<div class="infobox bg-copper-25">
  <h3 class="mt-0 mb-3">Johannes Stripple</h3>
  <div class="mb-3 text-center">
    <img src="../../images/_content/avatar-b@1x.jpg" srcset="../../images/_content/avatar-b@1x.jpg 1x, ../../images/_content/avatar-b@2x.jpg 2x" alt="Johannes Stripple" class=" mw-100">

  </div>
  <p>Johannes Stripple är docent i statsvetenskap med inriktning mot miljö- och klimatpolitik. Johannes har studerat många olika aspekter av hur samhället hanterar klimatutmaningen.</p>
  <p><a href="#">Läs mer om Johannes Stripple</a></p>
  <h3 class="mt-0 mb-3">Caroline Mårtensson</h3>
  <div class="mb-3 text-center">
    <img src="../../images/_content/avatar-a@1x.jpg" srcset="../../images/_content/avatar-a@1x.jpg 1x, ../../images/_content/avatar-a@2x.jpg 2x" alt="Caroline Mårtensson" class=" mw-100">

  </div>
  <p>Caroline Mårtensson är konstnär, initiativtagare och projektledare för klimatvandringarna i Kristianstads vattenrike.</p>
</div>
<div class="infobox bg-copper-25{{modifiers modifiers}}">
 {{#each items}}
  <h3 class="mt-0 mb-3">{{name}}</h3>
 <div class="mb-3 text-center">
  {{render "@image" image}}
 </div>
  <p>{{{description}}}</p>
  {{#if link}}
   <p><a href="{{link.url}}">{{link.text}}</a></p>
  {{/if}}
 {{/each}}
</div>
{
 "items": [
  {
   "name": "Johannes Stripple",
   "image": {
    "src": "/images/_content/avatar-b@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/avatar-b@2x.jpg",
    "alt": "Johannes Stripple",
    "modifiers": [
     "mw-100"
    ]
   },
   "description": "Johannes Stripple är docent i statsvetenskap med inriktning mot miljö- och klimatpolitik. Johannes har studerat många olika aspekter av hur samhället hanterar klimatutmaningen.",
   "link": {
    "url": "#",
    "text": "Läs mer om Johannes Stripple"
   }
  },
  {
   "name": "Caroline Mårtensson",
   "image": {
    "src": "/images/_content/avatar-a@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/avatar-a@2x.jpg",
    "alt": "Caroline Mårtensson",
    "modifiers": [
     "mw-100"
    ]
   },
   "description": "Caroline Mårtensson är konstnär, initiativtagare och projektledare för klimatvandringarna i Kristianstads vattenrike."
  }
 ]
}

There are no notes for this item.