LTH:s databaser

Inom tekniska ämnen och arkitektur och design

Ansök om lånekort

Logga in och ansök om lånekort

Kontakt

LTHs bibliotek

Kontakt

Johan Marklund, prefekt
046-222 8013

Jan Olhager, bitr prefekt
046-222 0366

Allmänna frågor:
info@tlog.lth.se
046-222 9151

Institutionen för teknisk ekonomi och logistik
Lunds universitet, LTH
Box 118
221 00 LUND
Hämtställe: 9