Hoppa till huvudinnehåll

Universitetets historia

I Lund har det bedrivits högre studier ända sedan grundandet 1438 av ett studium generale – ungefär motsvarande dagens högskola – som utbildade blivande präster. Lunds universitet grundas dock inte förrän 1666 och nedan kan du läsa om universitetets historia i korthet.

Bild av gamla Lund med Domkyrkan i mitten.
Bild av gamla Lund med Domkyrkan i mitten.

Ett nytt svenskt universitet – men var?

Det hade ända sedan 1630-talet funnits planer på att grunda ett universitet någonstans i Götaland. Linköping, Skara, Växjö, Kalmar och Jönköping hade alla kommit på tal som möjliga universitetsstäder.

Men med freden i Roskilde 1658 förlorar Danmark de sydliga landskapen Skåne, Blekinge och Halland till Sverige.

Kort efter det att fredsavtalet är klart beger sig Karl X Gustav till Lund och träffar bland andra biskopen Peder Winstrup. Denne framför då ett starkt önskemål att kungen bör grunda ett universitet i denna landsdel, som ett led i försvenskningen av de nya landskapen.

Ett universitet i Lund skulle alltså tillgodose behovet av ett Götalandsuniversitet samtidigt som bygden enklare skulle kunna försvenskas genom utbildning av fler svenska präster i området. Men Karl X Gustav tvekar.

Lunds universitet grundas

Först åtta år senare, under Karl XI:s förmyndarregering med drottning Hedvig Eleonora i spetsen, grundas Lunds universitet med stiftelsebrev, donationsbrev, privilegiebrev och konstitutioner (stadgar) – den 19 december 1666.

Invigning med förhinder

Men på grund av en försenad leverans av klädedräkter och insignier till de nya professorerna sker inte den formella invigningen av universitetet förrän 1668, på Karl-dagen – kungens namnsdag – den 28 januari. (Där har vi alltså anledningen till att universitetet 350-årsjubilerar under drygt 13 månader – från 19 december 2016 till 28 januari 2018!)

Det nya universitetet får namnet Regia Academia Carolina – Kungliga Karolinska Akademin. Från början finns det bara fyra fakulteter:

  • teologiska,
  • juridiska,
  • medicinska och
  • filosofiska.

Det första universitetshuset

Universitetet saknar från början egna undervisningslokaler och undervisningen sker i Domkyrkan.

I slutet av 1600-talet donerar dock Karl XI Kungshuset till universitetet, som då får sin första huvudbyggnad.

Kungshuset, Lund. Bild: N N
Kungshuset, Lund. Bild: N N

Tillväxten tar fart

Universitetets egentliga uppsving kommer först under 1700-talet när utbildningsutbudet och antalet studenter ökar väsentligt. Detta för med sig att nya behov uppstår på lärosätet.

1852 får universitetet nya statuter (regler) som ersätter föråldrade bestämmelser, och staten tar över både ägande och ekonomiskt ansvar.

Studentskorna gör entré

På 1880-talet börjar för första gången också en liten skara kvinnliga studenter i Lund.

I slutet av 1800-talet delas den filosofiska fakulteten upp i en humanistisk och en naturvetenskaplig fakultet.

År 1900 är studenterna i Lund en liten elit som utbildas till högre statliga tjänster som präst, lärare, läkare och jurist – totalt runt 1000 studenter.

Studenter vid Lunds universitet. Bild: N N
Studenter vid Lunds universitet. Bild: N N

Det moderna universitetet

1964 bryts de samhällsvetenskapliga ämnena ut ur den humanistiska fakulteten och blir en egen samhällsvetenskaplig fakultet.

Och bara något år senare – 1969 – går Lunds Tekniska Högskola, LTH, från att vara en fristående skola till att bli universitetets tekniska fakultet.

Senare har bland annat Ekonomihögskolan och Konst-, Musik- och Teaterhögskolorna i Malmö tillkommit.

Det senaste tillskottet till universitetet är Campus Helsingborg som etablerades år 2000 och som med sina över 4 000 studenter och 15 utbildningsprogram idag är en betydande del av Lunds universitet.

Lunds universitet är i dag en av Skandinaviens största institutioner för forskning och utbildning, med över 40 000 studenter och 7 500 anställda.

Mer om Lunds universitets historia

Filmen "People and Places" är en personlig reflektion över Lunds universitets historia

Se filmen "People & Places"

Utforska historiska nedslag i Lunds universitets tidslinje (extern sida)

Karl XI år 1666. @Wikimedia commons
Karl XI år 1666. @Wikimedia commons
Sidansvarig: Eva.Fredenholm@kommunikation.lu.se  |  2018-03-26