<div class="search-result">
  <div class="text-right border-lg-bottom pb-lg-2 mb-3 mb-lg-5">
    200 utbildningar
  </div>
  <section>
    <h2 class="m-0 pb-2 border-bottom">A</h2>
    <article class="py-4 border-bottom">
      <h3 class="mt-0"><a href="#">Arbetsterapeutprogrammet</a></h3>
      <div class="font-weight-light">
        <p class="font-weight-normal">180 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Arbetsterapeutexamen</p>
      </div>
    </article>

    <article class="py-4 border-bottom">
      <h3 class="mt-0"><a href="#">Arkeologi - teori och praktik - Masterprogram</a></h3>
      <div class="font-weight-light">
        <p class="font-weight-normal">180 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Arbetsterapeutexamen</p>
      </div>
    </article>

    <article class="py-4 border-bottom">
      <h3 class="mt-0"><a href="#">Arkitektur - Masterutbildning</a></h3>
      <div class="font-weight-light">
        <p class="font-weight-normal">180 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Masterexamen &nbsp;•&nbsp; Studieort: Lund</p>
      </div>
    </article>

    <article class="py-4 border-bottom">
      <h3 class="mt-0"><a href="#">Arkitektutbildning</a></h3>
      <div class="font-weight-light">
        <p class="font-weight-normal">300 HP &nbsp;•&nbsp; 5 år &nbsp;•&nbsp; Arkitektexamen</p>
      </div>
    </article>

    <article class="py-4 border-bottom">
      <h3 class="mt-0"><a href="#">Arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) - Masterprogram</a></h3>
      <div class="font-weight-light">
        <p class="font-weight-normal">180 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Masterexamen &nbsp;•&nbsp; Studieort: Lund</p>
      </div>
    </article>

    <article class="py-4 border-bottom">
      <h3 class="mt-0"><a href="#">Asienstudier - Masterprogram</a></h3>
      <div class="font-weight-light">
        <p class="font-weight-normal">180 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Masterexamen &nbsp;•&nbsp; Studieort: Lund</p>
      </div>
    </article>

    <article class="py-4 border-bottom">
      <h3 class="mt-0"><a href="#">Astrofysik - Masterprogram</a></h3>
      <div class="font-weight-light">
        <p class="font-weight-normal">180 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Masterexamen &nbsp;•&nbsp; Studieort: Lund</p>
      </div>
    </article>

    <article class="py-4 border-bottom">
      <h3 class="mt-0"><a href="#">Atmosfärvetenskap och biokemiska kretslopp - Masterprogram</a></h3>
      <div class="font-weight-light">
        <p class="font-weight-normal">180 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Masterexamen &nbsp;•&nbsp; Studieort: Lund</p>
      </div>
    </article>

    <article class="py-4 border-bottom">
      <h3 class="mt-0"><a href="#">Audionomprogrammet</a></h3>
      <div class="font-weight-light">
        <p class="font-weight-normal">180 HP &nbsp;•&nbsp; 3 år &nbsp;•&nbsp; Audionomexamen</p>
      </div>
    </article>

  </section>
  <section>
    <h2 class="m-0 pb-2 border-bottom">B</h2>
    <article class="py-4 border-bottom">
      <h3 class="mt-0"><a href="#">Barnmorskeprogrammet</a></h3>
      <div class="font-weight-light">
        <p class="font-weight-normal">90 HP &nbsp;•&nbsp; 1,5 år &nbsp;•&nbsp; Barnmorskeexamen</p>
      </div>
    </article>

    <article class="py-4 border-bottom">
      <h3 class="mt-0"><a href="#">Beteendevetenskap - Kandidatprogram</a></h3>
      <div class="font-weight-light">
        <p class="font-weight-normal">180 HP &nbsp;•&nbsp; 3 år &nbsp;•&nbsp; Kandidatexamen</p>
      </div>
    </article>

    <article class="py-4 border-bottom">
      <h3 class="mt-0"><a href="#">Bioinformatik - Masterprogram</a></h3>
      <div class="font-weight-light">
        <p class="font-weight-normal">120 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Masterexamen &nbsp;•&nbsp; Studieort: Lund</p>
      </div>
    </article>

    <article class="py-4 border-bottom">
      <h3 class="mt-0"><a href="#">Biologi, Akvatisk ekologi - Masterprogram</a></h3>
      <div class="font-weight-light">
        <p class="font-weight-normal">180 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Masterexamen &nbsp;•&nbsp; Studieort: Lund</p>
      </div>
    </article>

    <article class="py-4 border-bottom">
      <h3 class="mt-0"><a href="#">Biologi, Allmän inriktning - Masterprogram</a></h3>
      <div class="font-weight-light">
        <p class="font-weight-normal">180 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Masterexamen &nbsp;•&nbsp; Studieort: Lund</p>
      </div>
    </article>

    <article class="py-4 border-bottom">
      <h3 class="mt-0"><a href="#">Biologi, Naturvård och bevarandebiologi - Masterprogram</a></h3>
      <div class="font-weight-light">
        <p class="font-weight-normal">180 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Masterexamen &nbsp;•&nbsp; Studieort: Lund</p>
      </div>
    </article>

    <article class="py-4 border-bottom">
      <h3 class="mt-0"><a href="#">Biologi, Växtbiologi - Masterprogram</a></h3>
      <div class="font-weight-light">
        <p class="font-weight-normal">120 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Masterexamen &nbsp;•&nbsp; Studieort: Lund</p>
      </div>
    </article>

    <article class="py-4 border-bottom">
      <h3 class="mt-0"><a href="#">Biologi, Zooekologi - Masterprogram</a></h3>
      <div class="font-weight-light">
        <p class="font-weight-normal">180 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Masterexamen &nbsp;•&nbsp; Studieort: Lund</p>
      </div>
    </article>

    <article class="py-4 border-bottom">
      <h3 class="mt-0"><a href="#">Biomedicin - Masterprogram</a></h3>
      <div class="font-weight-light">
        <p class="font-weight-normal">180 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Masterexamen &nbsp;•&nbsp; Studieort: Lund</p>
      </div>
    </article>

    <article class="py-4 border-bottom">
      <h3 class="mt-0"><a href="#">Biomedicinprogrammet</a></h3>
      <div class="font-weight-light">
        <p class="font-weight-normal">180 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Masterexamen &nbsp;•&nbsp; Studieort: Lund</p>
      </div>
    </article>

    <article class="py-4 border-bottom">
      <h3 class="mt-0"><a href="#">Biomedicinprogrammet, Antagning till senare del</a></h3>
      <div class="font-weight-light">
        <p class="font-weight-normal">120 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Masterexamen &nbsp;•&nbsp; Studieort: Lund</p>
      </div>
    </article>

    <article class="py-4 border-bottom">
      <h3 class="mt-0"><a href="#">Bioteknik - Masterutbildning</a></h3>
      <div class="font-weight-light">
        <p class="font-weight-normal">180 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Masterexamen &nbsp;•&nbsp; Studieort: Lund</p>
      </div>
    </article>

    <article class="py-4 border-bottom">
      <h3 class="mt-0"><a href="#">Brandingenjörsutbildning</a></h3>
      <div class="font-weight-light">
        <p class="font-weight-normal">210 HP &nbsp;•&nbsp; 3,5 år &nbsp;•&nbsp; Brandingenjörsexamen</p>
      </div>
    </article>

  </section>
  <div class="mt-6">
    <nav aria-label="Pagination" class="my-3">
      <ul class="pagination pagination-sm">
        <li class="page-item disabled">
          <a class="page-link" href="#"><span class="page-icon"><i class="fal fa-chevron-left fa-sm"></i></span><span class="page-label"> Föregående</span></a>
        </li>
        <li class="page-item active">
          <a class="page-link" href="#">1</a>
        </li>
        <li class="page-item">
          <a class="page-link" href="#">2</a>
        </li>
        <li class="page-item d-none d-md-block">
          <a class="page-link" href="#">3</a>
        </li>
        <li class="page-item">
          <span class="page-text"><i class="fal fa-ellipsis-h"></i></span>
        </li>
        <li class="page-item">
          <a class="page-link" href="#">8</a>
        </li>
        <li class="page-item">
          <a class="page-link" href="#"><span class="page-label">Nästa </span><span class="page-icon"><i class="fal fa-chevron-right fa-sm"></i></span></a>
        </li>
      </ul>
    </nav>

  </div>
</div>
<div class="search-result">
 {{#if extra}}
 <div class="text-right border-lg-bottom pb-lg-2 mb-3 mb-lg-5">
  {{{extra}}}
 </div>
 {{/if}}
 {{#each items}}
  <section>
   <h2 class="m-0 pb-2 border-bottom">{{label}}</h2>
   {{#each items}}
    {{render "@search-result-item" this}}
   {{/each}}
  </section>
 {{/each}}
 <div class="mt-6">
  {{render "@pagination"}}
 </div>
</div>
{
 "extra": "200 utbildningar",
 "items": [
  {
   "label": "A",
   "items": [
    {
     "title": "Arbetsterapeutprogrammet",
     "content": [
      "<p class=\"font-weight-normal\">180 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Arbetsterapeutexamen</p>"
     ],
     "link": "#"
    },
    {
     "title": "Arkeologi - teori och praktik - Masterprogram",
     "content": [
      "<p class=\"font-weight-normal\">180 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Arbetsterapeutexamen</p>"
     ],
     "link": "#"
    },
    {
     "title": "Arkitektur - Masterutbildning",
     "content": [
      "<p class=\"font-weight-normal\">180 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Masterexamen &nbsp;•&nbsp; Studieort: Lund</p>"
     ],
     "link": "#"
    },
    {
     "title": "Arkitektutbildning",
     "content": [
      "<p class=\"font-weight-normal\">300 HP &nbsp;•&nbsp; 5 år &nbsp;•&nbsp; Arkitektexamen</p>"
     ],
     "link": "#"
    },
    {
     "title": "Arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) - Masterprogram",
     "content": [
      "<p class=\"font-weight-normal\">180 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Masterexamen &nbsp;•&nbsp; Studieort: Lund</p>"
     ],
     "link": "#"
    },
    {
     "title": "Asienstudier - Masterprogram",
     "content": [
      "<p class=\"font-weight-normal\">180 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Masterexamen &nbsp;•&nbsp; Studieort: Lund</p>"
     ],
     "link": "#"
    },
    {
     "title": "Astrofysik - Masterprogram",
     "content": [
      "<p class=\"font-weight-normal\">180 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Masterexamen &nbsp;•&nbsp; Studieort: Lund</p>"
     ],
     "link": "#"
    },
    {
     "title": "Atmosfärvetenskap och biokemiska kretslopp - Masterprogram",
     "content": [
      "<p class=\"font-weight-normal\">180 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Masterexamen &nbsp;•&nbsp; Studieort: Lund</p>"
     ],
     "link": "#"
    },
    {
     "title": "Audionomprogrammet",
     "content": [
      "<p class=\"font-weight-normal\">180 HP &nbsp;•&nbsp; 3 år &nbsp;•&nbsp; Audionomexamen</p>"
     ],
     "link": "#"
    }
   ]
  },
  {
   "label": "B",
   "items": [
    {
     "title": "Barnmorskeprogrammet",
     "content": [
      "<p class=\"font-weight-normal\">90 HP &nbsp;•&nbsp; 1,5 år &nbsp;•&nbsp; Barnmorskeexamen</p>"
     ],
     "link": "#"
    },
    {
     "title": "Beteendevetenskap - Kandidatprogram",
     "content": [
      "<p class=\"font-weight-normal\">180 HP &nbsp;•&nbsp; 3 år &nbsp;•&nbsp; Kandidatexamen</p>"
     ],
     "link": "#"
    },
    {
     "title": "Bioinformatik - Masterprogram",
     "content": [
      "<p class=\"font-weight-normal\">120 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Masterexamen &nbsp;•&nbsp; Studieort: Lund</p>"
     ],
     "link": "#"
    },
    {
     "title": "Biologi, Akvatisk ekologi - Masterprogram",
     "content": [
      "<p class=\"font-weight-normal\">180 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Masterexamen &nbsp;•&nbsp; Studieort: Lund</p>"
     ],
     "link": "#"
    },
    {
     "title": "Biologi, Allmän inriktning - Masterprogram",
     "content": [
      "<p class=\"font-weight-normal\">180 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Masterexamen &nbsp;•&nbsp; Studieort: Lund</p>"
     ],
     "link": "#"
    },
    {
     "title": "Biologi, Naturvård och bevarandebiologi - Masterprogram",
     "content": [
      "<p class=\"font-weight-normal\">180 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Masterexamen &nbsp;•&nbsp; Studieort: Lund</p>"
     ],
     "link": "#"
    },
    {
     "title": "Biologi, Växtbiologi - Masterprogram",
     "content": [
      "<p class=\"font-weight-normal\">120 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Masterexamen &nbsp;•&nbsp; Studieort: Lund</p>"
     ],
     "link": "#"
    },
    {
     "title": "Biologi, Zooekologi - Masterprogram",
     "content": [
      "<p class=\"font-weight-normal\">180 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Masterexamen &nbsp;•&nbsp; Studieort: Lund</p>"
     ],
     "link": "#"
    },
    {
     "title": "Biomedicin - Masterprogram",
     "content": [
      "<p class=\"font-weight-normal\">180 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Masterexamen &nbsp;•&nbsp; Studieort: Lund</p>"
     ],
     "link": "#"
    },
    {
     "title": "Biomedicinprogrammet",
     "content": [
      "<p class=\"font-weight-normal\">180 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Masterexamen &nbsp;•&nbsp; Studieort: Lund</p>"
     ],
     "link": "#"
    },
    {
     "title": "Biomedicinprogrammet, Antagning till senare del",
     "content": [
      "<p class=\"font-weight-normal\">120 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Masterexamen &nbsp;•&nbsp; Studieort: Lund</p>"
     ],
     "link": "#"
    },
    {
     "title": "Bioteknik - Masterutbildning",
     "content": [
      "<p class=\"font-weight-normal\">180 HP &nbsp;•&nbsp; 2 år &nbsp;•&nbsp; Masterexamen &nbsp;•&nbsp; Studieort: Lund</p>"
     ],
     "link": "#"
    },
    {
     "title": "Brandingenjörsutbildning",
     "content": [
      "<p class=\"font-weight-normal\">210 HP &nbsp;•&nbsp; 3,5 år &nbsp;•&nbsp; Brandingenjörsexamen</p>"
     ],
     "link": "#"
    }
   ]
  }
 ]
}

There are no notes for this item.