<ul class="nav-accordion nav-collapse nav-undecorated">
  <li>
    <a href="#" class="nav-link collapse">
      <div class="float-right ml-2"><i class="fal fa-chevron-down"></i></div>
      Program och kurser
    </a>
    <ul class="nav-accordion collapse show">
      <li>
        <a href="#" class="nav-link collapse active">
          <div class="float-right ml-2"><i class="fal fa-chevron-down"></i></div>
          Nybörjarprogram
        </a>
        <ul class="nav-accordion collapse show">
          <li>
            <a href="#" class="nav-link collapse collapsed">
              <div class="float-right ml-2"><i class="fal fa-chevron-right"></i></div>
              BSc International Business
            </a>
          </li>

          <li>
            <a href="#" class="nav-link collapse collapsed">
              <div class="float-right ml-2"><i class="fal fa-chevron-right"></i></div>
              Ekonomie kandidatprogram
            </a>
          </li>

          <li>
            <a href="#" class="nav-link collapse collapsed">
              <div class="float-right ml-2"><i class="fal fa-chevron-right"></i></div>
              Systemvetenskapligt kandidatprogram
            </a>
          </li>

        </ul>
      </li>

      <li>
        <a href="#" class="nav-link collapse collapsed">
          <div class="float-right ml-2"><i class="fal fa-chevron-right"></i></div>
          Fristående kurser
        </a>
      </li>

      <li>
        <a href="#" class="nav-link collapse collapsed">
          <div class="float-right ml-2"><i class="fal fa-chevron-right"></i></div>
          Magister- och masterprogram
        </a>
      </li>

      <li>
        <a href="#" class="nav-link collapse collapsed">
          <div class="float-right ml-2"><i class="fal fa-chevron-right"></i></div>
          Kompletterande utbildning för dig med utländsk examen
        </a>
      </li>

    </ul>
  </li>

  <li>
    <a href="#" class="nav-link collapse collapsed">
      <div class="float-right ml-2"><i class="fal fa-chevron-right"></i></div>
      Sök till Ekonomihögskolan
    </a>
  </li>

  <li>
    <a href="#" class="nav-link collapse collapsed">
      <div class="float-right ml-2"><i class="fal fa-chevron-right"></i></div>
      Livet som student
    </a>
  </li>

  <li>
    <a href="#" class="nav-link collapse collapsed">
      <div class="float-right ml-2"><i class="fal fa-chevron-right"></i></div>
      Studera utomlands
    </a>
  </li>

  <li>
    <a href="#" class="nav-link collapse collapsed">
      <div class="float-right ml-2"><i class="fal fa-chevron-right"></i></div>
      Praktik och internships
    </a>
  </li>

  <li>
    <a href="#" class="nav-link collapse collapsed">
      <div class="float-right ml-2"><i class="fal fa-chevron-right"></i></div>
      Examen och karriär
    </a>
  </li>

  <li>
    <a href="#" class="nav-link collapse collapsed">
      <div class="float-right ml-2"><i class="fal fa-chevron-right"></i></div>
      Forskarutbildning
    </a>
  </li>

</ul>
<ul class="nav-accordion{{#if bg}}{{bg}}{{/if}} nav-collapse nav-undecorated">
 {{#each items}}
  {{render "@side-navigation-item" this}}
 {{/each}}
</ul>
{
 "items": [
  {
   "link": "#",
   "label": "Program och kurser",
   "items": [
    {
     "link": "#",
     "label": "Nybörjarprogram",
     "active": true,
     "items": [
      {
       "link": "#",
       "label": "BSc International Business"
      },
      {
       "link": "#",
       "label": "Ekonomie kandidatprogram"
      },
      {
       "link": "#",
       "label": "Systemvetenskapligt kandidatprogram"
      }
     ]
    },
    {
     "link": "#",
     "label": "Fristående kurser"
    },
    {
     "link": "#",
     "label": "Magister- och masterprogram"
    },
    {
     "link": "#",
     "label": "Kompletterande utbildning för dig med utländsk examen"
    }
   ]
  },
  {
   "link": "#",
   "label": "Sök till Ekonomihögskolan"
  },
  {
   "link": "#",
   "label": "Livet som student"
  },
  {
   "link": "#",
   "label": "Studera utomlands"
  },
  {
   "link": "#",
   "label": "Praktik och internships"
  },
  {
   "link": "#",
   "label": "Examen och karriär"
  },
  {
   "link": "#",
   "label": "Forskarutbildning"
  }
 ]
}

There are no notes for this item.