Nicolette Buddingh har en magister i genus, utveckling och globalisering från London School of Economics and Political Science; och en kandidat i socialantropologi från Islands universitet.

Forskningsområden

Pågående forskning

Syftet med forskningen är att analysera den potentiella användningen av alternativa metoder för rättslig prövning, inklusive skadeståndsanspråk och rutiner för reparativ rättvisa när det gäller skador orsakade av våldtäkt och sexuella övergrepp i Sverige och på Island.

Forskningen kommer att använda ett offercentrerat förhållningssätt som
(1) utforskar offer-överlevandes förståelse för hur rättvisa skulle se ut i en perfekt värld;
(2) undersöker offer-överlevandes erfarenheter och upplevelser av rättsväsendet; och
(3) utforskar potentialen för alternativa metoder för rättslig prövning i fall av våldtäkt och sexuella övergrepp enligt viktiga intressenter, bland feministiska aktivister, advokater och politiska beslutsfattare.

Publikationer