<div class="bg-white border border-plaster-50 mb-5">
  <div class="row pt-3 pt-lg-5 px-4 px-lg-6">
    <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
      <h6 class="text-uppercase m-0"><strong>Dagtid Lund, heltid 100%</strong></h6>
      <p>På Svenska</p>
    </div>
    <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
      <h6 class="text-uppercase m-0"><strong>Studieperiod</strong></h6>
      <p>12 oktober 2018 – 6 juni 2021</p>
    </div>
    <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
      <h6 class="text-uppercase m-0"><strong>Ansökan</strong></h6>
      <p>Sista anmälningsdag 15 september 2018</p>
    </div>

    <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
      <div class="d-flex w-100 h-100 justify-content-center justify-content-md-start align-items-center">
        <button type="button" class="btn btn-primary px-3 px-sm-5">Anmäl dig på antagning.se</button>

      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col pb-lg-5 px-lg-6">
      <div class="box-toggle">
        <button class="box-toggle-control collapsed collapser" data-toggle="collapse" role="button" aria-expanded="false">
      Senaste antagningspoäng
      <span class="box-toggle-icon">
      <span class="collapse-show"><i class="fal fa-pull-right fa-chevron-down"></i></span>
     <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-pull-right fa-chevron-up"></i></span>
     </span>
     </button>
        <div class="collapse">
          <div class="box-toggle-content">
            <div class="row">
              <div class="col-12 col-md-6 col-lg-5 mb-4 mb-md-0">
                <table class="table border-bottom mb-5">
                  <thead class="">
                    <tr>
                      <th scope="col" class=" border-0 text-uppercase">Urvalsgrupper</th>
                      <th scope="col" class=" border-0 text-right">HT 2017</th>
                    </tr>
                  </thead>
                  <tbody class="">
                    <tr class="">
                      <td class="">Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)</td>
                      <td class=" text-right">21,30</td>
                    </tr>
                    <tr class="">
                      <td class="">Gymnasiebetyg med komplettering (BII)</td>
                      <td class=" text-right">21,70</td>
                    </tr>
                    <tr class="">
                      <td class="">Folkhögskolebetyg (BF)</td>
                      <td class=" text-right">4,00</td>
                    </tr>
                    <tr class="">
                      <td class="">Högskoleprovet (HP)</td>
                      <td class=" text-right">1,70</td>
                    </tr>
                  </tbody>
                </table>

                <p>- (streck) = ingen antagen i gruppen.<br>* (stjärna) = alla antagna i gruppen.</p>
                <p>Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.</p>
              </div>
              <div class="col-12 col-md-5 offset-md-1">
                <h6 class="mt-3 text-uppercase">Totalt antal antagna </h6>
                <div class="d-flex">
                  <div class="mr-5">Vårterminen 2018</div>
                  <div>82 st</div>
                </div>
                <div class="d-flex">
                  <div class="mr-5">Vårterminen 2017</div>
                  <div>80 st</div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="bg-white border border-plaster-50 mb-5">
 <div class="row pt-3 pt-lg-5 px-4 px-lg-6">
  {{#each cols}}
   <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
    <h6 class="text-uppercase m-0"><strong>{{header}}</strong></h6>
    {{{content}}}
   </div>
  {{/each}}

  {{#if sign-up}}
   <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
    <div class="d-flex w-100 h-100 justify-content-center justify-content-md-start align-items-center">
     {{render "@button" sign-up merge=true}}
    </div>
   </div>
  {{/if}}
 </div>
 {{#if toggle-box}}
  <div class="row">
   <div class="col pb-lg-5 px-lg-6">
    <div class="box-toggle">
     <button class="box-toggle-control collapsed collapser" data-toggle="collapse" role="button" aria-expanded="false">
      {{toggle.label}}
      <span class="box-toggle-icon">
      <span class="collapse-show"><i class="fal fa-pull-right fa-chevron-down"></i></span>
     <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-pull-right fa-chevron-up"></i></span>
     </span>
     </button>
     <div class="collapse">
      <div class="box-toggle-content">
       <div class="row">
        <div class="col-12 col-md-6 col-lg-5 mb-4 mb-md-0">
         {{render "@table" table}}
         <p>- (streck) = ingen antagen i gruppen.<br>* (stjärna) = alla antagna i gruppen.</p>
         <p>Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna
          varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.</p>
        </div>
        <div class="col-12 col-md-5 offset-md-1">
         <h6 class="mt-3 text-uppercase">Totalt antal antagna </h6>
         <div class="d-flex">
          <div class="mr-5">Vårterminen 2018</div>
          <div>82 st</div>
         </div>
         <div class="d-flex">
          <div class="mr-5">Vårterminen 2017</div>
          <div>80 st</div>
         </div>
        </div>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
 {{/if}}
</div>
{
 "cols": [
  {
   "header": "Dagtid Lund, heltid 100%",
   "content": "<p>På Svenska</p>"
  },
  {
   "header": "Studieperiod",
   "content": "<p>12 oktober 2018 – 6 juni 2021</p>"
  },
  {
   "header": "Ansökan",
   "content": "<p>Sista anmälningsdag
 15 september 2018</p>"
  }
 ],
 "sign-up": {
  "link": "#",
  "label": "Anmäl dig på antagning.se",
  "modifiers": [
   "btn-primary",
   "px-3",
   "px-sm-5"
  ]
 },
 "toggle": {
  "label": "Senaste antagningspoäng"
 },
 "table": {
  "modifiers": [
   "border-bottom",
   "mb-5"
  ],
  "head": {
   "items": [
    {
     "modifiers": [
      "border-0",
      "text-uppercase"
     ],
     "content": "Urvalsgrupper"
    },
    {
     "modifiers": [
      "border-0",
      "text-right"
     ],
     "content": "HT 2017"
    }
   ]
  },
  "body": {
   "rows": [
    {
     "cols": [
      {
       "content": "Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)"
      },
      {
       "modifiers": [
        "text-right"
       ],
       "content": "21,30"
      }
     ]
    },
    {
     "cols": [
      {
       "content": "Gymnasiebetyg med komplettering (BII)"
      },
      {
       "modifiers": [
        "text-right"
       ],
       "content": "21,70"
      }
     ]
    },
    {
     "cols": [
      {
       "content": "Folkhögskolebetyg (BF)"
      },
      {
       "modifiers": [
        "text-right"
       ],
       "content": "4,00"
      }
     ]
    },
    {
     "cols": [
      {
       "content": "Högskoleprovet (HP)"
      },
      {
       "modifiers": [
        "text-right"
       ],
       "content": "1,70"
      }
     ]
    }
   ]
  }
 },
 "toggle-box": true
}

There are no notes for this item.