<div class="container py-9">
  <a class="anchor-xl" id="navKarriar"></a>
  <h2 class="mt-0 mb-4 mb-lg-6">Karriär</h2>
  <div class="card-deck pb-4 pb-lg-6 border-bottom mb-9">
    <a href="../../#.html" class="card nav-block" aria-label="Vad gör en fysiker?">
      <div class="card-img-container">
        <img src="../../images/_content/work_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/work_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/work_1@2x.jpg 2x" alt="Vad gör en fysiker?" class=" card-img-top">

      </div>
      <div class="card-body p-0">
        <div class="h5 card-title mt-3 nav-block-link nav-undecorated">Vad gör en fysiker? <i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
        </div>
        <p class="card-text">Fysiker är experter på att ta fram modeller för att beskriva verkligheten och att göra datorsimuleringar för att testa sina teorier. Som fysiker kan du till exempel arbeta med miljömätningar, datorberäkningar eller system- och programutveckling
          (…)</p>
      </div>
    </a>
    <a href="../../#.html" class="card nav-block" target="_blank" aria-label="Vad vill du jobba med?">
      <div class="card-img-container">
        <img src="../../images/_content/work_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/work_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/work_2@2x.jpg 2x" alt="Vad vill du jobba med?" class=" card-img-top">

      </div>
      <div class="card-body p-0">
        <div class="h5 card-title mt-3 nav-block-link nav-undecorated">Vad vill du jobba med? <i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
        </div>
        <p class="card-text">På YouTube kan du se korta filmer där våra studenter och tidigare studenter berättar om sina tankar kring karriärval</p>
        <p class="card-text">(länken öppnas i nytt fönster).</p>
      </div>
    </a>
    <a href="../../#.html" class="card nav-block" aria-label="Läs en del av din utbildning utomlands">
      <div class="card-img-container">
        <img src="../../images/_content/work_3@1x.jpg" srcset="../../images/_content/work_3@1x.jpg 1x, ../../images/_content/work_3@2x.jpg 2x" alt="Läs en del av din utbildning utomlands" class=" card-img-top">

      </div>
      <div class="card-body p-0">
        <div class="h5 card-title mt-3 nav-block-link nav-undecorated">Läs en del av din utbildning utomlands <i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
        </div>
        <p class="card-text">Genom att läsa en eller två terminer utomlands kan du skaffa en unik utbildningsprofil som passar just dig. Samtidigt ökar du din konkurrenskraft på arbetsmarknaden (…)</p>
      </div>
    </a>
  </div>
  <h3 class="mt-0 mb-4 mb-lg-6">Möt studenter och tidigare studenter</h3>
  <div class="card-deck mb-9">
    <a class="card nav-block" href="../../#.html" aria-label="Därför valde de fysik">
      <div class="card-img-container">
        <img src="../../images/_content/people_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/people_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/people_1@2x.jpg 2x" alt="Därför valde de fysik - Studenterna Adam och Sara berättar" class=" card-img-top">

      </div>
      <div class="card-body p-0">
        <div class="h5 card-title mt-3 nav-block-link nav-undecorated">Därför valde de fysik <i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
        </div>
        <p class="card-text">Studenterna Adam och Sara berättar</p>
      </div>
    </a>
    <a class="card nav-block" href="../../#.html" aria-label="Jobbet som doktorand i partikelfysik">
      <div class="card-img-container">
        <img src="../../images/_content/people_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/people_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/people_2@2x.jpg 2x" alt="Jobbet som doktorand i partikelfysik - Tuva Richert berättar" class=" card-img-top">

      </div>
      <div class="card-body p-0">
        <div class="h5 card-title mt-3 nav-block-link nav-undecorated">Jobbet som doktorand i partikelfysik <i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
        </div>
        <p class="card-text">Tuva Richert berättar</p>
      </div>
    </a>
    <a class="card nav-block" href="../../#.html" aria-label="Jobbet som data scientist">
      <div class="card-img-container">
        <img src="../../images/_content/people_3@1x.jpg" srcset="../../images/_content/people_3@1x.jpg 1x, ../../images/_content/people_3@2x.jpg 2x" alt="Jobbet som data scientist - Martin Andersson berättar" class=" card-img-top">

      </div>
      <div class="card-body p-0">
        <div class="h5 card-title mt-3 nav-block-link nav-undecorated">Jobbet som data scientist <i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
        </div>
        <p class="card-text">Martin Andersson berättar</p>
      </div>
    </a>
    <a class="card nav-block" href="../../#.html" aria-label="Jobbet som systemutvecklare">
      <div class="card-img-container">
        <img src="../../images/_content/people_4@1x.jpg" srcset="../../images/_content/people_4@1x.jpg 1x, ../../images/_content/people_4@2x.jpg 2x" alt="Jobbet som systemutvecklare - Jennie Berg berättar" class=" card-img-top">

      </div>
      <div class="card-body p-0">
        <div class="h5 card-title mt-3 nav-block-link nav-undecorated">Jobbet som systemutvecklare <i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
        </div>
        <p class="card-text">Jennie Berg berättar</p>
      </div>
    </a>
  </div>
</div>
<div class="container py-9">
 <a class="anchor-xl" id="navKarriar"></a>
 <h2 class="mt-0 mb-4 mb-lg-6">Karriär</h2>
 <div class="card-deck pb-4 pb-lg-6 border-bottom mb-9">
  {{#each career}}
   <a href="{{path link}}" class="card nav-block"{{#if target}} target="{{target}}"{{/if}} aria-label="{{title}}">
    <div class="card-img-container">
     {{render "@image--card-img-top" image merge=true}}
    </div>
    <div class="card-body p-0">
     <div class="h5 card-title mt-3 nav-block-link nav-undecorated">{{title}} {{render "@icon--read-more"}}</div>
     {{#each content}}
      <p class="card-text">{{{this}}}</p>
     {{/each}}
    </div>
   </a>
  {{/each}}
 </div>
 <h3 class="mt-0 mb-4 mb-lg-6">Möt studenter och tidigare studenter</h3>
 <div class="card-deck mb-9">
  {{#each students}}
   <a class="card nav-block" href="{{path link}}"{{#if target}} target="{{target}}"{{/if}} aria-label="{{title}}">
    <div class="card-img-container">
     {{render "@image--card-img-top" image merge=true}}
    </div>
    <div class="card-body p-0">
     <div class="h5 card-title mt-3 nav-block-link nav-undecorated">{{title}} {{render "@icon--read-more"}}</div>
     {{#each content}}
      <p class="card-text">{{{this}}}</p>
     {{/each}}
    </div>
   </a>
  {{/each}}
 </div>
</div>
{
 "career": [
  {
   "image": {
    "src": "/images/_content/work_1@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/work_1@2x.jpg",
    "alt": "Vad gör en fysiker?"
   },
   "link": "#",
   "title": "Vad gör en fysiker?",
   "content": [
    "Fysiker är experter på att ta fram modeller för att beskriva verkligheten och att göra datorsimuleringar för att testa sina teorier. Som fysiker kan du till exempel arbeta med miljömätningar, datorberäkningar eller system- och programutveckling (…)"
   ]
  },
  {
   "image": {
    "src": "/images/_content/work_2@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/work_2@2x.jpg",
    "alt": "Vad vill du jobba med?"
   },
   "link": "#",
   "target": "_blank",
   "title": "Vad vill du jobba med?",
   "content": [
    "På YouTube kan du se korta filmer där våra studenter och tidigare studenter berättar om sina tankar kring karriärval",
    "(länken öppnas i nytt fönster)."
   ]
  },
  {
   "image": {
    "src": "/images/_content/work_3@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/work_3@2x.jpg",
    "alt": "Läs en del av din utbildning utomlands"
   },
   "link": "#",
   "title": "Läs en del av din utbildning utomlands",
   "content": [
    "Genom att läsa en eller två terminer utomlands kan du skaffa en unik utbildningsprofil som passar just dig. Samtidigt ökar du din konkurrenskraft på arbetsmarknaden (…)"
   ]
  }
 ],
 "students": [
  {
   "image": {
    "src": "/images/_content/people_1@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/people_1@2x.jpg",
    "alt": "Därför valde de fysik - Studenterna Adam och Sara berättar"
   },
   "link": "#",
   "title": "Därför valde de fysik",
   "content": [
    "Studenterna Adam och Sara berättar"
   ]
  },
  {
   "image": {
    "src": "/images/_content/people_2@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/people_2@2x.jpg",
    "alt": "Jobbet som doktorand i partikelfysik - Tuva Richert berättar"
   },
   "link": "#",
   "title": "Jobbet som doktorand i partikelfysik",
   "content": [
    "Tuva Richert berättar"
   ]
  },
  {
   "image": {
    "src": "/images/_content/people_3@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/people_3@2x.jpg",
    "alt": "Jobbet som data scientist - Martin Andersson berättar"
   },
   "link": "#",
   "title": "Jobbet som data scientist",
   "content": [
    "Martin Andersson berättar"
   ]
  },
  {
   "image": {
    "src": "/images/_content/people_4@1x.jpg",
    "src-2x": "/images/_content/people_4@2x.jpg",
    "alt": "Jobbet som systemutvecklare - Jennie Berg berättar"
   },
   "link": "#",
   "title": "Jobbet som systemutvecklare",
   "content": [
    "Jennie Berg berättar"
   ]
  }
 ]
}

There are no notes for this item.