<a class="infobox nav-block nav-block-copper-25 nav-block-fade-copper-50 mb-5" href="../../#.html">
  <h3 class=" mt-0 mb-3">Lunds universitets magasin</h3>

  <p> <img src="../../images/default/seal-190x220@1x.png" srcset="../../images/default/seal-190x220@1x.png 1x, ../../images/default/seal-190x220@2x.png 2x" alt="Lunds universitets magasin" class=" w-100">
  </p>
  <p>Tema: Hållbarhet</p>
  <div class="nav-block-link text-right">Gå till Lunds&nbsp;universitets<br> magasin&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
  </div>

</a>
<a class="infobox nav-block nav-block-copper-25 nav-block-fade-copper-50 mb-5" href="{{path link}}">
 {{render "@heading" heading}}
 <p>{{render "@image" image}}</p>
 <p>Tema: Hållbarhet</p>
 {{render "@read-more-link--block" read-more merge=true}}
</a>
{
 "link": "#",
 "heading": {
  "content": "Lunds universitets magasin",
  "level": 3,
  "modifiers": [
   "mt-0",
   "mb-3"
  ]
 },
 "image": {
  "src": "/images/default/seal-190x220@1x.png",
  "src-2x": "/images/default/seal-190x220@2x.png",
  "alt": "Lunds universitets magasin",
  "modifiers": [
   "w-100"
  ]
 },
 "read-more": {
  "text": "Gå till Lunds&nbsp;universitets<br> magasin",
  "modifiers": [
   "text-right"
  ]
 }
}

There are no notes for this item.