<div class="row">
  <div class="col">
    <h2 class=" my-0 pb-2 border-bottom">Nyheter</h2>

  </div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col">
    <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent card-item-lined nav-block-hover-plaster-25 px-2 flex-column flex-md-row" title="Historisk novischvecka avklarad - I höst tar Ekonomihögskolan för första gången emot internationella programstudenter på grundnivå, vilket är en anledningarna till att Lundaekonomernas studentkår valt att bedriva novischveckan helt på engelska."
      aria-label="Heading">
      <div class="card-body">
        <div class="meta ">
          <span class="meta-date">2017-08-22</span>
          <span class="meta-category">Utbildning</span>
        </div>

        <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h2">Historisk novischvecka avklarad</h3>
        <p>I höst tar Ekonomihögskolan för första gången emot internationella programstudenter på grundnivå, vilket är en anledningarna till att Lundaekonomernas studentkår valt att bedriva novischveckan helt på engelska.</p>
      </div>
    </a>

    <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent card-item-lined nav-block-hover-plaster-25 px-2 flex-column flex-md-row" title="Nu fortsätter Ekonomihögskolans seminarieserie!" aria-label="Heading">
      <div class="card-body">
        <div class="meta ">
          <span class="meta-date">2017-08-21</span>
          <span class="meta-category">Forskning</span>
        </div>

        <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Nu fortsätter Ekonomihögskolans seminarieserie!</h3>

      </div>
    </a>

    <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent card-item-lined nav-block-hover-plaster-25 px-2 flex-column flex-md-row" title="”Merparten av pusselbitarna glöms bort”" aria-label="Heading">
      <div class="card-body">
        <div class="meta ">
          <span class="meta-date">2017-08-20</span>
          <span class="meta-category">Forskning</span>
        </div>

        <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">”Merparten av pusselbitarna glöms bort”</h3>

      </div>
    </a>

    <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent card-item-lined nav-block-hover-plaster-25 px-2 flex-column flex-md-row" title="Framåt på bred front för Ekonomihögskolan" aria-label="Heading">
      <div class="card-body">
        <div class="meta ">
          <span class="meta-date">2017-08-19</span>
          <span class="meta-category">Utbildning</span>
        </div>

        <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Framåt på bred front för Ekonomihögskolan</h3>

      </div>
    </a>

    <a href="../../#.html" class="card card-item nav-block bg-transparent card-item-lined nav-block-hover-plaster-25 px-2 flex-column flex-md-row" title="Får sabbatical för att vässa pedagogiska metoder" aria-label="Heading">
      <div class="card-body">
        <div class="meta ">
          <span class="meta-date">2017-08-18</span>
          <span class="meta-category">Utbildning</span>
        </div>

        <h3 class="nav-block-link mt-0 mb-2 h4">Får sabbatical för att vässa pedagogiska metoder</h3>

      </div>
    </a>

  </div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col">
    <div class=" mt-5 text-right font-weight-normal">
      <a href="../../#.html" class="nav-undecorated">Fler nyheter&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
</a>
    </div>

  </div>
</div>
{{#if heading}}
 <div class="row">
  <div class="col">
   {{render "@heading--level-2" heading merge=true}}
  </div>
 </div>
{{/if}}
{{#if filter}}
 <div class="row mb-3">
  <div class="col">
   {{render "@form-search--filter"}}
  </div>
 </div>
{{/if}}
<div class="row">
 <div class="col">
  {{#each items}}
   {{render (concat "@" ../item-component) this merge=true}}
  {{/each}}
 </div>
</div>
{{#if read-more-link}}
 <div class="row">
  <div class="col">
   {{render "@read-more-link--container" read-more-link}}
  </div>
 </div>
{{/if}}
{
 "heading": {
  "content": "Nyheter",
  "modifiers": [
   "my-0",
   "pb-2",
   "border-bottom"
  ]
 },
 "read-more-link": {
  "link": "#",
  "text": "Fler nyheter",
  "container-modifiers": [
   "mt-5",
   "text-right",
   "font-weight-normal"
  ]
 },
 "item-component": "list-item--news",
 "items": [
  {
   "meta": {
    "date": "2017-08-22",
    "category": "Utbildning"
   },
   "image": false,
   "heading": "Historisk novischvecka avklarad",
   "heading-modifiers": [
    "h2"
   ],
   "link": "#",
   "lead": "I höst tar Ekonomihögskolan för första gången emot internationella programstudenter på grundnivå, vilket är en anledningarna till att Lundaekonomernas studentkår valt att bedriva novischveckan helt på engelska."
  },
  {
   "meta": {
    "date": "2017-08-21",
    "category": "Forskning"
   },
   "image": false,
   "heading": "Nu fortsätter Ekonomihögskolans seminarieserie!",
   "link": "#"
  },
  {
   "meta": {
    "date": "2017-08-20",
    "category": "Forskning"
   },
   "image": false,
   "heading": "”Merparten av pusselbitarna glöms bort”",
   "link": "#"
  },
  {
   "meta": {
    "date": "2017-08-19",
    "category": "Utbildning"
   },
   "image": false,
   "heading": "Framåt på bred front för Ekonomihögskolan",
   "link": "#"
  },
  {
   "meta": {
    "date": "2017-08-18",
    "category": "Utbildning"
   },
   "image": false,
   "heading": "Får sabbatical för att vässa pedagogiska metoder",
   "link": "#"
  }
 ]
}

There are no notes for this item.