<div class="bg-sky-50">
  <div class="container py-4 py-xl-6">
    <div class="row">
      <div class="col">
        <a class="anchor-xl" id="navBehorighetUrval"></a>
        <h2 class="mt-0 mb-4 mb-md-6">Behörighet och urval</h2>
      </div>
    </div>
    <div class="row">
      <div class="col-12 col-md-6 col-lg-5">
        <h3 class="mt-0">Förkunskapskrav</h3>
        <p>
          <p>Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 9/A9</p>
        </p>
      </div>
      <div class="col-12 col-md-6 col-lg-5 offset-lg-1">
        <h3 class="mt-0">Urval</h3>
        <p>
          <p>Platserna fördelas enligt: Betyg: 66%, Högskoleprov: 34%. Universitetet har beslutat att använda giltigthögskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.</p>
          <h4 class="h6">Förra läsårets antagningspoäng</h4>
          <p><a href="#">Senaste antagningspoäng</a></p>
        </p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="bg-sky-50">
 <div class="container py-4 py-xl-6">
  <div class="row">
   <div class="col">
    <a class="anchor-xl" id="{{id}}"></a>
    <h2 class="mt-0 mb-4 mb-md-6">{{title}}</h2>
   </div>
  </div>
  <div class="row">
   {{#each columns}}
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-5{{#if @last}} offset-lg-1{{/if}}">
     {{#each items}}
      {{#if headline}}<h3{{#if @first}} class="mt-0"{{/if}}>{{headline}}</h3>{{/if}}
      <p>{{{content}}}</p>
     {{/each}}
    </div>
   {{/each}}
  </div>
 </div>
</div>
{
 "id": "navBehorighetUrval",
 "title": "Behörighet och urval",
 "columns": [
  {
   "items": [
    {
     "headline": "Förkunskapskrav",
     "content": "<p>Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 9/A9</p>"
    }
   ]
  },
  {
   "items": [
    {
     "headline": "Urval",
     "content": "<p>Platserna fördelas enligt: Betyg: 66%, Högskoleprov: 34%. Universitetet har beslutat att använda giltigthögskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.</p><h4 class=\"h6\">Förra läsårets antagningspoäng</h4><p><a href=\"#\">Senaste antagningspoäng</a></p>"
    }
   ]
  }
 ]
}

There are no notes for this item.