<div class="container pt-2 pt-lg-3 ">
  <nav aria-label="breadcrumb">
    <ol class="breadcrumb m-0 p-0 mb-0 font-size-sm bg-transparent">
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0"><a href="../../#.html">Hem</a></li>
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0"><a href="../../#.html">Personal</a></li>
      <li class="breadcrumb-item text-truncate mb-0 active" aria-current="page">Nicolette Buddingh</li>
    </ol>
  </nav>
</div>

<main id="lunds-universitet" class="main">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-12 col-lg-8 col-xl-6 offset-xl-1 order-0">
        <div class="row ">
          <div class="col">
            <div class="d-flex mb-6 flex-column flex-lg-row">
              <div class="mb-3 mb-lg-0 mr-lg-5">
                <img src="../../images/_content/face_1@1x.jpg" srcset="../../images/_content/face_1@1x.jpg 1x, ../../images/_content/face_1@2x.jpg 2x" alt="Nicolette Buddingh" class=" img-staff-detail">

              </div>
              <div>
                <div class="h1">Nicolette Buddingh</div>
                <p><strong>Doktorand</strong><br><a href="#">Rättssociologiska institutionen</a></p>
                <p>
                  <strong>E-post:</strong> <a href="mailto:nicolette.buddingh@soclaw.lu.se">nicolette.buddingh@soclaw.lu.se</a><br>
                  <strong>Telefon:</strong> <a href="tel:+46 46 222 68 94">+46 46 222 68 94</a><br>
                  <strong>Rumsnummer:</strong> M335<br>
                  <strong>Hämtställe:</strong> 31
                </p>
              </div>
            </div>

            <p class="lead">Nicolette Buddingh har en magister i genus, utveckling och globalisering från London School of Economics and Political Science; och en kandidat i socialantropologi från Islands universitet.</p>
            <h2>Forskningsområden</h2>
            <ul class="list">
              <li>Jämställdhet och social förändring</li>
              <li>Sexuellt våld och strävan efter rättvisa</li>
              <li>Rättsliga mekanismer, inklusive det straffrättsliga systemet, skadeståndsrätt och reparativ rättvisa
              </li>
            </ul>
            <h2>Pågående forskning</h2>
            <p>Syftet med forskningen är att analysera den potentiella användningen av alternativa metoder för rättslig prövning, inklusive skadeståndsanspråk och rutiner för reparativ rättvisa när det gäller skador orsakade av våldtäkt och sexuella
              övergrepp i Sverige och på Island.</p>
            <p>Forskningen kommer att använda ett offercentrerat förhållningssätt som<br> (1) utforskar offer-överlevandes förståelse för hur rättvisa skulle se ut i en perfekt värld;<br> (2) undersöker offer-överlevandes erfarenheter och upplevelser
              av rättsväsendet; och<br> (3) utforskar potentialen för alternativa metoder för rättslig prövning i fall av våldtäkt och sexuella övergrepp enligt viktiga intressenter, bland feministiska aktivister, advokater och politiska
              beslutsfattare.
            </p>
            <h2>Publikationer</h2>
            <ul class="list">
              <li>Buddingh, N. (forthcoming). „Ég held að þróunin verði sú að það verði meiri sérhæfing í þessum málaflokki.“: Um viðhorf fagaðila til meðferðar nauðgunarmála innan réttarkerfisins og tillögur að úrbótum [“I believe that we will
                see increased specialization on this issue”: The Attitudes of Professionals working on Rape Cases within the Justice System and Suggestions for Improvements] (Report). Reykjavik: EDDA Center at the University of Iceland.
              </li>
              <li>Buddingh, N. and Andersdotter, Þ. S. (2013). Tilkynntar nauðganir til lögreglu á árunum 2008 og 2009: Um afbrotið nauðgun, sakborning, brotaþola og málsmeðferð [Reported Rapes in Iceland in 2008 and 2009: The Offence of Rape,
                the Accused, the Victim, and Case Procedure within the Justice System] (Report). Reykjavik: EDDA Center at the University of Iceland.
              </li>
            </ul>

          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="col-12 col-lg-4 col-xl-3 offset-xl-2 mt-2 mt-lg-0 order-2 order-lg-1">
        <div class="infobox bg-sky-50 p-5">
          <h3 class="mt-0 mb-3">Länkar</h3>
          <ul class="nav flex-column">
            <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link py-1 px-0">Profil i Lunds universitets forskningsportal</a></li>
          </ul>
        </div>

      </div>
      <div class="col-12 order-1 order-lg-3 order-1 order-lg-2">
        <div class="row">
          <div class="col-lg-8 col-xl-6 offset-xl-1">
            <div class="container-fill mx-sm-0">
              <div class="expand bg-copper-50 mb-3 mt-6">
                <div class="expand-content">
                  <div class="expand-content-lead">
                    <h3 class="mt-0">Senaste Publikationer</h3>
                    <p>Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas 2017-04-26</p>
                    <h4 class="h6">2017</h4>
                    <p>
                      <a href="#">Legal aid in Iceland</a><br> Nicolette Buddingh<br> (2017) Springer International Publishing<br> Del av eller Kapitel i bok
                    </p>
                    <h4 class="h6">2016</h4>
                    <p>
                      <a href="#">How could Britain see the light on rape? By looking to the Nordic countries</a><br> Nicolette Buddingh, Jane Doe<br> (2016)
                      <br> Tidningsartikel
                    </p>

                  </div>
                  <div class="expand-content-body">
                    <h3 class="mt-0">Alla Publikationer</h3>
                    <p>Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas</p>
                    <h4 class="h6">Del av eller Kapitel i bok</h4>
                    <p>
                      <a href="#">Legal aid in Iceland</a><br> Nicolette Buddingh<br> (2017) Springer International Publishing, p.125-146
                    </p>
                    <h4 class="h6">Tidningsartikel</h4>
                    <p>
                      <a href="#">How could Britain see the light on rape? By looking to the Nordic countries</a><br> Nicolette Buddingh, Jane Doe<br> (2016)
                    </p>

                  </div>
                </div>
                <button class="expand-control">
  <span class="expand-closed">
   <a href="fallback.html" class="expand-fallback">Visa alla publikationer&nbsp;<span class="ml-1"><i
      class="fal fa-chevron-down"></i></span></a>
  </span>
  <span class="expand-open">
   Visa senaste publikationer&nbsp;<span class="ml-1"><i class="fal fa-chevron-up"></i></span>
  </span>
 </button>
              </div>

            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</main>
<div class="bg-dark text-dark-25 pt-6 overflow-x-hidden">
  <div class="container my-0 mx-auto px-2">
    <div class="row justify-content-center border-bottom border-white mx-1 mx-lg-0 pb-4 nav-collapse font-size-sm mx-0 mx-lg-auto">
      <div class="col-lg">
        <div class="nav-footer mb-3 mb-lg-4">
          <a href="#dark-institutioner" class="text-uppercase font-weight-normal no-events-lg nav-undecorated nav-link collapsed d-flex justify-content-between p-0" data-toggle="collapse" aria-expanded="false" aria-controls="dark-institutioner">
        <span>Institutioner</span>
        <div class="text-dark-25 d-lg-none">
         <span class="collapse-show"><i class="fal fa-chevron-down"></i></span>
         <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-chevron-up"></i></span>
        </div>
       </a>
          <div class="collapse collapse-lg" id="dark-institutioner">
            <ul class="nav flex-column">
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Ekonomisk-historiska institutionen</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Företagsekonomiska institutionen</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Institutionen för handelsrätt</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Institutionen för informatik</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Nationalekonomiska institutionen</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Statistiska institutionen</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
        <div class="nav-footer mb-3 mb-lg-4">
          <a href="#dark-forskningsinstitut-och-centrum" class="text-uppercase font-weight-normal no-events-lg nav-undecorated nav-link collapsed d-flex justify-content-between p-0" data-toggle="collapse" aria-expanded="false" aria-controls="dark-forskningsinstitut-och-centrum">
        <span>Forskningsinstitut och centrum</span>
        <div class="text-dark-25 d-lg-none">
         <span class="collapse-show"><i class="fal fa-chevron-down"></i></span>
         <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-chevron-up"></i></span>
        </div>
       </a>
          <div class="collapse collapse-lg" id="dark-forskningsinstitut-och-centrum">
            <ul class="nav flex-column">
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Centrum för ekonomisk demografi</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Centrum för handelsforskning</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Agrifood Economics Centre</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Knut Wicksells centrum för finansvetenskap</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="col-lg">
        <div class="nav-footer mb-3 mb-lg-4">
          <a href="#dark-nyborjarprogram-och-kurser" class="text-uppercase font-weight-normal no-events-lg nav-undecorated nav-link collapsed d-flex justify-content-between p-0" data-toggle="collapse" aria-expanded="false" aria-controls="dark-nyborjarprogram-och-kurser">
        <span>Nybörjarprogram och kurser</span>
        <div class="text-dark-25 d-lg-none">
         <span class="collapse-show"><i class="fal fa-chevron-down"></i></span>
         <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-chevron-up"></i></span>
        </div>
       </a>
          <div class="collapse collapse-lg" id="dark-nyborjarprogram-och-kurser">
            <ul class="nav flex-column">
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">BSc International Business</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Ekonomie kandidatprogrammet</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Systemvetenskapliga kandidatprogrammet</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Politices kandidatprogrammet</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik &amp; ekonomi</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Fristående kurser</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
        <div class="nav-footer mb-3 mb-lg-4">
          <a href="#dark-forskarutbildning" class="text-uppercase font-weight-normal no-events-lg nav-undecorated nav-link collapsed d-flex justify-content-between p-0" data-toggle="collapse" aria-expanded="false" aria-controls="dark-forskarutbildning">
        <span>Forskarutbildning</span>
        <div class="text-dark-25 d-lg-none">
         <span class="collapse-show"><i class="fal fa-chevron-down"></i></span>
         <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-chevron-up"></i></span>
        </div>
       </a>
          <div class="collapse collapse-lg" id="dark-forskarutbildning">
            <ul class="nav flex-column">
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Ekonomisk historia</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Företagsekonomi</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Handelsrätt</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Informatik</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Nationalekonomi</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Statistik</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="col-lg">
        <div class="nav-footer mb-3 mb-lg-4">
          <a href="#dark-magister-och-masterprogram" class="text-uppercase font-weight-normal no-events-lg nav-undecorated nav-link collapsed d-flex justify-content-between p-0" data-toggle="collapse" aria-expanded="false" aria-controls="dark-magister-och-masterprogram">
        <span>Magister- och masterprogram</span>
        <div class="text-dark-25 d-lg-none">
         <span class="collapse-show"><i class="fal fa-chevron-down"></i></span>
         <span class="collapse-hide"><i class="fal fa-chevron-up"></i></span>
        </div>
       </a>
          <div class="collapse collapse-lg" id="dark-magister-och-masterprogram">
            <ul class="nav flex-column">
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Accounting &amp; Finance</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Economic Development &amp; Growth</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Economic Growth, Population &amp; Development</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Economics</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Entrepreneurship &amp; Innovation</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">European &amp; International Tax Law</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Finance</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Information Systems</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Innovation &amp; Spatial Dynamics</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">International Economics with a focus on China</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">International Marketing &amp; Brand Management</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">International Strategic Management</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Managing People, Knowledge &amp; Change</a></li>
              <li class="nav-item"><a href="" class="nav-link py-2 py-lg-1 px-0">Master&#x27;s in Management</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
{{render "@breadcrumbs" breadcrumbs}}
<main id="lunds-universitet" class="main">
 <div class="container">
  <div class="row">
   <div class="col-12 col-lg-8 col-xl-6 offset-xl-1 order-0">
    <div class="row ">
     <div class="col">
      {{render "@staff-detail-head"}}
      {{render "@staff-detail-body"}}
     </div>
    </div>
   </div>
   <div class="col-12 col-lg-4 col-xl-3 offset-xl-2 mt-2 mt-lg-0 order-2 order-lg-1">
    {{render "@staff-detail-sidebar"}}
   </div>
   <div class="col-12 order-1 order-lg-3 order-1 order-lg-2">
    <div class="row">
     <div class="col-lg-8 col-xl-6 offset-xl-1">
      <div class="container-fill mx-sm-0">
       {{render "@toggle-card--publications"}}
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
</main>
{{render "@navigation-block"}}
{
 "breadcrumbs": {
  "items": [
   {
    "link": "#",
    "text": "Hem"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Personal"
   },
   {
    "link": "#",
    "text": "Nicolette Buddingh"
   }
  ]
 }
}

There are no notes for this item.