man producerat malt till ölbryggning i Norden redan under järnåldern. Fynden som gjorts i Uppåkra utanför Lund tyder på att man framställt öl i stor skala, för högtider och handel, vilket också stärker bilden av Uppåkra..."
  },
  {
   "meta": {
    "date": "19 juni 2018",
    "datetime": "2018-06-19",
    "category": "",
    "modifiers": [
     "mb-0"
    ]
   },
   "image": {
    "src": "/images/_content/placeholder_3@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/placeholder_3@2x.jpg",
    "alt": "Ny styrelse för EFL utsedd"
   },
   "image-modifiers": [
    "card-img-lg"
   ],
   "link": "#",
   "heading": "Ny styrelse för EFL utsedd",
   "lead": "Vid dagens möte med fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan utsågs Jesper Falkheimer, Charlotta Johnsson samt Stein Kleppestø till ledamöter i styrelsen för stiftelsen EFL. Som ordförande för EFL:s styrelse föreslås Stein Kleppestø."
  },
  {
   "meta": {
    "date": "19 juni 2018",
    "datetime": "2018-06-19",
    "category": "",
    "modifiers": [
     "mb-0"
    ]
   },
   "image": {
    "src": "/images/_content/placeholder_4@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/placeholder_4@2x.jpg",
    "alt": "Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar"
   },
   "image-modifiers": [
    "card-img-lg"
   ],
   "link": "#",
   "heading": "Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar",
   "lead": "Riklig pollinering med många och olika pollinerande insekter ger jordgubbar som växer snabbare, har jämnare form, väger mer och har bättre hållbarhet än om jordgubbsplantorna endast besöks av ett…"
  },
  {
   "meta": {
    "date": "19 juni 2018",
    "datetime": "2018-06-19",
    "category": "",
    "modifiers": [
     "mb-0"
    ]
   },
   "image": {
    "src": "/images/_content/placeholder_5@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/placeholder_5@2x.jpg",
    "alt": "Rekordresultat för Lunds universitets holdingbolag"
   },
   "image-modifiers": [
    "card-img-lg"
   ],
   "link": "#",
   "heading": "Rekordresultat för Lunds universitets holdingbolag",
   "lead": "Med tolv nya bolagsinvesteringar, fyra noteringar, två industriella exits och ett positivt resultat om drygt 21 miljoner kronor gör LU Holding sitt bästa resultat någonsin. Sedan starten 1997 har bolaget investerat i drygt 100 bolag genom åren och har nu byggt upp ett långsiktigt..."
  }
 ]
}

There are no notes for this item.