<div class="container pt-2 pt-lg-3 ">
  <nav aria-label="breadcrumb">
    <ol class="breadcrumb m-0 p-0 mb-0 font-size-sm bg-transparent">
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0"><a href="../../#.html">Hem</a></li>
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0"><a href="../../#.html">Studera</a></li>
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0"><a href="../../#.html">Välja studier</a></li>
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0"><a href="../../#.html">Program &amp; kurser</a></li>
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0 active" aria-current="page">Program</li>
    </ol>
  </nav>
</div>

<main id="lunds-universitet" class="main">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col">
        <div class="hero mb-4">
          <div class="hero-title">
            <h1>Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik</h1>
            <p>Program 180 högskolepoäng &nbsp;&bull;&nbsp; 3 år &nbsp;&bull;&nbsp; Kandidatexamen</p>
          </div>
        </div>

      </div>
    </div>
    <div class="img-hero-container container-fill px-xl-gutter mb-xl-6">
      <img src="../../images/_content/education_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/education_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/education_1@2x.jpg 2x" alt="Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik" class=" img-fit">

    </div>
  </div>
  <div class="sticky-xl-top bg-white">
    <div class="container">
      <div class="border-xl-top border-bottom py-xl-3 container-fill mx-xl-0">
        <nav class="navbar navbar-expand-xl px-0">
          <div class="collapse navbar-collapse border-bottom border-xl-bottom-0" id="sticky-navbar">
            <ul class="navbar-nav mr-auto text-center text-xl-left">
              <li class="nav-item d-none d-xl-block">
                <span class="navbar-text">På denna sida:</span>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link nav-undecorated px-3" href="#navStart">Beskrivning</a>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link nav-undecorated px-3" href="#navBehorighetUrval">Behörighet och urval</a>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link nav-undecorated px-3" href="#navAnmalanAntagning">Anmälan och antagning</a>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link nav-undecorated px-3" href="#navKarriar">Karriär</a>
              </li>
            </ul>
            <ul class="navbar-nav d-none d-xl-flex align-items-center">
              <li class="nav-item">
                <div class="navbar-text mr-3 text-right line-height-xs">Sista anmälningsdag:<br><strong>15 augusti 2018</strong></div>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a href="#" class="btn btn-primary">Se utbildningstillfällen</a>
              </li>
            </ul>
          </div>
          <a class="navbar-toggler text-center w-100 collapsed rounded-0 my-0 py-3" type="button" data-toggle="collapse" href="#sticky-navbar" aria-controls="sticky-navbar" aria-expanded="false" aria-label="Visa navigation">
     <span class="collapse-show-inline small">Visa: På denna sida &nbsp;<i
      class="fal fa-lg fa-chevron-circle-down"></i></span>
     <span class="collapse-hide-inline small">Dölj: På denna sida &nbsp;<i
      class="fal fa-lg fa-chevron-circle-up"></i></span>
    </a>
        </nav>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="container">
    <div class="row mt-3 mt-xl-6 mb-6 mb-xl-10">
      <div class="col-12 col-lg-6 offset-lg-1">
        <a class="anchor-xl" id="navStart"></a>
        <p class="lead">Vill du utveckla miljövänligare teknik, klimatsmarta energikällor eller ta fram material med nya egenskaper? Då kan det här programmet vara något för dig.</p>
        <p>Fysik handlar om beståndsdelarna som bygger upp vår värld och om de krafter och lagar som styr dem. Fysiker är experter på att ta fram modeller för att beskriva verkligheten och att göra datorsimuleringar för att testa sina teorier. Fysiker
          är även med och utvecklar teknik som bidrar till en hållbarare värld, till exempel effektivare solceller och energisnål LED-belysning. Många av uppfinningarna som vi använder oss av varje dag har sin grund inom just fysiken. Några
          exempel är din smartphone, digitalkamera och dator. Fysikers kunskaper är också viktiga för att förutsäga framtida naturfenomen som klimatets variationer, oväder samt solens utbrott.
        </p>
        <h2>Under Utbildningen</h2>
        <p>Under utbildningen lär du dig bland annat om mekanik, elektromagnetism, kvantmekanik och relativitetsteori. I utbildningen ingår föreläsningar, laborationer, problemlösningsövningar och egna projekt. Du lär dig till exempel att planera,
          utföra och analysera experiment, programmera, använda experimentell utrustning samt att bearbeta och använda mätdata.</p>
        <p>Under utbildningens två första år läser du ett basblock med kurser inom fysik och matematik. Kurserna ger dig en stabil grund att stå på inför tredje året då du läser kurser som du väljer själv. Genom de valfria kurserna kan du forma din
          utbildning efter eget intresse och framtidsplaner. Under sista året gör du ett examensarbete i samarbete med ett företag eller en forskargrupp.</p>
        <p>Under hela utbildningen kommer du i kontakt med forskare och får ta del av högaktuella forskningsprojekt. Många kurser och mycket kurslitteratur är på engelska, vilket gör dina kunskaper lika användbara i Sverige som utomlands.
        </p>
        <h2>Efter utbildningen</h2>
        <p>Efter utbildningen väljer de flesta studenter att läsa vidare på ett masterprogram. Läs mer om de naturvetenskapliga masterprogrammen på <a href="://www.lu.se/master/natur">www.lu.se/master/natur</a>.</p>
        <p>Som fysiker kan du bland annat arbeta med miljömätningar, rymdteknik, energikällor, datorberäkningar, nya material, simuleringar, elektronik eller system- och programutveckling. Du kan till exempel anställas som analytiker, konstruktör,
          mätingenjör, processutvecklare eller kvalitetsansvarig. Exempel på arbetsplatser för fysiker är teknikföretag, forskningsinstitutioner, myndigheter samt universitet och högskolor.</p>
        <h2>Se film om programmet</h2>
        <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9">
          <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.youtube.com/embed/LImQ9616xYk" allowfullscreen></iframe>
        </div>

        <p><a href="#">Se fler filmer om de naturvetenskapliga utbildningarna vid Lunds universitet</a> (länk öppnas i nytt fönster).</p>
        <h2>Programmets innehåll</h2>
        <p>I cirkeldiagrammet får du en överblick över programmets innehåll. Nedan kan du även se vilka kurser som ingår i programmet. Klicka på länkarna för att läsa mer om kurserna.</p>
        <p> <img src="../../images/_content/donut-chart@1x.png" srcset="../../images/_content/donut-chart@1x.png 1x, ../../images/_content/donut-chart@2x.png 2x" alt="Cirkeldiagram över programmets innehåll." class=" mw-100">
        </p>
        <h3 class="h6">År 1</h3>
        <ul class="nav flex-column">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link px-0 py-1" href="../../#.html">Fysik 1: Allmän fysik 30 hp</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link px-0 py-1" href="../../#.html">Matematik: Envariabelanalys 15 hp</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link px-0 py-1" href="../../#.html">Matematik: Lineär algebra 1: 7,5 hp</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link px-0 py-1" href="../../#.html">Numerisk analys: Beräkningsprogrammering med Python 7,5 hp</a>
          </li>
        </ul>

        <h3 class="h6">År 2</h3>
        <ul class="nav flex-column">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link px-0 py-1" href="../../#.html">Matematik: Flervariabelanalys 1: 7,5 hp</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link px-0 py-1" href="../../#.html">Matematik: Lineär algebra 2: 7,5 hp</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link px-0 py-1" href="../../#.html">Fysik: Grundläggande kvantmekanik 7,5 hp</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link px-0 py-1" href="../../#.html">Fysik: Grundläggande statistisk fysik och kvantstatistik 7,5 hp</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link px-0 py-1" href="../../#.html">Fysik: Atom- och molekylfysik 7,5 hp</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link px-0 py-1" href="../../#.html">Fysik: Kärnfysik och reaktorer 7,5 hp</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link px-0 py-1" href="../../#.html">Fysik: Fasta tillståndets fysik 7,5 hp</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link px-0 py-1" href="../../#.html">Fysik: Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer 7,5 hp</a>
          </li>
        </ul>

        <h3 class="h6">År 3</h3>
        <ul class="nav flex-column">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link px-0 py-1" href="../../#.html">Fysik 1: Allmän fysik 30 hp</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link px-0 py-1" href="../../#.html">Teoretisk fysik: Elektromagnetism 7,5 hp</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link px-0 py-1" href="../../#.html">Valfria kurser 22,5 hp</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link px-0 py-1" href="../../#.html">Valfria kurser 15 hp</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link px-0 py-1" href="../../#.html">Fysik: Examensarbete för kandidatexamen 15 hp</a>
          </li>
        </ul>

      </div>
      <div class="col-12 col-lg-4 col-xl-3 offset-lg-1 offset-xl-2">
        <div class="infobox bg-copper-50">
          <h3 class="mt-0">Kontakt</h3>
          <p><strong>Grundutbildning i fysik inom naturvetenskapliga fakulteten</strong></p>
          <div><strong>Besöksadress</strong></div>
          <p>Sölvegatan 14 C, 223 62 Lund</p>
          <div><strong>Postadress</strong></div>
          <p>Box 118, 221 00 Lund<br><a href="tel:+46462227721">+46 46 222 77 21</a><br><a href="http://utbildning.fysik.lu.se">http://utbildning.fysik.lu.se</a>
            <div><strong>Distributionsansvarig parkeringstillstånd</strong></div>
            <p><a href="#">Kristin Lindell</a></p>
            <div><strong>Mathieu Gisselbrecht</strong></div>
            <p>Studievägledare<br><a href="tel:+46462228275">+46 46 222 82 75</a><br><a href="mailto:mathieu.gisselbrecht@sljus.lu.se">mathieu.gisselbrecht@sljus.lu.se</a></p>
        </div>

        <div class="infobox bg-sky-50">
          <h3 class="mt-0">Saknar du behörighet?</h3>
          <p>Vi samarbetar med Folkhögskolan Hvilan som erbjuder naturvetenskapligt basår på 1-2 år. </p>
          <p class="text-right">
            <a href="#" class="nav-undecorated" target="_blank">Läs mer hos Hvilan<br>(nytt&nbsp;fönster)&nbsp;<i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
</a>
          </p>
        </div>

      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="bg-sky-50">
    <div class="container py-4 py-xl-6">
      <div class="row">
        <div class="col">
          <a class="anchor-xl" id="navBehorighetUrval"></a>
          <h2 class="mt-0 mb-4 mb-md-6">Behörighet och urval</h2>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col-12 col-md-6 col-lg-5">
          <h3 class="mt-0">Förkunskapskrav</h3>
          <p>
            <p>Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 9/A9</p>
          </p>
        </div>
        <div class="col-12 col-md-6 col-lg-5 offset-lg-1">
          <h3 class="mt-0">Urval</h3>
          <p>
            <p>Platserna fördelas enligt: Betyg: 66%, Högskoleprov: 34%. Universitetet har beslutat att använda giltigthögskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.</p>
            <h4 class="h6">Förra läsårets antagningspoäng</h4>
            <p><a href="#">Senaste antagningspoäng</a></p>
          </p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="bg-plaster-25">
    <div class="container py-4 py-xl-6">
      <div class="row">
        <div class="col">
          <a class="anchor-xl" id="navAnmalanAntagning"></a>
          <h2 class="mt-0">Start höstterminen 2018</h2>
          <div class="bg-white border border-plaster-50 mb-5">
            <div class="row pt-3 pt-lg-5 px-4 px-lg-6">
              <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
                <h6 class="text-uppercase m-0"><strong>Dagtid Lund, heltid 100%</strong></h6>
                <p>På Svenska</p>
              </div>
              <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
                <h6 class="text-uppercase m-0"><strong>Studieperiod</strong></h6>
                <p>3 september 2018 - 6 juni 2021</p>
              </div>
              <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
                <h6 class="text-uppercase m-0"><strong>Ansökan</strong></h6>
                <p>Ordinarie anmälningstid har gått ut.</p>
              </div>

            </div>
            <div class="row">
              <div class="col pb-lg-5 px-lg-6">
                <div class="box-toggle">
                  <button class="box-toggle-control collapsed collapser" data-toggle="collapse" role="button" aria-expanded="false">
      Senaste antagningspoäng
      <span class="box-toggle-icon">
      <span class="collapse-show"><i class="fal fa-pull-right fa-chevron-down"></i></span>
     <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-pull-right fa-chevron-up"></i></span>
     </span>
     </button>
                  <div class="collapse">
                    <div class="box-toggle-content">
                      <div class="row">
                        <div class="col-12 col-md-6 col-lg-5 mb-4 mb-md-0">
                          <table class="table border-bottom mb-5">
                            <thead class="">
                              <tr>
                                <th scope="col" class=" border-0 text-uppercase">Urvalsgrupper</th>
                                <th scope="col" class=" border-0 text-right">HT 2017</th>
                              </tr>
                            </thead>
                            <tbody class="">
                              <tr class="">
                                <td class="">Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)</td>
                                <td class=" text-right">21,30</td>
                              </tr>
                              <tr class="">
                                <td class="">Gymnasiebetyg med komplettering (BII)</td>
                                <td class=" text-right">21,70</td>
                              </tr>
                              <tr class="">
                                <td class="">Folkhögskolebetyg (BF)</td>
                                <td class=" text-right">4,00</td>
                              </tr>
                              <tr class="">
                                <td class="">Högskoleprovet (HP)</td>
                                <td class=" text-right">1,70</td>
                              </tr>
                            </tbody>
                          </table>

                          <p>- (streck) = ingen antagen i gruppen.<br>* (stjärna) = alla antagna i gruppen.</p>
                          <p>Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.</p>
                        </div>
                        <div class="col-12 col-md-5 offset-md-1">
                          <h6 class="mt-3 text-uppercase">Totalt antal antagna </h6>
                          <div class="d-flex">
                            <div class="mr-5">Vårterminen 2018</div>
                            <div>82 st</div>
                          </div>
                          <div class="d-flex">
                            <div class="mr-5">Vårterminen 2017</div>
                            <div>80 st</div>
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>

          <div class="bg-white border border-plaster-50 mb-5">
            <div class="row pt-3 pt-lg-5 px-4 px-lg-6">
              <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
                <h6 class="text-uppercase m-0"><strong>Dagtid Lund, heltid 100%</strong></h6>
                <p>På Svenska</p>
              </div>
              <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
                <h6 class="text-uppercase m-0"><strong>Studieperiod</strong></h6>
                <p>12 oktober 2018 – 6 juni 2021</p>
              </div>
              <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
                <h6 class="text-uppercase m-0"><strong>Ansökan</strong></h6>
                <p>Sista anmälningsdag 15 september 2018</p>
              </div>

              <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
                <div class="d-flex w-100 h-100 justify-content-center justify-content-md-start align-items-center">
                  <button type="button" class="btn btn-primary px-3 px-sm-5">Anmäl dig på antagning.se</button>

                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="row">
              <div class="col pb-lg-5 px-lg-6">
                <div class="box-toggle">
                  <button class="box-toggle-control collapsed collapser" data-toggle="collapse" role="button" aria-expanded="false">
      Senaste antagningspoäng
      <span class="box-toggle-icon">
      <span class="collapse-show"><i class="fal fa-pull-right fa-chevron-down"></i></span>
     <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-pull-right fa-chevron-up"></i></span>
     </span>
     </button>
                  <div class="collapse">
                    <div class="box-toggle-content">
                      <div class="row">
                        <div class="col-12 col-md-6 col-lg-5 mb-4 mb-md-0">
                          <table class="table border-bottom mb-5">
                            <thead class="">
                              <tr>
                                <th scope="col" class=" border-0 text-uppercase">Urvalsgrupper</th>
                                <th scope="col" class=" border-0 text-right">HT 2017</th>
                              </tr>
                            </thead>
                            <tbody class="">
                              <tr class="">
                                <td class="">Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)</td>
                                <td class=" text-right">21,30</td>
                              </tr>
                              <tr class="">
                                <td class="">Gymnasiebetyg med komplettering (BII)</td>
                                <td class=" text-right">21,70</td>
                              </tr>
                              <tr class="">
                                <td class="">Folkhögskolebetyg (BF)</td>
                                <td class=" text-right">4,00</td>
                              </tr>
                              <tr class="">
                                <td class="">Högskoleprovet (HP)</td>
                                <td class=" text-right">1,70</td>
                              </tr>
                            </tbody>
                          </table>

                          <p>- (streck) = ingen antagen i gruppen.<br>* (stjärna) = alla antagna i gruppen.</p>
                          <p>Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.</p>
                        </div>
                        <div class="col-12 col-md-5 offset-md-1">
                          <h6 class="mt-3 text-uppercase">Totalt antal antagna </h6>
                          <div class="d-flex">
                            <div class="mr-5">Vårterminen 2018</div>
                            <div>82 st</div>
                          </div>
                          <div class="d-flex">
                            <div class="mr-5">Vårterminen 2017</div>
                            <div>80 st</div>
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>

          <h2>Start vårterminen 2019</h2>
          <div class="bg-white border border-plaster-50 mb-5">
            <div class="row pt-3 pt-lg-5 px-4 px-lg-6">
              <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
                <h6 class="text-uppercase m-0"><strong>Dagtid Lund, heltid 100%</strong></h6>
                <p>På Svenska</p>
              </div>
              <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
                <h6 class="text-uppercase m-0"><strong>Studieperiod</strong></h6>
                <p>12 oktober 2018 – 6 juni 2021</p>
              </div>
              <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
                <h6 class="text-uppercase m-0"><strong>Ansökan</strong></h6>
                <p>Sista anmälningsdag 15 september 2018</p>
              </div>

              <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
                <div class="d-flex w-100 h-100 justify-content-center justify-content-md-start align-items-center">
                  <button type="button" class="btn btn-primary px-3 px-sm-5">Anmäl dig på antagning.se</button>

                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="row">
              <div class="col pb-lg-5 px-lg-6">
                <div class="box-toggle">
                  <button class="box-toggle-control collapsed collapser" data-toggle="collapse" role="button" aria-expanded="false">
      Senaste antagningspoäng
      <span class="box-toggle-icon">
      <span class="collapse-show"><i class="fal fa-pull-right fa-chevron-down"></i></span>
     <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-pull-right fa-chevron-up"></i></span>
     </span>
     </button>
                  <div class="collapse">
                    <div class="box-toggle-content">
                      <div class="row">
                        <div class="col-12 col-md-6 col-lg-5 mb-4 mb-md-0">
                          <table class="table border-bottom mb-5">
                            <thead class="">
                              <tr>
                                <th scope="col" class=" border-0 text-uppercase">Urvalsgrupper</th>
                                <th scope="col" class=" border-0 text-right">HT 2017</th>
                              </tr>
                            </thead>
                            <tbody class="">
                              <tr class="">
                                <td class="">Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)</td>
                                <td class=" text-right">21,30</td>
                              </tr>
                              <tr class="">
                                <td class="">Gymnasiebetyg med komplettering (BII)</td>
                                <td class=" text-right">21,70</td>
                              </tr>
                              <tr class="">
                                <td class="">Folkhögskolebetyg (BF)</td>
                                <td class=" text-right">4,00</td>
                              </tr>
                              <tr class="">
                                <td class="">Högskoleprovet (HP)</td>
                                <td class=" text-right">1,70</td>
                              </tr>
                            </tbody>
                          </table>

                          <p>- (streck) = ingen antagen i gruppen.<br>* (stjärna) = alla antagna i gruppen.</p>
                          <p>Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.</p>
                        </div>
                        <div class="col-12 col-md-5 offset-md-1">
                          <h6 class="mt-3 text-uppercase">Totalt antal antagna </h6>
                          <div class="d-flex">
                            <div class="mr-5">Vårterminen 2018</div>
                            <div>82 st</div>
                          </div>
                          <div class="d-flex">
                            <div class="mr-5">Vårterminen 2017</div>
                            <div>80 st</div>
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>

          <div class="bg-white border border-plaster-50 mb-5">
            <div class="row pt-3 pt-lg-5 px-4 px-lg-6">
              <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
                <h6 class="text-uppercase m-0"><strong>Dagtid Lund, heltid 100%</strong></h6>
                <p>På Svenska</p>
              </div>
              <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
                <h6 class="text-uppercase m-0"><strong>Studieperiod</strong></h6>
                <p>12 oktober 2018 – 6 juni 2021</p>
              </div>
              <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
                <h6 class="text-uppercase m-0"><strong>Ansökan</strong></h6>
                <p>Sista anmälningsdag 15 september 2018</p>
              </div>

              <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-4 mb-lg-5">
                <div class="d-flex w-100 h-100 justify-content-center justify-content-md-start align-items-center">
                  <button type="button" class="btn btn-primary px-3 px-sm-5">Anmäl dig på antagning.se</button>

                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="row">
              <div class="col pb-lg-5 px-lg-6">
                <div class="box-toggle">
                  <button class="box-toggle-control collapsed collapser" data-toggle="collapse" role="button" aria-expanded="false">
      Senaste antagningspoäng
      <span class="box-toggle-icon">
      <span class="collapse-show"><i class="fal fa-pull-right fa-chevron-down"></i></span>
     <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-pull-right fa-chevron-up"></i></span>
     </span>
     </button>
                  <div class="collapse">
                    <div class="box-toggle-content">
                      <div class="row">
                        <div class="col-12 col-md-6 col-lg-5 mb-4 mb-md-0">
                          <table class="table border-bottom mb-5">
                            <thead class="">
                              <tr>
                                <th scope="col" class=" border-0 text-uppercase">Urvalsgrupper</th>
                                <th scope="col" class=" border-0 text-right">HT 2017</th>
                              </tr>
                            </thead>
                            <tbody class="">
                              <tr class="">
                                <td class="">Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)</td>
                                <td class=" text-right">21,30</td>
                              </tr>
                              <tr class="">
                                <td class="">Gymnasiebetyg med komplettering (BII)</td>
                                <td class=" text-right">21,70</td>
                              </tr>
                              <tr class="">
                                <td class="">Folkhögskolebetyg (BF)</td>
                                <td class=" text-right">4,00</td>
                              </tr>
                              <tr class="">
                                <td class="">Högskoleprovet (HP)</td>
                                <td class=" text-right">1,70</td>
                              </tr>
                            </tbody>
                          </table>

                          <p>- (streck) = ingen antagen i gruppen.<br>* (stjärna) = alla antagna i gruppen.</p>
                          <p>Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.</p>
                        </div>
                        <div class="col-12 col-md-5 offset-md-1">
                          <h6 class="mt-3 text-uppercase">Totalt antal antagna </h6>
                          <div class="d-flex">
                            <div class="mr-5">Vårterminen 2018</div>
                            <div>82 st</div>
                          </div>
                          <div class="d-flex">
                            <div class="mr-5">Vårterminen 2017</div>
                            <div>80 st</div>
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>

        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col-12 col-md-6 col-lg-5">
          <h3>Anmälan</h3>
          <p>Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.</p>
          <ul class="nav flex-column">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link px-0 py-1" href="#">Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra
       Studera-sidor</a>
              <a class="nav-link px-0 py-1" href="#">Antagning.se</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
        <div class="col-12 col-md-6 col-lg-5 offset-lg-1">
          <h3>Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES</h3>
          <p>Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på</p>
          <ul class="nav flex-column mb-3">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link px-0 py-1" href="#">https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/</a>
              <a class="nav-link px-0 py-1" href="#">Anmalnings--och-studieavgifter/</a>
            </li>
          </ul>
          <p>Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik är 435 000 SEK.</p>

        </div>
        <div class="col-12 col-md-6 col-lg-5">

          <h3>Sen anmälan</h3>
          <p>Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då
            märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.</p>
          <ul class="nav flex-column">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link px-0 py-1" href="#">Läs mer om sen anmälan här</a>
              <a class="nav-link px-0 py-1" href="#">Gör en sen anmälan på Antagning.se</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="container py-9">
    <a class="anchor-xl" id="navKarriar"></a>
    <h2 class="mt-0 mb-4 mb-lg-6">Karriär</h2>
    <div class="card-deck pb-4 pb-lg-6 border-bottom mb-9">
      <a href="../../#.html" class="card nav-block" aria-label="Vad gör en fysiker?">
        <div class="card-img-container">
          <img src="../../images/_content/work_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/work_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/work_1@2x.jpg 2x" alt="Vad gör en fysiker?" class=" card-img-top">

        </div>
        <div class="card-body p-0">
          <div class="h5 card-title mt-3 nav-block-link nav-undecorated">Vad gör en fysiker? <i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
          </div>
          <p class="card-text">Fysiker är experter på att ta fram modeller för att beskriva verkligheten och att göra datorsimuleringar för att testa sina teorier. Som fysiker kan du till exempel arbeta med miljömätningar, datorberäkningar eller system- och programutveckling
            (…)</p>
        </div>
      </a>
      <a href="../../#.html" class="card nav-block" target="_blank" aria-label="Vad vill du jobba med?">
        <div class="card-img-container">
          <img src="../../images/_content/work_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/work_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/work_2@2x.jpg 2x" alt="Vad vill du jobba med?" class=" card-img-top">

        </div>
        <div class="card-body p-0">
          <div class="h5 card-title mt-3 nav-block-link nav-undecorated">Vad vill du jobba med? <i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
          </div>
          <p class="card-text">På YouTube kan du se korta filmer där våra studenter och tidigare studenter berättar om sina tankar kring karriärval</p>
          <p class="card-text">(länken öppnas i nytt fönster).</p>
        </div>
      </a>
      <a href="../../#.html" class="card nav-block" aria-label="Läs en del av din utbildning utomlands">
        <div class="card-img-container">
          <img src="../../images/_content/work_3@1x.jpg" srcset="../../images/_content/work_3@1x.jpg 1x, ../../images/_content/work_3@2x.jpg 2x" alt="Läs en del av din utbildning utomlands" class=" card-img-top">

        </div>
        <div class="card-body p-0">
          <div class="h5 card-title mt-3 nav-block-link nav-undecorated">Läs en del av din utbildning utomlands <i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
          </div>
          <p class="card-text">Genom att läsa en eller två terminer utomlands kan du skaffa en unik utbildningsprofil som passar just dig. Samtidigt ökar du din konkurrenskraft på arbetsmarknaden (…)</p>
        </div>
      </a>
    </div>
    <h3 class="mt-0 mb-4 mb-lg-6">Möt studenter och tidigare studenter</h3>
    <div class="card-deck mb-9">
      <a class="card nav-block" href="../../#.html" aria-label="Därför valde de fysik">
        <div class="card-img-container">
          <img src="../../images/_content/people_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/people_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/people_1@2x.jpg 2x" alt="Därför valde de fysik - Studenterna Adam och Sara berättar" class=" card-img-top">

        </div>
        <div class="card-body p-0">
          <div class="h5 card-title mt-3 nav-block-link nav-undecorated">Därför valde de fysik <i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
          </div>
          <p class="card-text">Studenterna Adam och Sara berättar</p>
        </div>
      </a>
      <a class="card nav-block" href="../../#.html" aria-label="Jobbet som doktorand i partikelfysik">
        <div class="card-img-container">
          <img src="../../images/_content/people_2@1x.jpg" srcset="../../images/_content/people_2@1x.jpg 1x, ../../images/_content/people_2@2x.jpg 2x" alt="Jobbet som doktorand i partikelfysik - Tuva Richert berättar" class=" card-img-top">

        </div>
        <div class="card-body p-0">
          <div class="h5 card-title mt-3 nav-block-link nav-undecorated">Jobbet som doktorand i partikelfysik <i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
          </div>
          <p class="card-text">Tuva Richert berättar</p>
        </div>
      </a>
      <a class="card nav-block" href="../../#.html" aria-label="Jobbet som data scientist">
        <div class="card-img-container">
          <img src="../../images/_content/people_3@1x.jpg" srcset="../../images/_content/people_3@1x.jpg 1x, ../../images/_content/people_3@2x.jpg 2x" alt="Jobbet som data scientist - Martin Andersson berättar" class=" card-img-top">

        </div>
        <div class="card-body p-0">
          <div class="h5 card-title mt-3 nav-block-link nav-undecorated">Jobbet som data scientist <i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
          </div>
          <p class="card-text">Martin Andersson berättar</p>
        </div>
      </a>
      <a class="card nav-block" href="../../#.html" aria-label="Jobbet som systemutvecklare">
        <div class="card-img-container">
          <img src="../../images/_content/people_4@1x.jpg" srcset="../../images/_content/people_4@1x.jpg 1x, ../../images/_content/people_4@2x.jpg 2x" alt="Jobbet som systemutvecklare - Jennie Berg berättar" class=" card-img-top">

        </div>
        <div class="card-body p-0">
          <div class="h5 card-title mt-3 nav-block-link nav-undecorated">Jobbet som systemutvecklare <i class="fal fa-chevron-circle-right fa-lg"></i>
          </div>
          <p class="card-text">Jennie Berg berättar</p>
        </div>
      </a>
    </div>
  </div>

</main>
<div class="bg-dark text-dark-25 pt-6 overflow-x-hidden">
  <div class="container my-0 mx-auto px-2">
    <div class="row justify-content-center border-bottom border-white mx-1 mx-lg-0 pb-4 nav-collapse font-size-sm mx-0 mx-lg-auto">
      <div class="col-lg">
        <div class="nav-footer mb-3 mb-lg-4">
          <a href="#dark-institutioner" class="text-uppercase font-weight-normal no-events-lg nav-undecorated nav-link collapsed d-flex justify-content-between p-0" data-toggle="collapse" aria-expanded="false" aria-controls="dark-institutioner">
        <span>Institutioner</span>
        <div class="text-dark-25 d-lg-none">
         <span class="collapse-show"><i class="fal fa-chevron-down"></i></span>
         <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-chevron-up"></i></span>
        </div>
       </a>
          <div class="collapse collapse-lg" id="dark-institutioner">
            <ul class="nav flex-column">
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Ekonomisk-historiska institutionen</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Företagsekonomiska institutionen</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Institutionen för handelsrätt</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Institutionen för informatik</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Nationalekonomiska institutionen</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Statistiska institutionen</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
        <div class="nav-footer mb-3 mb-lg-4">
          <a href="#dark-forskningsinstitut-och-centrum" class="text-uppercase font-weight-normal no-events-lg nav-undecorated nav-link collapsed d-flex justify-content-between p-0" data-toggle="collapse" aria-expanded="false" aria-controls="dark-forskningsinstitut-och-centrum">
        <span>Forskningsinstitut och centrum</span>
        <div class="text-dark-25 d-lg-none">
         <span class="collapse-show"><i class="fal fa-chevron-down"></i></span>
         <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-chevron-up"></i></span>
        </div>
       </a>
          <div class="collapse collapse-lg" id="dark-forskningsinstitut-och-centrum">
            <ul class="nav flex-column">
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Centrum för ekonomisk demografi</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Centrum för handelsforskning</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Agrifood Economics Centre</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Knut Wicksells centrum för finansvetenskap</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="col-lg">
        <div class="nav-footer mb-3 mb-lg-4">
          <a href="#dark-nyborjarprogram-och-kurser" class="text-uppercase font-weight-normal no-events-lg nav-undecorated nav-link collapsed d-flex justify-content-between p-0" data-toggle="collapse" aria-expanded="false" aria-controls="dark-nyborjarprogram-och-kurser">
        <span>Nybörjarprogram och kurser</span>
        <div class="text-dark-25 d-lg-none">
         <span class="collapse-show"><i class="fal fa-chevron-down"></i></span>
         <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-chevron-up"></i></span>
        </div>
       </a>
          <div class="collapse collapse-lg" id="dark-nyborjarprogram-och-kurser">
            <ul class="nav flex-column">
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">BSc International Business</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Ekonomie kandidatprogrammet</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Systemvetenskapliga kandidatprogrammet</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Politices kandidatprogrammet</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik &amp; ekonomi</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Fristående kurser</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
        <div class="nav-footer mb-3 mb-lg-4">
          <a href="#dark-forskarutbildning" class="text-uppercase font-weight-normal no-events-lg nav-undecorated nav-link collapsed d-flex justify-content-between p-0" data-toggle="collapse" aria-expanded="false" aria-controls="dark-forskarutbildning">
        <span>Forskarutbildning</span>
        <div class="text-dark-25 d-lg-none">
         <span class="collapse-show"><i class="fal fa-chevron-down"></i></span>
         <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-chevron-up"></i></span>
        </div>
       </a>
          <div class="collapse collapse-lg" id="dark-forskarutbildning">
            <ul class="nav flex-column">
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Ekonomisk historia</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Företagsekonomi</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Handelsrätt</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Informatik</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Nationalekonomi</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Statistik</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="col-lg">
        <div class="nav-footer mb-3 mb-lg-4">
          <a href="#dark-magister-och-masterprogram" class="text-uppercase font-weight-normal no-events-lg nav-undecorated nav-link collapsed d-flex justify-content-between p-0" data-toggle="collapse" aria-expanded="false" aria-controls="dark-magister-och-masterprogram">
        <span>Magister- och masterprogram</span>
        <div class="text-dark-25 d-lg-none">
         <span class="collapse-show"><i class="fal fa-chevron-down"></i></span>
         <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-chevron-up"></i></span>
        </div>
       </a>
          <div class="collapse collapse-lg" id="dark-magister-och-masterprogram">
            <ul class="nav flex-column">
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Accounting &amp; Finance</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Economic Development &amp; Growth</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Economic Growth, Population &amp; Development</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Economics</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Entrepreneurship &amp; Innovation</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">European &amp; International Tax Law</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Finance</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Information Systems</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Innovation &amp; Spatial Dynamics</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">International Economics with a focus on China</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">International Marketing &amp; Brand Management</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">International Strategic Management</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Managing People, Knowledge &amp; Change</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Master&#x27;s in Management</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
{{render "@breadcrumbs" breadcrumbs}}
<main id="lunds-universitet" class="main">
 <div class="container">
  <div class="row">
   <div class="col">
    {{render "@title" title merge=true}}
   </div>
  </div>
  <div class="img-hero-container container-fill px-xl-gutter mb-xl-6">
   {{render "@image--object-fit" image merge=true}}
  </div>
 </div>
 {{render "@sticky-navbar" sticky-navbar}}
 <div class="container">
  <div class="row mt-3 mt-xl-6 mb-6 mb-xl-10">
   <div class="col-12 col-lg-6 offset-lg-1">
    <a class="anchor-xl" id="navStart"></a>
    <p class="lead">Vill du utveckla miljövänligare teknik, klimatsmarta energikällor eller ta fram material med nya
     egenskaper? Då kan det här programmet vara något för dig.</p>
    <p>Fysik handlar om beståndsdelarna som bygger upp vår värld och om de krafter och lagar som styr dem. Fysiker
     är experter på att ta fram modeller för att beskriva verkligheten och att göra datorsimuleringar för att testa
     sina teorier. Fysiker är även med och utvecklar teknik som bidrar till en hållbarare värld, till exempel
     effektivare solceller och energisnål LED-belysning. Många av uppfinningarna som vi använder oss av varje dag
     har sin grund inom just fysiken. Några exempel är din smartphone, digitalkamera och dator. Fysikers kunskaper
     är också viktiga för att förutsäga framtida naturfenomen som klimatets variationer, oväder samt solens
     utbrott.</p>
    <h2>Under Utbildningen</h2>
    <p>Under utbildningen lär du dig bland annat om mekanik, elektromagnetism, kvantmekanik och relativitetsteori. I
     utbildningen ingår föreläsningar, laborationer, problemlösningsövningar och egna projekt. Du lär dig till
     exempel att planera, utföra och analysera experiment, programmera, använda experimentell utrustning samt att
     bearbeta och använda mätdata.</p>
    <p>Under utbildningens två första år läser du ett basblock med kurser inom fysik och matematik. Kurserna ger dig
     en stabil grund att stå på inför tredje året då du läser kurser som du väljer själv. Genom de valfria kurserna
     kan du forma din utbildning efter eget intresse och framtidsplaner. Under sista året gör du ett examensarbete
     i samarbete med ett företag eller en forskargrupp.</p>
    <p>Under hela utbildningen kommer du i kontakt med forskare och får ta del av högaktuella forskningsprojekt.
     Många kurser och mycket kurslitteratur är på engelska, vilket gör dina kunskaper lika användbara i Sverige som
     utomlands.</p>
    <h2>Efter utbildningen</h2>
    <p>Efter utbildningen väljer de flesta studenter att läsa vidare på ett masterprogram. Läs mer om de
     naturvetenskapliga masterprogrammen på <a href="://www.lu.se/master/natur">www.lu.se/master/natur</a>.</p>
    <p>Som fysiker kan du bland annat arbeta med miljömätningar, rymdteknik, energikällor, datorberäkningar, nya
     material, simuleringar, elektronik eller system- och programutveckling. Du kan till exempel anställas som
     analytiker, konstruktör, mätingenjör, processutvecklare eller kvalitetsansvarig. Exempel på arbetsplatser för
     fysiker är teknikföretag, forskningsinstitutioner, myndigheter samt universitet och högskolor.</p>
    <h2>Se film om programmet</h2>
    {{render "@embed" embed}}
    <p><a href="#">Se fler filmer om de naturvetenskapliga utbildningarna vid Lunds universitet</a> (länk öppnas i
     nytt fönster).</p>
    <h2>Programmets innehåll</h2>
    <p>I cirkeldiagrammet får du en överblick över programmets innehåll. Nedan kan du även se vilka kurser som ingår
     i programmet. Klicka på länkarna för att läsa mer om kurserna.</p>
    <p>{{render "@image" chart}}</p>
    <h3 class="h6">År 1</h3>
    {{render "@nav-list" courses-year-1}}
    <h3 class="h6">År 2</h3>
    {{render "@nav-list" courses-year-2}}
    <h3 class="h6">År 3</h3>
    {{render "@nav-list" courses-year-3}}
   </div>
   <div class="col-12 col-lg-4 col-xl-3 offset-lg-1 offset-xl-2">
    {{render "@programme-sidebar-contact"}}
    {{render "@programme-sidebar-eligibility"}}
   </div>
  </div>
 </div>
 {{render "@programme-selection"}}
 {{render "@programme-application"}}
 {{render (concat "@" career-component)}}
</main>
{{render "@navigation-block"}}
{
 "breadcrumbs": {
  "items": [
   {
    "link": "#",
    "text": "Hem"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Studera"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Välja studier"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Program & kurser"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Program"
   }
  ]
 },
 "title": {
  "title": "Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik",
  "sub-title": "Program 180 högskolepoäng &nbsp;&bull;&nbsp; 3 år &nbsp;&bull;&nbsp; Kandidatexamen"
 },
 "image": {
  "src": "/images/_content/education_1@1x.jpg",
  "src-2x": "/images/_content/education_1@2x.jpg",
  "alt": "Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik"
 },
 "sticky-navbar": {
  "id": "sticky-navbar",
  "label": "På denna sida",
  "items": [
   {
    "link": "#navStart",
    "label": "Beskrivning"
   },
   {
    "link": "#navBehorighetUrval",
    "label": "Behörighet och urval"
   },
   {
    "link": "#navAnmalanAntagning",
    "label": "Anmälan och antagning"
   },
   {
    "link": "#navKarriar",
    "label": "Karriär"
   }
  ],
  "extra": {
   "modifiers": [
    "align-items-center"
   ],
   "items": [
    {
     "content": "<div class=\"navbar-text mr-3 text-right line-height-xs\">Sista anmälningsdag:<br><strong>15 augusti 2018</strong></div>"
    },
    {
     "content": "<a href=\"#\" class=\"btn btn-primary\">Se utbildningstillfällen</a>"
    }
   ]
  }
 },
 "embed": {
  "src": "https://www.youtube.com/embed/LImQ9616xYk"
 },
 "chart": {
  "src": "/images/_content/donut-chart@1x.png",
  "src-2x": "/images/_content/donut-chart@2x.png",
  "alt": "Cirkeldiagram över programmets innehåll.",
  "modifiers": [
   "mw-100"
  ]
 },
 "courses-year-1": {
  "items": [
   {
    "link": "#",
    "text": "Fysik 1: Allmän fysik 30 hp"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Matematik: Envariabelanalys 15 hp"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Matematik: Lineär algebra 1: 7,5 hp"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Numerisk analys: Beräkningsprogrammering med Python 7,5 hp"
   }
  ]
 },
 "courses-year-2": {
  "items": [
   {
    "link": "#",
    "text": "Matematik: Flervariabelanalys 1: 7,5 hp"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Matematik: Lineär algebra 2: 7,5 hp"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Fysik: Grundläggande kvantmekanik 7,5 hp"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Fysik: Grundläggande statistisk fysik och kvantstatistik 7,5 hp"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Fysik: Atom- och molekylfysik 7,5 hp"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Fysik: Kärnfysik och reaktorer 7,5 hp"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Fysik: Fasta tillståndets fysik 7,5 hp"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Fysik: Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer 7,5 hp"
   }
  ]
 },
 "courses-year-3": {
  "items": [
   {
    "link": "#",
    "text": "Fysik 1: Allmän fysik 30 hp"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Teoretisk fysik: Elektromagnetism 7,5 hp"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Valfria kurser 22,5 hp"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Valfria kurser 15 hp"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Fysik: Examensarbete för kandidatexamen 15 hp"
   }
  ]
 },
 "career-component": "programme-career"
}

There are no notes for this item.