<div class="container pt-2 pt-lg-3 ">
  <nav aria-label="breadcrumb">
    <ol class="breadcrumb m-0 p-0 mb-0 font-size-sm bg-transparent">
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0"><a href="../../#.html">Hem</a></li>
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0"><a href="../../#.html">Studera</a></li>
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0"><a href="../../#.html">Välja studier</a></li>
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0"><a href="../../#.html">Program &amp; kurser</a></li>
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0 active" aria-current="page">Program</li>
    </ol>
  </nav>
</div>

<main class="main mb-0">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col">
        <div class="hero mb-4">
          <div class="hero-title">
            <h1>Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik</h1>
            <p>Program 180 högskolepoäng &nbsp;&bull;&nbsp; 3 år &nbsp;&bull;&nbsp; Kandidatexamen</p>
          </div>
        </div>

      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="sticky-xl-top bg-white">
    <div class="container">
      <div class="border-xl-top border-bottom py-xl-3 container-fill mx-xl-0">
        <nav class="navbar navbar-expand-xl px-0">
          <div class="collapse navbar-collapse border-bottom border-xl-bottom-0" id="sticky-navbar">
            <ul class="navbar-nav mr-auto text-center text-xl-left">
              <li class="nav-item d-none d-xl-block">
                <span class="navbar-text">På denna sida:</span>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link nav-undecorated px-3" href="#navStart">Beskrivning</a>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link nav-undecorated px-3" href="#navBehorighetUrval">Behörighet och urval</a>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link nav-undecorated px-3" href="#navAnmalanAntagning">Anmälan och antagning</a>
              </li>
            </ul>
            <ul class="navbar-nav d-none d-xl-flex align-items-center">
              <li class="nav-item">
                <div class="navbar-text mr-3 text-right line-height-xs">Sista anmälningsdag:<br><strong>15 augusti 2018</strong></div>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a href="#" class="btn btn-primary">Se utbildningstillfällen</a>
              </li>
            </ul>
          </div>
          <a class="navbar-toggler text-center w-100 collapsed rounded-0 my-0 py-3" type="button" data-toggle="collapse" href="#sticky-navbar" aria-controls="sticky-navbar" aria-expanded="false" aria-label="Visa navigation">
     <span class="collapse-show-inline small">Visa: På denna sida &nbsp;<i
      class="fal fa-lg fa-chevron-circle-down"></i></span>
     <span class="collapse-hide-inline small">Dölj: På denna sida &nbsp;<i
      class="fal fa-lg fa-chevron-circle-up"></i></span>
    </a>
        </nav>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="container">
    <div class="row mt-3 mt-xl-6 mb-6 mb-xl-10">
      <div class="col-12 col-lg-6 offset-lg-1">
        <a class="anchor-xl" id="navStart"></a>
        <p class="lead">Denna utbildning riktar sig till dig som tycker att biologi och medicin är intressant, men samtidigt har ett intresse för datorer och deras användning. Inom bioinformatiken analyseras data från biologiska och medicinska experiment med
          hjälp av datorer. Inte sällan rör det sig om “big data” vilket innebär att datamängderna kan vara mycket stora.</p>
        <p>Programmet syftar till att ge de studerande teoretisk och praktisk kunskap avseende olika inriktningar inom bioinformatiken. Det kan röra sig om att kartlägga genom, jämföra expression av budbärar-RNA och proteiner, hitta skadliga mutationer,
          modellera hur ett protein ser ut, beskriva sammansättningen av ett bakterie-samhälle eller att själv utveckla program med bioinformatisk tillämpning.</p>
        <p>Utbildningen är upplagd för att passa de krav som ställs inom näringsliv, sjukvård och universitet för en anställning som bioinformatiker eller liknande befattning. Utbildningen ges till största del på engelska.</p>
        <p>Mer om utbildningen hittar du på <a href="http://www.biology.lu.se/education/undergraduate-graduate-studies/masters-programmes/masters-programme-in-bioinformatics">http://www.biology.lu.se/education/undergraduate-graduate-studies/masters-programmes/masters-programme-in-bioinformatics</a>
        </p>
      </div>
      <div class="col-12 col-lg-4 col-xl-3 offset-lg-1 offset-xl-2">
        <div class="infobox bg-copper-50">
          <h3 class="mt-0">Kontakt</h3>
          <p><strong>Grundutbildning i fysik inom naturvetenskapliga fakulteten</strong></p>
          <div><strong>Besöksadress</strong></div>
          <p>Sölvegatan 14 C, 223 62 Lund</p>
          <div><strong>Postadress</strong></div>
          <p>Box 118, 221 00 Lund<br><a href="tel:+46462227721">+46 46 222 77 21</a><br><a href="http://utbildning.fysik.lu.se">http://utbildning.fysik.lu.se</a>
            <div><strong>Distributionsansvarig parkeringstillstånd</strong></div>
            <p><a href="#">Kristin Lindell</a></p>
            <div><strong>Mathieu Gisselbrecht</strong></div>
            <p>Studievägledare<br><a href="tel:+46462228275">+46 46 222 82 75</a><br><a href="mailto:mathieu.gisselbrecht@sljus.lu.se">mathieu.gisselbrecht@sljus.lu.se</a></p>
        </div>

      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="bg-plaster-25">
    <div class="container py-4 py-xl-6">
      <div class="row">
        <div class="col">
          <a class="anchor-xl" id="navAnmalanAntagning"></a>
          <h2 class="mt-0">Start höstterminen 2018</h2>
          <div class="bg-white border border-plaster-50 mb-5">
            <div class="row pt-3 pt-lg-5 px-4 px-lg-6">
              <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
                <h6 class="text-uppercase m-0"><strong>Dagtid Lund, heltid 100%</strong></h6>
                <p>På Svenska</p>
              </div>
              <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
                <h6 class="text-uppercase m-0"><strong>Studieperiod</strong></h6>
                <p>3 september 2018 - 6 juni 2021</p>
              </div>
              <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
                <h6 class="text-uppercase m-0"><strong>Ansökan</strong></h6>
                <p>Ordinarie anmälningstid har gått ut.</p>
              </div>

            </div>
            <div class="row">
              <div class="col pb-lg-5 px-lg-6">
                <div class="box-toggle">
                  <button class="box-toggle-control collapsed collapser" data-toggle="collapse" role="button" aria-expanded="false">
      Senaste antagningspoäng
      <span class="box-toggle-icon">
      <span class="collapse-show"><i class="fal fa-pull-right fa-chevron-down"></i></span>
     <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-pull-right fa-chevron-up"></i></span>
     </span>
     </button>
                  <div class="collapse">
                    <div class="box-toggle-content">
                      <div class="row">
                        <div class="col-12 col-md-6 col-lg-5 mb-4 mb-md-0">
                          <table class="table border-bottom mb-5">
                            <thead class="">
                              <tr>
                                <th scope="col" class=" border-0 text-uppercase">Urvalsgrupper</th>
                                <th scope="col" class=" border-0 text-right">HT 2017</th>
                              </tr>
                            </thead>
                            <tbody class="">
                              <tr class="">
                                <td class="">Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)</td>
                                <td class=" text-right">21,30</td>
                              </tr>
                              <tr class="">
                                <td class="">Gymnasiebetyg med komplettering (BII)</td>
                                <td class=" text-right">21,70</td>
                              </tr>
                              <tr class="">
                                <td class="">Folkhögskolebetyg (BF)</td>
                                <td class=" text-right">4,00</td>
                              </tr>
                              <tr class="">
                                <td class="">Högskoleprovet (HP)</td>
                                <td class=" text-right">1,70</td>
                              </tr>
                            </tbody>
                          </table>

                          <p>- (streck) = ingen antagen i gruppen.<br>* (stjärna) = alla antagna i gruppen.</p>
                          <p>Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.</p>
                        </div>
                        <div class="col-12 col-md-5 offset-md-1">
                          <h6 class="mt-3 text-uppercase">Totalt antal antagna </h6>
                          <div class="d-flex">
                            <div class="mr-5">Vårterminen 2018</div>
                            <div>82 st</div>
                          </div>
                          <div class="d-flex">
                            <div class="mr-5">Vårterminen 2017</div>
                            <div>80 st</div>
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>

          <div class="bg-white border border-plaster-50 mb-5">
            <div class="row pt-3 pt-lg-5 px-4 px-lg-6">
              <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
                <h6 class="text-uppercase m-0"><strong>Dagtid Lund, heltid 100%</strong></h6>
                <p>På Svenska</p>
              </div>
              <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
                <h6 class="text-uppercase m-0"><strong>Studieperiod</strong></h6>
                <p>12 oktober 2018 – 6 juni 2021</p>
              </div>
              <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
                <h6 class="text-uppercase m-0"><strong>Ansökan</strong></h6>
                <p>Sista anmälningsdag 15 september 2018</p>
              </div>

              <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
                <div class="d-flex w-100 h-100 justify-content-center justify-content-md-start align-items-center">
                  <button type="button" class="btn btn-primary px-3 px-sm-5">Anmäl dig på antagning.se</button>

                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="row">
              <div class="col pb-lg-5 px-lg-6">
                <div class="box-toggle">
                  <button class="box-toggle-control collapsed collapser" data-toggle="collapse" role="button" aria-expanded="false">
      Senaste antagningspoäng
      <span class="box-toggle-icon">
      <span class="collapse-show"><i class="fal fa-pull-right fa-chevron-down"></i></span>
     <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-pull-right fa-chevron-up"></i></span>
     </span>
     </button>
                  <div class="collapse">
                    <div class="box-toggle-content">
                      <div class="row">
                        <div class="col-12 col-md-6 col-lg-5 mb-4 mb-md-0">
                          <table class="table border-bottom mb-5">
                            <thead class="">
                              <tr>
                                <th scope="col" class=" border-0 text-uppercase">Urvalsgrupper</th>
                                <th scope="col" class=" border-0 text-right">HT 2017</th>
                              </tr>
                            </thead>
                            <tbody class="">
                              <tr class="">
                                <td class="">Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)</td>
                                <td class=" text-right">21,30</td>
                              </tr>
                              <tr class="">
                                <td class="">Gymnasiebetyg med komplettering (BII)</td>
                                <td class=" text-right">21,70</td>
                              </tr>
                              <tr class="">
                                <td class="">Folkhögskolebetyg (BF)</td>
                                <td class=" text-right">4,00</td>
                              </tr>
                              <tr class="">
                                <td class="">Högskoleprovet (HP)</td>
                                <td class=" text-right">1,70</td>
                              </tr>
                            </tbody>
                          </table>

                          <p>- (streck) = ingen antagen i gruppen.<br>* (stjärna) = alla antagna i gruppen.</p>
                          <p>Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.</p>
                        </div>
                        <div class="col-12 col-md-5 offset-md-1">
                          <h6 class="mt-3 text-uppercase">Totalt antal antagna </h6>
                          <div class="d-flex">
                            <div class="mr-5">Vårterminen 2018</div>
                            <div>82 st</div>
                          </div>
                          <div class="d-flex">
                            <div class="mr-5">Vårterminen 2017</div>
                            <div>80 st</div>
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>

          <h2>Start vårterminen 2019</h2>
          <div class="bg-white border border-plaster-50 mb-5">
            <div class="row pt-3 pt-lg-5 px-4 px-lg-6">
              <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
                <h6 class="text-uppercase m-0"><strong>Dagtid Lund, heltid 100%</strong></h6>
                <p>På Svenska</p>
              </div>
              <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
                <h6 class="text-uppercase m-0"><strong>Studieperiod</strong></h6>
                <p>12 oktober 2018 – 6 juni 2021</p>
              </div>
              <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
                <h6 class="text-uppercase m-0"><strong>Ansökan</strong></h6>
                <p>Sista anmälningsdag 15 september 2018</p>
              </div>

              <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
                <div class="d-flex w-100 h-100 justify-content-center justify-content-md-start align-items-center">
                  <button type="button" class="btn btn-primary px-3 px-sm-5">Anmäl dig på antagning.se</button>

                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="row">
              <div class="col pb-lg-5 px-lg-6">
                <div class="box-toggle">
                  <button class="box-toggle-control collapsed collapser" data-toggle="collapse" role="button" aria-expanded="false">
      Senaste antagningspoäng
      <span class="box-toggle-icon">
      <span class="collapse-show"><i class="fal fa-pull-right fa-chevron-down"></i></span>
     <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-pull-right fa-chevron-up"></i></span>
     </span>
     </button>
                  <div class="collapse">
                    <div class="box-toggle-content">
                      <div class="row">
                        <div class="col-12 col-md-6 col-lg-5 mb-4 mb-md-0">
                          <table class="table border-bottom mb-5">
                            <thead class="">
                              <tr>
                                <th scope="col" class=" border-0 text-uppercase">Urvalsgrupper</th>
                                <th scope="col" class=" border-0 text-right">HT 2017</th>
                              </tr>
                            </thead>
                            <tbody class="">
                              <tr class="">
                                <td class="">Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)</td>
                                <td class=" text-right">21,30</td>
                              </tr>
                              <tr class="">
                                <td class="">Gymnasiebetyg med komplettering (BII)</td>
                                <td class=" text-right">21,70</td>
                              </tr>
                              <tr class="">
                                <td class="">Folkhögskolebetyg (BF)</td>
                                <td class=" text-right">4,00</td>
                              </tr>
                              <tr class="">
                                <td class="">Högskoleprovet (HP)</td>
                                <td class=" text-right">1,70</td>
                              </tr>
                            </tbody>
                          </table>

                          <p>- (streck) = ingen antagen i gruppen.<br>* (stjärna) = alla antagna i gruppen.</p>
                          <p>Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.</p>
                        </div>
                        <div class="col-12 col-md-5 offset-md-1">
                          <h6 class="mt-3 text-uppercase">Totalt antal antagna </h6>
                          <div class="d-flex">
                            <div class="mr-5">Vårterminen 2018</div>
                            <div>82 st</div>
                          </div>
                          <div class="d-flex">
                            <div class="mr-5">Vårterminen 2017</div>
                            <div>80 st</div>
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>

          <div class="bg-white border border-plaster-50 mb-5">
            <div class="row pt-3 pt-lg-5 px-4 px-lg-6">
              <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
                <h6 class="text-uppercase m-0"><strong>Dagtid Lund, heltid 100%</strong></h6>
                <p>På Svenska</p>
              </div>
              <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
                <h6 class="text-uppercase m-0"><strong>Studieperiod</strong></h6>
                <p>12 oktober 2018 – 6 juni 2021</p>
              </div>
              <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
                <h6 class="text-uppercase m-0"><strong>Ansökan</strong></h6>
                <p>Sista anmälningsdag 15 september 2018</p>
              </div>

              <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
                <div class="d-flex w-100 h-100 justify-content-center justify-content-md-start align-items-center">
                  <button type="button" class="btn btn-primary px-3 px-sm-5">Anmäl dig på antagning.se</button>

                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="row">
              <div class="col pb-lg-5 px-lg-6">
                <div class="box-toggle">
                  <button class="box-toggle-control collapsed collapser" data-toggle="collapse" role="button" aria-expanded="false">
      Senaste antagningspoäng
      <span class="box-toggle-icon">
      <span class="collapse-show"><i class="fal fa-pull-right fa-chevron-down"></i></span>
     <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-pull-right fa-chevron-up"></i></span>
     </span>
     </button>
                  <div class="collapse">
                    <div class="box-toggle-content">
                      <div class="row">
                        <div class="col-12 col-md-6 col-lg-5 mb-4 mb-md-0">
                          <table class="table border-bottom mb-5">
                            <thead class="">
                              <tr>
                                <th scope="col" class=" border-0 text-uppercase">Urvalsgrupper</th>
                                <th scope="col" class=" border-0 text-right">HT 2017</th>
                              </tr>
                            </thead>
                            <tbody class="">
                              <tr class="">
                                <td class="">Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)</td>
                                <td class=" text-right">21,30</td>
                              </tr>
                              <tr class="">
                                <td class="">Gymnasiebetyg med komplettering (BII)</td>
                                <td class=" text-right">21,70</td>
                              </tr>
                              <tr class="">
                                <td class="">Folkhögskolebetyg (BF)</td>
                                <td class=" text-right">4,00</td>
                              </tr>
                              <tr class="">
                                <td class="">Högskoleprovet (HP)</td>
                                <td class=" text-right">1,70</td>
                              </tr>
                            </tbody>
                          </table>

                          <p>- (streck) = ingen antagen i gruppen.<br>* (stjärna) = alla antagna i gruppen.</p>
                          <p>Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.</p>
                        </div>
                        <div class="col-12 col-md-5 offset-md-1">
                          <h6 class="mt-3 text-uppercase">Totalt antal antagna </h6>
                          <div class="d-flex">
                            <div class="mr-5">Vårterminen 2018</div>
                            <div>82 st</div>
                          </div>
                          <div class="d-flex">
                            <div class="mr-5">Vårterminen 2017</div>
                            <div>80 st</div>
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>

        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col-12 col-md-6 col-lg-5">
          <h3>Anmälan</h3>
          <p>Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.</p>
          <ul class="nav flex-column">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link px-0 py-1" href="#">Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra
       Studera-sidor</a>
              <a class="nav-link px-0 py-1" href="#">Antagning.se</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
        <div class="col-12 col-md-6 col-lg-5 offset-lg-1">
          <h3>Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES</h3>
          <p>Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på</p>
          <ul class="nav flex-column mb-3">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link px-0 py-1" href="#">https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/</a>
              <a class="nav-link px-0 py-1" href="#">Anmalnings--och-studieavgifter/</a>
            </li>
          </ul>
          <p>Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik är 435 000 SEK.</p>

        </div>
        <div class="col-12 col-md-6 col-lg-5">

          <h3>Sen anmälan</h3>
          <p>Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då
            märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.</p>
          <ul class="nav flex-column">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link px-0 py-1" href="#">Läs mer om sen anmälan här</a>
              <a class="nav-link px-0 py-1" href="#">Gör en sen anmälan på Antagning.se</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
        <div class="col-12 col-md-6 col-lg-5 offset-lg-1">
          <h3>Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)</h3>
          <p>När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen
            på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.</p>
          <p><a href="#">Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master</a></p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="bg-sky-50">
    <div class="container py-4 py-xl-6">
      <div class="row">
        <div class="col">
          <a class="anchor-xl" id="navBehorighetUrval"></a>
          <h2 class="mt-0 mb-4 mb-md-6">Behörighet och urval</h2>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col-12 col-md-6 col-lg-5">
          <h3 class="mt-0">Förkunskapskrav</h3>
          <p>
            <p>Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 9/A9</p>
          </p>
        </div>
        <div class="col-12 col-md-6 col-lg-5 offset-lg-1">
          <h3 class="mt-0">Urval</h3>
          <p>
            <p>Platserna fördelas enligt: Betyg: 66%, Högskoleprov: 34%. Universitetet har beslutat att använda giltigthögskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.</p>
            <h4 class="h6">Förra läsårets antagningspoäng</h4>
            <p><a href="#">Senaste antagningspoäng</a></p>
          </p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

</main>
<div class="bg-dark text-dark-25 pt-6 overflow-x-hidden">
  <div class="container my-0 mx-auto px-2">
    <div class="row justify-content-center border-bottom border-white mx-1 mx-lg-0 pb-4 nav-collapse font-size-sm mx-0 mx-lg-auto">
      <div class="col-lg">
        <div class="nav-footer mb-3 mb-lg-4">
          <a href="#dark-institutioner" class="text-uppercase font-weight-normal no-events-lg nav-undecorated nav-link collapsed d-flex justify-content-between p-0" data-toggle="collapse" aria-expanded="false" aria-controls="dark-institutioner">
        <span>Institutioner</span>
        <div class="text-dark-25 d-lg-none">
         <span class="collapse-show"><i class="fal fa-chevron-down"></i></span>
         <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-chevron-up"></i></span>
        </div>
       </a>
          <div class="collapse collapse-lg" id="dark-institutioner">
            <ul class="nav flex-column">
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Ekonomisk-historiska institutionen</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Företagsekonomiska institutionen</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Institutionen för handelsrätt</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Institutionen för informatik</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Nationalekonomiska institutionen</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Statistiska institutionen</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
        <div class="nav-footer mb-3 mb-lg-4">
          <a href="#dark-forskningsinstitut-och-centrum" class="text-uppercase font-weight-normal no-events-lg nav-undecorated nav-link collapsed d-flex justify-content-between p-0" data-toggle="collapse" aria-expanded="false" aria-controls="dark-forskningsinstitut-och-centrum">
        <span>Forskningsinstitut och centrum</span>
        <div class="text-dark-25 d-lg-none">
         <span class="collapse-show"><i class="fal fa-chevron-down"></i></span>
         <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-chevron-up"></i></span>
        </div>
       </a>
          <div class="collapse collapse-lg" id="dark-forskningsinstitut-och-centrum">
            <ul class="nav flex-column">
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Centrum för ekonomisk demografi</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Centrum för handelsforskning</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Agrifood Economics Centre</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Knut Wicksells centrum för finansvetenskap</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="col-lg">
        <div class="nav-footer mb-3 mb-lg-4">
          <a href="#dark-nyborjarprogram-och-kurser" class="text-uppercase font-weight-normal no-events-lg nav-undecorated nav-link collapsed d-flex justify-content-between p-0" data-toggle="collapse" aria-expanded="false" aria-controls="dark-nyborjarprogram-och-kurser">
        <span>Nybörjarprogram och kurser</span>
        <div class="text-dark-25 d-lg-none">
         <span class="collapse-show"><i class="fal fa-chevron-down"></i></span>
         <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-chevron-up"></i></span>
        </div>
       </a>
          <div class="collapse collapse-lg" id="dark-nyborjarprogram-och-kurser">
            <ul class="nav flex-column">
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">BSc International Business</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Ekonomie kandidatprogrammet</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Systemvetenskapliga kandidatprogrammet</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Politices kandidatprogrammet</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik &amp; ekonomi</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Fristående kurser</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
        <div class="nav-footer mb-3 mb-lg-4">
          <a href="#dark-forskarutbildning" class="text-uppercase font-weight-normal no-events-lg nav-undecorated nav-link collapsed d-flex justify-content-between p-0" data-toggle="collapse" aria-expanded="false" aria-controls="dark-forskarutbildning">
        <span>Forskarutbildning</span>
        <div class="text-dark-25 d-lg-none">
         <span class="collapse-show"><i class="fal fa-chevron-down"></i></span>
         <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-chevron-up"></i></span>
        </div>
       </a>
          <div class="collapse collapse-lg" id="dark-forskarutbildning">
            <ul class="nav flex-column">
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Ekonomisk historia</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Företagsekonomi</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Handelsrätt</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Informatik</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Nationalekonomi</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Statistik</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="col-lg">
        <div class="nav-footer mb-3 mb-lg-4">
          <a href="#dark-magister-och-masterprogram" class="text-uppercase font-weight-normal no-events-lg nav-undecorated nav-link collapsed d-flex justify-content-between p-0" data-toggle="collapse" aria-expanded="false" aria-controls="dark-magister-och-masterprogram">
        <span>Magister- och masterprogram</span>
        <div class="text-dark-25 d-lg-none">
         <span class="collapse-show"><i class="fal fa-chevron-down"></i></span>
         <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-chevron-up"></i></span>
        </div>
       </a>
          <div class="collapse collapse-lg" id="dark-magister-och-masterprogram">
            <ul class="nav flex-column">
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Accounting &amp; Finance</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Economic Development &amp; Growth</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Economic Growth, Population &amp; Development</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Economics</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Entrepreneurship &amp; Innovation</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">European &amp; International Tax Law</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Finance</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Information Systems</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Innovation &amp; Spatial Dynamics</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">International Economics with a focus on China</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">International Marketing &amp; Brand Management</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">International Strategic Management</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Managing People, Knowledge &amp; Change</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Master&#x27;s in Management</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
{{render "@breadcrumbs" breadcrumbs}}
<main class="main mb-0">
 <div class="container">
  <div class="row">
   <div class="col">
    {{render "@title" title merge=true}}
   </div>
  </div>
 </div>
 {{render "@sticky-navbar" sticky-navbar}}
 <div class="container">
  <div class="row mt-3 mt-xl-6 mb-6 mb-xl-10">
   <div class="col-12 col-lg-6 offset-lg-1">
    <a class="anchor-xl" id="navStart"></a>
    <p class="lead">Denna utbildning riktar sig till dig som tycker att biologi och medicin är intressant, men
     samtidigt har ett intresse för datorer och deras användning. Inom bioinformatiken analyseras data från
     biologiska och medicinska experiment med hjälp av datorer. Inte sällan rör det sig om “big data” vilket
     innebär att datamängderna kan vara mycket stora.</p>
    <p>Programmet syftar till att ge de studerande teoretisk och praktisk kunskap avseende olika inriktningar inom
     bioinformatiken. Det kan röra sig om att kartlägga genom, jämföra expression av budbärar-RNA och proteiner,
     hitta skadliga mutationer, modellera hur ett protein ser ut, beskriva sammansättningen av ett
     bakterie-samhälle eller att själv utveckla program med bioinformatisk tillämpning.</p>
    <p>Utbildningen är upplagd för att passa de krav som ställs inom näringsliv, sjukvård och universitet för en
     anställning som bioinformatiker eller liknande befattning. Utbildningen ges till största del på engelska.</p>
    <p>Mer om utbildningen hittar du på <a
     href="http://www.biology.lu.se/education/undergraduate-graduate-studies/masters-programmes/masters-programme-in-bioinformatics">http://www.biology.lu.se/education/undergraduate-graduate-studies/masters-programmes/masters-programme-in-bioinformatics</a>
    </p>
   </div>
   <div class="col-12 col-lg-4 col-xl-3 offset-lg-1 offset-xl-2">
    {{render "@programme-sidebar-contact"}}
   </div>
  </div>
 </div>
 {{render "@programme-application--advanced"}}
 {{render "@programme-selection"}}
</main>
{{render "@navigation-block"}}
{
 "breadcrumbs": {
  "items": [
   {
    "link": "#",
    "text": "Hem"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Studera"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Välja studier"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Program & kurser"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Program"
   }
  ]
 },
 "title": {
  "title": "Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik",
  "sub-title": "Program 180 högskolepoäng &nbsp;&bull;&nbsp; 3 år &nbsp;&bull;&nbsp; Kandidatexamen"
 },
 "image": {
  "src": "/images/_content/education_1@1x.jpg",
  "src-2x": "/images/_content/education_1@2x.jpg",
  "alt": "Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik"
 },
 "sticky-navbar": {
  "id": "sticky-navbar",
  "label": "På denna sida",
  "items": [
   {
    "link": "#navStart",
    "label": "Beskrivning"
   },
   {
    "link": "#navBehorighetUrval",
    "label": "Behörighet och urval"
   },
   {
    "link": "#navAnmalanAntagning",
    "label": "Anmälan och antagning"
   }
  ],
  "extra": {
   "modifiers": [
    "align-items-center"
   ],
   "items": [
    {
     "content": "<div class=\"navbar-text mr-3 text-right line-height-xs\">Sista anmälningsdag:<br><strong>15 augusti 2018</strong></div>"
    },
    {
     "content": "<a href=\"#\" class=\"btn btn-primary\">Se utbildningstillfällen</a>"
    }
   ]
  }
 },
 "embed": {
  "src": "https://www.youtube.com/embed/LImQ9616xYk"
 },
 "chart": {
  "src": "/images/_content/donut-chart@1x.png",
  "src-2x": "/images/_content/donut-chart@2x.png",
  "alt": "Cirkeldiagram över programmets innehåll.",
  "modifiers": [
   "mw-100"
  ]
 },
 "courses-year-1": {
  "items": [
   {
    "link": "#",
    "text": "Fysik 1: Allmän fysik 30 hp"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Matematik: Envariabelanalys 15 hp"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Matematik: Lineär algebra 1: 7,5 hp"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Numerisk analys: Beräkningsprogrammering med Python 7,5 hp"
   }
  ]
 },
 "courses-year-2": {
  "items": [
   {
    "link": "#",
    "text": "Matematik: Flervariabelanalys 1: 7,5 hp"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Matematik: Lineär algebra 2: 7,5 hp"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Fysik: Grundläggande kvantmekanik 7,5 hp"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Fysik: Grundläggande statistisk fysik och kvantstatistik 7,5 hp"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Fysik: Atom- och molekylfysik 7,5 hp"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Fysik: Kärnfysik och reaktorer 7,5 hp"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Fysik: Fasta tillståndets fysik 7,5 hp"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Fysik: Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer 7,5 hp"
   }
  ]
 },
 "courses-year-3": {
  "items": [
   {
    "link": "#",
    "text": "Fysik 1: Allmän fysik 30 hp"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Teoretisk fysik: Elektromagnetism 7,5 hp"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Valfria kurser 22,5 hp"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Valfria kurser 15 hp"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Fysik: Examensarbete för kandidatexamen 15 hp"
   }
  ]
 },
 "career-component": "programme-career"
}

There are no notes for this item.