<div class="container pt-2 pt-lg-3 ">
  <nav aria-label="breadcrumb">
    <ol class="breadcrumb m-0 p-0 mb-0 font-size-sm bg-transparent">
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0"><a href="../../#.html">Hem</a></li>
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0"><a href="../../#.html">Sök</a></li>
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0 active" aria-current="page">Avdelning</li>
    </ol>
  </nav>
</div>

<main id="lunds-universitet" class="main">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-12 col-lg-8 mb-5 mb-lg-0">
        <h1 class="mt-0 mb-3 mb-lg-5">Avdelningen för translationell cancerforskning</h1>
        <p><a href="#">Medicinska fakulteten</a> / <a href="#">Institutionen för laboratoriemedicin</a></p>
        <p><strong>Besöksadress:</strong> Medicon Village, building 404, Scheelevägen 2, Lund</p>
        <p><a href="#">Enhetens Profil i Lunds universitets forskningsportal</a></p>
        <h2 class="h6">Beskrivning</h2>
        <p>Translationell cancerforskning bildades 2013 som en del av Lunds universitets cancercenter (LUCC) på Medicon Village. TCR består av nio grupper som arbetar med olika frågeställningar och tumörtyper, men med ett gemensamt mål att utveckla
          nya behandlingsmetoder. Frågeställningarna bearbetas multidisciplinärt med hjälp av cellbiologi, bioinformatik, musmodeller, humana vävnadsarrayer och avancerade bildsystem för att utveckla nya diagnostiska och terapeutiska metoder
          som tar hänsyn till samspelet mellan de olika celltyper som en tumör är uppbyggd av, och de skillnader som finns i behandlingssvar mellan olika patienter.</p>

        <h2 class="pb-3 pb-lg-6 border-bottom">Medarbetare</h2>
        <div>
          <section>
            <h3 class="h1 m-0 py-3 border-bottom">A</h3>
            <article class="py-4 border-bottom">
              <h3 class="mt-0"><a href="#">Alberto García Mariscal</a></h3>
              <div class="font-weight-light">
                <p>Postdoc</p>
                <p><a href="mailto:alberto.garcia_mariscal@med.lu.se">alberto.garcia_mariscal@med.lu.se</a></p>
              </div>
            </article>

            <article class="py-4 border-bottom">
              <h3 class="mt-0"><a href="#">Alexander Pietras</a></h3>
              <div class="font-weight-light">
                <p>Biträdande universitetslektor</p>
                <p><a href="mailto:alexander.pietras@med.lu.se">alexander.pietras@med.lu.se</a></p>
              </div>
            </article>

            <article class="py-4 border-bottom">
              <h3 class="mt-0"><a href="#">Annika Jögi</a></h3>
              <div class="font-weight-light">
                <p>Biträdande forskare</p>
                <p><a href="mailto:annika.jogi@med.lu.se">annika.jogi@med.lu.se</a></p>
                <p><a href="tel:+46462226426">+46 46 222 64 26</a>, <a href="tel:+46768870215">+46 76 887 02 15</a></p>
              </div>
            </article>

            <article class="py-4 border-bottom">
              <h3 class="mt-0"><a href="#">Annika Maretic</a></h3>
              <div class="font-weight-light">
                <p>Praktikant</p>
                <p><a href="mailto:annika.maretic.5526@student.lu.se">annika.maretic.5526@student.lu.se</a></p>
              </div>
            </article>

          </section>
          <section>
            <h3 class="h1 m-0 py-3 border-bottom">C</h3>
            <article class="py-4 border-bottom">
              <h3 class="mt-0"><a href="#">Chris Madsen</a></h3>
              <div class="font-weight-light">
                <p>Biträdande universitetslektor</p>
                <p><a href="mailto:chris.madsen@med.lu.se">chris.madsen@med.lu.se</a></p>
                <p><a href="tel:+46463427662">+46 46 342 76 62</a></p>
              </div>
            </article>

            <article class="py-4 border-bottom">
              <h3 class="mt-0"><a href="#">Christer Larsson</a></h3>
              <div class="font-weight-light">
                <p>Professor</p>
                <p><a href="mailto:christer.larsson@med.lu.se">christer.larsson@med.lu.se</a></p>
                <p><a href="tel:+46462226433">+46 46 222 64 33</a></p>
              </div>
            </article>

            <article class="py-4 border-bottom">
              <h3 class="mt-0"><a href="#">Christian Holmgren</a></h3>
              <div class="font-weight-light">
                <p>Biträdande forskare</p>
                <p><a href="mailto:christian.holmgren@med.lu.se">christian.holmgren@med.lu.se</a></p>
                <p><a href="tel:+46462226438">+46 46 222 64 38</a></p>
              </div>
            </article>

            <article class="py-4 border-bottom">
              <h3 class="mt-0"><a href="#">Christina Möller</a></h3>
              <div class="font-weight-light">
                <p>Biomedicinsk analytiker</p>
                <p><a href="mailto:christina.moller@med.lu.se">christina.moller@med.lu.se</a></p>
                <p><a href="tel:+46462226436">+46 46 222 64 36</a></p>
              </div>
            </article>

            <article class="py-4 border-bottom">
              <h3 class="mt-0"><a href="#">Clara Oudenaarden</a></h3>
              <div class="font-weight-light">
                <p>Doktorand</p>
                <p><a href="mailto:clara.oudenaarden@med.lu.se">clara.oudenaarden@med.lu.se</a></p>
                <p><a href="tel:+46462226443">+46 46 222 64 43</a></p>
              </div>
            </article>

          </section>
        </div>
        <div class="map-container mt-4 mt-lg-6">
          <div class="map" data-center="55.7109735, 13.2031196" data-zoom="17" data-marker="<strong>Lunds universitet Medicinska fakultet</strong><br>Sölvegatan 19, 221 85 Lund"></div>
        </div>

      </div>
      <div class="col-12 col-lg-4 col-xl-3 offset-xl-1">
        <div class="infobox bg-copper-50">
          <p>
            <strong>Katalogadministratör</strong><br>
            <a href="#">Elin Johansson</a><br>
            <a href="#">Anne Liljendahl</a>
          </p>
          <p>
            <strong>Inköpssamordnare</strong><br>
            <a href="#">Elin Johansson</a><br>
            <a href="#">Anne Liljendahl</a>
          </p>
          <p>
            <strong>Distributionsansvarig parkeringstillstånd</strong><br>
            <a href="#">Kristin Lindell</a>
          </p>
          <p>
            <strong>Skyddsombud</strong><br>
            <a href="#">Lotta Persmark</a><br>
            <a href="#">Erling Jirle</a>
          </p>
        </div>

        <div class="infobox bg-sky-50">
          <p>
            <strong>Avdelningar (Motsvarande)</strong>
          </p>
          <p>
            <a href="#">Cancer and matrix remodelling</a><br>
            <a href="#">Experimentell onkologi</a><br>
            <a href="#">Hjärntumörers biologi</a><br>
            <a href="#">Medicinsk molekylärbiologi</a><br>
            <a href="#">Molekylär barnonkologi</a><br>
            <a href="#">Molekylär cancerforskning</a><br>
            <a href="#">Molekylär onkologi</a><br>
            <a href="#">Molekylär tumörpatologi</a><br>
            <a href="#">Njurcancergruppen</a><br>
            <a href="#">Tumörcellsbiologi</a>
          </p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</main>
<div class="bg-dark text-dark-25 pt-6 overflow-x-hidden">
  <div class="container my-0 mx-auto px-2">
    <div class="row justify-content-center border-bottom border-white mx-1 mx-lg-0 pb-4 nav-collapse font-size-sm mx-0 mx-lg-auto">
      <div class="col-lg">
        <div class="nav-footer mb-3 mb-lg-4">
          <a href="#dark-institutioner" class="text-uppercase font-weight-normal no-events-lg nav-undecorated nav-link collapsed d-flex justify-content-between p-0" data-toggle="collapse" aria-expanded="false" aria-controls="dark-institutioner">
        <span>Institutioner</span>
        <div class="text-dark-25 d-lg-none">
         <span class="collapse-show"><i class="fal fa-chevron-down"></i></span>
         <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-chevron-up"></i></span>
        </div>
       </a>
          <div class="collapse collapse-lg" id="dark-institutioner">
            <ul class="nav flex-column">
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Ekonomisk-historiska institutionen</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Företagsekonomiska institutionen</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Institutionen för handelsrätt</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Institutionen för informatik</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Nationalekonomiska institutionen</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Statistiska institutionen</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
        <div class="nav-footer mb-3 mb-lg-4">
          <a href="#dark-forskningsinstitut-och-centrum" class="text-uppercase font-weight-normal no-events-lg nav-undecorated nav-link collapsed d-flex justify-content-between p-0" data-toggle="collapse" aria-expanded="false" aria-controls="dark-forskningsinstitut-och-centrum">
        <span>Forskningsinstitut och centrum</span>
        <div class="text-dark-25 d-lg-none">
         <span class="collapse-show"><i class="fal fa-chevron-down"></i></span>
         <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-chevron-up"></i></span>
        </div>
       </a>
          <div class="collapse collapse-lg" id="dark-forskningsinstitut-och-centrum">
            <ul class="nav flex-column">
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Centrum för ekonomisk demografi</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Centrum för handelsforskning</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Agrifood Economics Centre</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Knut Wicksells centrum för finansvetenskap</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="col-lg">
        <div class="nav-footer mb-3 mb-lg-4">
          <a href="#dark-nyborjarprogram-och-kurser" class="text-uppercase font-weight-normal no-events-lg nav-undecorated nav-link collapsed d-flex justify-content-between p-0" data-toggle="collapse" aria-expanded="false" aria-controls="dark-nyborjarprogram-och-kurser">
        <span>Nybörjarprogram och kurser</span>
        <div class="text-dark-25 d-lg-none">
         <span class="collapse-show"><i class="fal fa-chevron-down"></i></span>
         <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-chevron-up"></i></span>
        </div>
       </a>
          <div class="collapse collapse-lg" id="dark-nyborjarprogram-och-kurser">
            <ul class="nav flex-column">
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">BSc International Business</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Ekonomie kandidatprogrammet</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Systemvetenskapliga kandidatprogrammet</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Politices kandidatprogrammet</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik &amp; ekonomi</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Fristående kurser</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
        <div class="nav-footer mb-3 mb-lg-4">
          <a href="#dark-forskarutbildning" class="text-uppercase font-weight-normal no-events-lg nav-undecorated nav-link collapsed d-flex justify-content-between p-0" data-toggle="collapse" aria-expanded="false" aria-controls="dark-forskarutbildning">
        <span>Forskarutbildning</span>
        <div class="text-dark-25 d-lg-none">
         <span class="collapse-show"><i class="fal fa-chevron-down"></i></span>
         <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-chevron-up"></i></span>
        </div>
       </a>
          <div class="collapse collapse-lg" id="dark-forskarutbildning">
            <ul class="nav flex-column">
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Ekonomisk historia</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Företagsekonomi</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Handelsrätt</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Informatik</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Nationalekonomi</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Statistik</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="col-lg">
        <div class="nav-footer mb-3 mb-lg-4">
          <a href="#dark-magister-och-masterprogram" class="text-uppercase font-weight-normal no-events-lg nav-undecorated nav-link collapsed d-flex justify-content-between p-0" data-toggle="collapse" aria-expanded="false" aria-controls="dark-magister-och-masterprogram">
        <span>Magister- och masterprogram</span>
        <div class="text-dark-25 d-lg-none">
         <span class="collapse-show"><i class="fal fa-chevron-down"></i></span>
         <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-chevron-up"></i></span>
        </div>
       </a>
          <div class="collapse collapse-lg" id="dark-magister-och-masterprogram">
            <ul class="nav flex-column">
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Accounting &amp; Finance</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Economic Development &amp; Growth</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Economic Growth, Population &amp; Development</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Economics</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Entrepreneurship &amp; Innovation</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">European &amp; International Tax Law</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Finance</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Information Systems</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Innovation &amp; Spatial Dynamics</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">International Economics with a focus on China</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">International Marketing &amp; Brand Management</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">International Strategic Management</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Managing People, Knowledge &amp; Change</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Master&#x27;s in Management</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
{{render "@breadcrumbs" breadcrumbs}}
<main id="lunds-universitet" class="main">
 <div class="container">
  <div class="row">
   <div class="col-12 col-lg-8 mb-5 mb-lg-0">
    <h1 class="mt-0 mb-3 mb-lg-5">Avdelningen för translationell cancerforskning</h1>
    <p><a href="#">Medicinska fakulteten</a> / <a href="#">Institutionen för laboratoriemedicin</a></p>
    <p><strong>Besöksadress:</strong> Medicon Village, building 404, Scheelevägen 2, Lund</p>
    <p><a href="#">Enhetens Profil i Lunds universitets forskningsportal</a></p>
    <h2 class="h6">Beskrivning</h2>
    <p>Translationell cancerforskning bildades 2013 som en del av Lunds universitets cancercenter (LUCC) på Medicon
     Village. TCR består av nio grupper som arbetar med olika frågeställningar och tumörtyper, men med ett
     gemensamt mål att utveckla nya behandlingsmetoder. Frågeställningarna bearbetas multidisciplinärt med hjälp av
     cellbiologi, bioinformatik, musmodeller, humana vävnadsarrayer och avancerade bildsystem för att utveckla nya
     diagnostiska och terapeutiska metoder som tar hänsyn till samspelet mellan de olika celltyper som en tumör är
     uppbyggd av, och de skillnader som finns i behandlingssvar mellan olika patienter.</p>

    <h2 class="pb-3 pb-lg-6 border-bottom">Medarbetare</h2>
    <div>
     {{#each staff}}
     <section>
      <h3 class="h1 m-0 py-3 border-bottom">{{label}}</h3>
      {{#each items}}
      {{render "@search-result-item" this}}
      {{/each}}
     </section>
     {{/each}}
    </div>
    {{render "@map" map}}
   </div>
   <div class="col-12 col-lg-4 col-xl-3 offset-xl-1">
    <div class="infobox bg-copper-50">
     <p>
      <strong>Katalogadministratör</strong><br>
      <a href="#">Elin Johansson</a><br>
      <a href="#">Anne Liljendahl</a>
     </p>
     <p>
      <strong>Inköpssamordnare</strong><br>
      <a href="#">Elin Johansson</a><br>
      <a href="#">Anne Liljendahl</a>
     </p>
     <p>
      <strong>Distributionsansvarig parkeringstillstånd</strong><br>
      <a href="#">Kristin Lindell</a>
     </p>
     <p>
      <strong>Skyddsombud</strong><br>
      <a href="#">Lotta Persmark</a><br>
      <a href="#">Erling Jirle</a>
     </p>
    </div>

    <div class="infobox bg-sky-50">
     <p>
      <strong>Avdelningar (Motsvarande)</strong>
     </p>
     <p>
      <a href="#">Cancer and matrix remodelling</a><br>
      <a href="#">Experimentell onkologi</a><br>
      <a href="#">Hjärntumörers biologi</a><br>
      <a href="#">Medicinsk molekylärbiologi</a><br>
      <a href="#">Molekylär barnonkologi</a><br>
      <a href="#">Molekylär cancerforskning</a><br>
      <a href="#">Molekylär onkologi</a><br>
      <a href="#">Molekylär tumörpatologi</a><br>
      <a href="#">Njurcancergruppen</a><br>
      <a href="#">Tumörcellsbiologi</a>
     </p>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
</main>
{{render "@navigation-block"}}
{
 "breadcrumbs": {
  "items": [
   {
    "link": "#",
    "text": "Hem"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Sök"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Avdelning"
   }
  ]
 },
 "map": {
  "center": "55.7109735, 13.2031196",
  "zoom": "17",
  "marker": "<strong>Lunds universitet Medicinska fakultet</strong><br>Sölvegatan 19, 221 85 Lund",
  "modifiers": [
   "mt-4",
   "mt-lg-6"
  ]
 },
 "staff": [
  {
   "label": "A",
   "items": [
    {
     "title": "Alberto García Mariscal",
     "content": [
      "<p>Postdoc</p>",
      "<p><a href=\"mailto:alberto.garcia_mariscal@med.lu.se\">alberto.garcia_mariscal@med.lu.se</a></p>"
     ],
     "link": "#"
    },
    {
     "title": "Alexander Pietras",
     "content": [
      "<p>Biträdande universitetslektor</p>",
      "<p><a href=\"mailto:alexander.pietras@med.lu.se\">alexander.pietras@med.lu.se</a></p>"
     ],
     "link": "#"
    },
    {
     "title": "Annika Jögi",
     "content": [
      "<p>Biträdande forskare</p>",
      "<p><a href=\"mailto:annika.jogi@med.lu.se\">annika.jogi@med.lu.se</a></p>",
      "<p><a href=\"tel:+46462226426\">+46 46 222 64 26</a>, <a href=\"tel:+46768870215\">+46 76 887 02 15</a></p>"
     ],
     "link": "#"
    },
    {
     "title": "Annika Maretic",
     "content": [
      "<p>Praktikant</p>",
      "<p><a href=\"mailto:annika.maretic.5526@student.lu.se\">annika.maretic.5526@student.lu.se</a></p>"
     ],
     "link": "#"
    }
   ]
  },
  {
   "label": "C",
   "items": [
    {
     "title": "Chris Madsen",
     "content": [
      "<p>Biträdande universitetslektor</p>",
      "<p><a href=\"mailto:chris.madsen@med.lu.se\">chris.madsen@med.lu.se</a></p>",
      "<p><a href=\"tel:+46463427662\">+46 46 342 76 62</a></p>"
     ],
     "link": "#"
    },
    {
     "title": "Christer Larsson",
     "content": [
      "<p>Professor</p>",
      "<p><a href=\"mailto:christer.larsson@med.lu.se\">christer.larsson@med.lu.se</a></p>",
      "<p><a href=\"tel:+46462226433\">+46 46 222 64 33</a></p>"
     ],
     "link": "#"
    },
    {
     "title": "Christian Holmgren",
     "content": [
      "<p>Biträdande forskare</p>",
      "<p><a href=\"mailto:christian.holmgren@med.lu.se\">christian.holmgren@med.lu.se</a></p>",
      "<p><a href=\"tel:+46462226438\">+46 46 222 64 38</a></p>"
     ],
     "link": "#"
    },
    {
     "title": "Christina Möller",
     "content": [
      "<p>Biomedicinsk analytiker</p>",
      "<p><a href=\"mailto:christina.moller@med.lu.se\">christina.moller@med.lu.se</a></p>",
      "<p><a href=\"tel:+46462226436\">+46 46 222 64 36</a></p>"
     ],
     "link": "#"
    },
    {
     "title": "Clara Oudenaarden",
     "content": [
      "<p>Doktorand</p>",
      "<p><a href=\"mailto:clara.oudenaarden@med.lu.se\">clara.oudenaarden@med.lu.se</a></p>",
      "<p><a href=\"tel:+46462226443\">+46 46 222 64 43</a></p>"
     ],
     "link": "#"
    }
   ]
  }
 ]
}

There are no notes for this item.