<div class="bg-sky-50 py-5 py-lg-9">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col col-lg-8 offset-lg-2 col-xl-6 offset-xl-3 text-center">
        <h2 class="mt-0">Intresserad av forskning och samhälle? Prenumerera på Apropå!</h2>
        <p class="mt-3">I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.</p>
      </div>
    </div>
    <div class="row">
      <div class="col col-lg-8 offset-lg-2 col-xl-6 offset-xl-3 justify-content-center">
        <form action="#" class="mt-5">
          <div class="form-group">
            <label class="text-center d-block">
  Ange din e-postadress
  <div class="input-group">
   <input type="email" class="form-control" name="email">
   <div class="input-group-append d-none d-lg-block">
    <button class="btn btn-primary rounded-0" type="submit">Anmäl dig</button>
   </div>
  </div>
 </label>
            <div class="d-flex d-lg-none justify-content-center">
              <button class="btn rounded btn-primary" type="submit">Anmäl dig</button>
            </div>
          </div>

        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="bg-sky-50 py-5 py-lg-9">
 <div class="container">
  <div class="row">
   <div class="col col-lg-8 offset-lg-2 col-xl-6 offset-xl-3 text-center">
    <h2 class="mt-0">Intresserad av forskning och samhälle? Prenumerera på Apropå!</h2>
    <p class="mt-3">I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.</p>
   </div>
  </div>
  <div class="row">
   <div class="col col-lg-8 offset-lg-2 col-xl-6 offset-xl-3 justify-content-center">
    <form action="#" class="mt-5">
     {{render "@form-search--break" form}}
    </form>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>
{
 "form": {
  "type": "email",
  "name": "email",
  "label": "Ange din e-postadress",
  "label-modifiers": [
   "d-block"
  ],
  "submit-label": "Anmäl dig",
  "submit-modifiers": [
   "btn-primary",
   "rounded-0"
  ]
 }
}

There are no notes for this item.