<p class="lead">Nicolette Buddingh har en magister i genus, utveckling och globalisering från London School of Economics and Political Science; och en kandidat i socialantropologi från Islands universitet.</p>
<h2>Forskningsområden</h2>
<ul class="list">
  <li>Jämställdhet och social förändring</li>
  <li>Sexuellt våld och strävan efter rättvisa</li>
  <li>Rättsliga mekanismer, inklusive det straffrättsliga systemet, skadeståndsrätt och reparativ rättvisa
  </li>
</ul>
<h2>Pågående forskning</h2>
<p>Syftet med forskningen är att analysera den potentiella användningen av alternativa metoder för rättslig prövning, inklusive skadeståndsanspråk och rutiner för reparativ rättvisa när det gäller skador orsakade av våldtäkt och sexuella övergrepp i Sverige
  och på Island.</p>
<p>Forskningen kommer att använda ett offercentrerat förhållningssätt som<br> (1) utforskar offer-överlevandes förståelse för hur rättvisa skulle se ut i en perfekt värld;<br> (2) undersöker offer-överlevandes erfarenheter och upplevelser av rättsväsendet;
  och<br> (3) utforskar potentialen för alternativa metoder för rättslig prövning i fall av våldtäkt och sexuella övergrepp enligt viktiga intressenter, bland feministiska aktivister, advokater och politiska beslutsfattare.
</p>
<h2>Publikationer</h2>
<ul class="list">
  <li>Buddingh, N. (forthcoming). „Ég held að þróunin verði sú að það verði meiri sérhæfing í þessum málaflokki.“: Um viðhorf fagaðila til meðferðar nauðgunarmála innan réttarkerfisins og tillögur að úrbótum [“I believe that we will see increased specialization
    on this issue”: The Attitudes of Professionals working on Rape Cases within the Justice System and Suggestions for Improvements] (Report). Reykjavik: EDDA Center at the University of Iceland.
  </li>
  <li>Buddingh, N. and Andersdotter, Þ. S. (2013). Tilkynntar nauðganir til lögreglu á árunum 2008 og 2009: Um afbrotið nauðgun, sakborning, brotaþola og málsmeðferð [Reported Rapes in Iceland in 2008 and 2009: The Offence of Rape, the Accused, the Victim,
    and Case Procedure within the Justice System] (Report). Reykjavik: EDDA Center at the University of Iceland.
  </li>
</ul>
<p class="lead">{{data.name}} har en magister i genus, utveckling och globalisering från London School of
 Economics and Political Science; och en kandidat i socialantropologi från Islands universitet.</p>
<h2>Forskningsområden</h2>
<ul class="list">
 <li>Jämställdhet och social förändring</li>
 <li>Sexuellt våld och strävan efter rättvisa</li>
 <li>Rättsliga mekanismer, inklusive det straffrättsliga systemet, skadeståndsrätt och reparativ rättvisa
 </li>
</ul>
<h2>Pågående forskning</h2>
<p>Syftet med forskningen är att analysera den potentiella användningen av alternativa metoder för rättslig
 prövning, inklusive skadeståndsanspråk och rutiner för reparativ rättvisa när det gäller skador orsakade
 av våldtäkt och sexuella övergrepp i Sverige och på Island.</p>
<p>Forskningen kommer att använda ett offercentrerat förhållningssätt som<br>
 (1) utforskar offer-överlevandes förståelse för hur rättvisa skulle se ut i en perfekt värld;<br>
 (2) undersöker offer-överlevandes erfarenheter och upplevelser av rättsväsendet; och<br>
 (3) utforskar potentialen för alternativa metoder för rättslig prövning i fall av våldtäkt och sexuella
 övergrepp enligt viktiga intressenter, bland feministiska aktivister, advokater och politiska
 beslutsfattare.</p>
<h2>Publikationer</h2>
<ul class="list">
 <li>Buddingh, N. (forthcoming). „Ég held að þróunin verði sú að það verði meiri sérhæfing í þessum
  málaflokki.“: Um viðhorf fagaðila til meðferðar nauðgunarmála innan réttarkerfisins og tillögur að
  úrbótum [“I believe that we will see increased specialization on this issue”: The Attitudes of
  Professionals working on Rape Cases within the Justice System and Suggestions for Improvements]
  (Report). Reykjavik: EDDA Center at the University of Iceland.
 </li>
 <li>Buddingh, N. and Andersdotter, Þ. S. (2013). Tilkynntar nauðganir til lögreglu á árunum 2008 og 2009:
  Um afbrotið nauðgun, sakborning, brotaþola og málsmeðferð [Reported Rapes in Iceland in 2008 and 2009:
  The Offence of Rape, the Accused, the Victim, and Case Procedure within the Justice System] (Report).
  Reykjavik: EDDA Center at the University of Iceland.
 </li>
</ul>
{
 "data": {
  "image": {
   "src": "/images/_content/face_1@1x.jpg",
   "src-2x": "/images/_content/face_1@2x.jpg",
   "alt": "Nicolette Buddingh"
  },
  "link": "#",
  "name": "Nicolette Buddingh",
  "title": "Doktorand",
  "email": "nicolette.buddingh@soclaw.lu.se",
  "phone": "+46 46 222 68 94"
 }
}

There are no notes for this item.